Forskere advarer: Store dele af Østersøen er blevet til en undervandsørken

Arealer med iltsvind i Østersøen har vokset sig ti gange så store på bare ti år, advarer svenske og danske forskere.

Selvom dybe områder i Østersøen historisk har lidt af mangel på ilt, er problemet blevet meget værre over de seneste 115 år. Omkring år 1900 udgjorde arealer med iltsvind 5.000 kvadratkilometer, mens arealerne i dag har vokset sig op til 60.000 kvadratkilometer. Det svarer til halvanden gange Danmarks areal.


Forskerne beskriver havbunden, der er ramt af iltsvind, som ørkenlignende områder. (Foto: Aarhus Universitet)

Ifølge professor Jacob Carstensen fra Aarhus Universitet er årsagerne til den voldsomme udvikling menneskeskabt.

»Vi har analyseret data for vandets indhold af ilt, temperatur og salt, der strækker sig 115 år tilbage i tiden. På basis af denne analyse kan vi fastslå, at det er de mange næringsstoffer fra land, der er den primære årsag til det udbredte iltsvind,« fortæller han i en pressemeddelelse.

Problemet opstår, fordi udvaskning af næringsstoffer fra land sætter gang i algevæksten i løbet af foråret. Når algerne dør hen mod slutningen af foråret, falder de til bunds og bliver nedbrudt ved brug af ilt. På den måde bliver der brugt mere ilt, end der tilføres, og iltsvind opstår.

Undervandsørken

Det er problematisk, fordi der på havbunden opstår en form for undervandsørken, hvor liv har meget svære forhold. Når der ingen ilt er, overlever nemlig kun meget få typer bakterier, som enten ikke kræver ilt eller kun meget lidt af det.

»Tidligere var her en masse bunddyr, der blev spist af mindre fisk, der igen blev spist af større fisk. Men i dag er bunddyrene væk i disse områder, hvor der samtidig bliver frigivet fosfor fra bunden, som er med til at producere de blågrønne alger, som ikke mindst bornholmerne jævnlig stifter bekendtskab med,« siger Jacob Carstensen til Jyllands-Posten.

Flere undersøgelser viser, at det kan tage årtier, inden bunddyr igen vender tilbage til en død havbund, hvor iltforholdene er i bedring.

De danske og svenske forskere bag den nye undersøgelse, findet det nødvendigt, at landene omkring Østersøen lever op til handlingsplanerne og reducerer udledning af næringsstoffer til Østersøen.

»Med Østersø-handlingsplanen er vi på rette vej, men klimaforandringerne er stadig en stor joker, fordi temperaturen har en dårlig effekt på iltsvind. Dels fordi der opblandes mindre ilt fra atmosfæren og ned i vandet ved højere temperaturer, dels fordi højere temperaturer øger forbruget af ilt ved bunden,« siger Jacob Carstensen til Jyllands-Posten.

Undersøgelsen af Østersøen er publiceret i det amerikanske tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>