Elselskaber får hård kritik for at destruere defekte elmålere

Når kunderne klager over en mistænkeligt høj elregning, kan det være meget svært at få undersøgt sagen på rimelig vis. Elselskaberne smider nemlig elmålerne væk i klagesager, skriver Danmarks Radio på baggrund af programmet Kontant tirsdag aften.

»Helt grundlæggende skal man jo ikke destruere en elmåler, mens der verserer en sag. Det, tror jeg, er ret oplagt for alle, at sådan kan man selvfølgelig ikke bære sig ad. Derfor har jeg også udtalt kritik tilbage i 2009 over den adfærd,« siger forbrugerombudsmand Henrik Øe til Kontant.

Det er nemlig helt umuligt for en kunde at få undersøgt en elmåler for fejl, når elselskaberne smider elmålerne væk. Det var lige nøjagtigt, hvad der skete i 2009 i en klagesag mod energiselskabet Seas-NVE, som Forbrugerombudsmanden kritiserede. Sagen viser sig dog at være langtfra enestående.

»Jeg synes, det er stærkt problematisk, at man fortsætter med den her praksis, og i lyset af den her udsendelse, I sender nu, vil jeg tage kontakt til Dansk Energi (elselskabernes brancheforening, red.) for at få en drøftelse af det. For det bør selvfølgelig være sådan, at der er en ordentlig retssikkerhed på det her område,« siger forbrugerombudsmand Henrik Øe til Kontant.

En tidligere afdelingsleder i et elselskab bekræfter over for DR Kontant, at det er almindelig praksis at bortskaffe beviser for defekte elmålere.

»Der var sjældent problemer med selve måleren. Men når vi fandt én med fejl, så fik vi den til at forsvinde. Det skyldtes, at fejl fra selskabets side ikke kunne accepteres. Der skulle være nul fejl ved måleren,« siger den tidligere ansatte, som ønsker at være anonym.

En tidligere kundeservicechef i energiselskabet NVE, Jens Rubæk, beskriver en virksomhedskultur, hvor fejl på måleren nødigt erkendes.

»Der må ikke rejses tvivl om elmåleren, og det kører man sådan set igennem,« siger han til Danmarks Radio.

Han kender dog ikke til tilfælde, hvor man bevidst har bortskaffet beviser.

Defekt elmåler destrueret

Sådan en sag kender Kaj Stilling og hans kone til gengæld. Parret undrede sig nemlig i en årrække over en stigende elregning, som efter deres mening ikke stemte overens med forbruget. Derfor klagede parret til Energi Midt.

»Elselskabet siger til os, at deres måler ikke kan tælle for meget. Den kan kun tælle for lidt, hvis den tæller forkert,« siger Kaj Stilling til DR.

I 2010 skal alle dog have nye elmålere. Det viser sig at være en god forretning for ægteparret Stilling, for elregningen falder drastisk.

»Den viser meget, meget mindre. En tredjedel mindre,« forklarer Kaj Stilling til Kontant.

Energi Midt holder dog fast i, at den gamle måler intet fejler, og at den billigere elregning må svare til et mindre forbrug. Det kan dog ikke efterprøves, for den gamle elmåler er blevet destrueret.

Dansk Energi afviser, at destruerede elmålere er et stort problem.

»Jeg vil gerne slå fast, at vi har med relativt få sager at gøre i forhold til, hvor mange målere vi har i Danmark. Så når der er selskaber, som gør det, så vil jeg vove at påstå, at det er et relativt lille antal i forhold til det samlede antal målere,« siger Thomas Krogh, afdelingschef i Dansk Energi.

Ifølge en stikprøvekontrol fra Dong, som Danmarks Radio refererer til, men ikke går i detaljer med, løber omkring en procent af alle elmålere alt for hurtigt.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>