Daily Archives: August 15, 2014

Statens Serum Institut: Derfor er der ingen ebola-vaccine

»Der er så mange stammer og grene af ebola-virus, at det ikke er sikkert, at den vaccine eller anden medicin, du har udviklet mod et udbrud, virker mod det næste.«

Sådan lyder det fra overlæge og afdelingsleder i mikrobiologisk diagnostik og virologi under Statens Serum Institut, SSI, Anders Fomsgaard.

Læs også: Dansk biotekselskab udvikler vaccine mod ebola

Ebola-viruset er et RNA-virus, som er en gruppe af vira, der varierer og deler sig hurtigt. Ebola har fem identificerede hovedstammer, opkaldt efter de lokaliteter, hvor de er opdaget: Zaire, Sudan, Bundibugyo, Tai Forest og Reston. Den sidste kan smitte mennesker, men er indtil videre kun fundet i aber.

»Og i hver af disse stammer opstår der hele tiden nye grene af virusset. Du kan nærmest sige, at der opstår en ny gren, hver gang der er et udbrud,« siger Anders Fomsgaard.

Læs også: WHO: Vi har undervurderet ebola-udbruddet groft

Sandsynligvis er den eksperimentelle vaccine, som de canadiske sundhedsmyndigheder netop har sendt til WHO, rettet mod Zaire-stammen, som var skyld i sidste udbrud. Derfor er det ikke sikkert, at den virker denne gang, hvor virusset altså er udbrudt i et helt nyt område af Afrika.

Mange af de vira, der forårsager sygdomme hos mennesker og dyr, er RNA-virus. Det gælder blandt andet virusfamilier, som omfatter hepatitis c-virus, HIV-virus, polio-virus og kan almindelig influenza-virus.

Optimale betingelser for vaccine nu

»Men mens mange er disse vira er velkendte og velstuderede, har ebola-viruset både været langt væk fra vores del af verden, og samtidig har udbruddene været ganske små, uforudsigelige og relativt hurtigt overståede,« siger Anders Fomsgaard, og fortsætter:

»Udviklingen af en ebola-vaccine tager måske 5-10 år, og den kan altså kun testes, når der er et udbrud over længere tid. Det er først nu, at vi har de optimale betingelser.«

Læs også: Forskere: Derfor deaktiverer ebola kroppens immunforsvar

Anders Fomsgaard tror derfor, at udviklingen af ebola-vacciner og anden medicin kommer til at gå meget hurtigere nu, end vi hidtil har set.

»Vi har en sygdom, der er ude af kontrol og endnu ikke har toppet. Samtidig har WHO sammen med eksperter, de forskellige landes sundhedsmyndigheder, etiske komiteer og så videre besluttet at afvige fra de gængse regler om test af eksperimentel medicin. Vi skal nok få nogle resultater nu,« siger han.

Anders Fomsgaard vurderer, at epidemien vil vare endnu et halvt år, og mens den har potentiale til at brede sig til hele Afrika syd for Sahara, skal vi ikke frygte mere end nogle få tilfælde i Europa.

Posted in computer.

Derfor vælter gensekventering ind på de danske hospitaler

Det Etiske Råd har brummet længe, og det samme har Sundhedsstyrelsen. De har brummet om fordelene, dilemmaerne og udfordringerne ved gensekventering. Hvad vil vi vide om den enkeltes risiko for sygdomme? Hvad fortæller vi til patienterne og hvornår, har nogle af spørgsmålene lydt.

Imens har de nyeste gensekventeringsmaskiner – såkaldte Next Generation Sequencing- eller NGS-maskiner – brummet med fra små lokaler på sygehuse overalt i landet.

Læs også: Slut med lange nåle i gravides maveskind: Nu bruger danske hospitaler gen-test

Teknologien er nemlig ankommet langt hurtigere end forventet. Den er krøbet ind i alt fra kræftbehandling til fosterdiagnostik, og på Odense Universitets­hospital tilbyder man i dag at undersøge blodprøver fra gravide i 25. uge, hvis moderens blodtype giver risiko for, at barnet bliver sygt de første måneder efter fødslen. Lægerne har også brugt gensekventering til kønsbestemmelse i særlige tilfælde, som da en gravid var bærer af en arvelig sygdom, der var knyttet til X-kromosonet, og risikerede at føre til et barn med vand i hovedet.


Fordele og ulemper ved gensekventering.


Fordele og ulemper ved moderkagebiopsi.

Nu tager Odense Universitetshospital og Rigshospitalet gensekventeringen et skridt videre. Med økonomisk støtte fra regionerne vil hospitalerne inden for de kommende måneder begynde at sekventere blod fra gravide. I første omgang vil lægerne kun undersøge blodet fra gravide, der har fået foretaget moderkagebiopsier, fordi en nakkefoldsscanning viste høj risiko for et barn med Downs syndrom. Lægerne jagter nemlig resultater fra fostre med Downs syndrom for at verificere og udvikle den genetiske test, der skal afsløre trisomi 21 (Downs syndrom) og de mere ukendte trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom).

Læs også: Ny sekventeringsmetode: Som at få en stor bog for en lille bogs pris


En såkaldt Ion Torrent maskine fra firmaet Life Technologies er den second-generation maskine, som Rigshospitalet bruger til at finde fostre med downs ved sekventering af gravides blod. (Foto: Thomas Djursing).

Rigshospitalet har i over et år indsamlet blodprøver fra gravide og vil i løbet af det næste år validere gentestene ved at sammenligne dem med kromosomanalyser fra moderkagebiopsier. Odense Sygehus forventer at indsamle omkring 500 blodprøver, før de inden for et år er klar med et tilbud til gravide om gentest.

Læger ønsker kontrol over data

På Aalborg Universitetshospital har lægerne siden marts 2013 tilbudt gravide at få taget en blodprøve, som så er blevet sendt til USA og gensekventeret af firmaet Ariosa. Ifølge overlæge Peter Skovbo opbevarer sygehuset alle blodprøverne i håb om en dag selv at udføre gensekventeringen, men han tvivler på, det bliver realistisk:

»Danmark er for lille et land til, at det giver mening at udføre sekventeringen fem forskellige steder, som hver skal investere millioner i udstyr. Det bør samles ét sted, medmindre det i fremtiden bliver nemmere og billigere,« siger Peter Skovbo.

Men sådan ser lægerne på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital ikke på det. Professor Jens Michael Hertz fra Odense Univer­sitetshospital tror på, at danske sygehuse kan udvikle teknikker, der gør deres tilbud billigere og mere driftsikre end udlandets. Ifølge ham kan ventetiden på et svar også skæres ned fra 14 dage til tre dage eller mindre, hvis danske hospitaler selv gensekventerer. Endelig ser han det grundlæggende som en opgave under det offentlige sundhedssystem. Samme holdning har Susanne Kjærgaard, overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet.

»Vores ressourcer er små bitte dråber i forhold til de milliarder af dollars, som internationale firmaer investerer i det her. Men vi vil have fuld kontrol over vores data og udviklingen og holde det i det offentlige sundhedsvæsen for at have et ensartet tilbud til gravide uafhængigt af pengepungen,« siger Susanne Kjærgaard, der under og efter konferencer bliver kontaktet af firmaer, der kæmper for at få foden ind på det danske marked.

Læs også: Her vil gensekventering revolutionere verden

Gentest misser kromosomfejl

På Rigshospitalets kromosomlaboratorium har udviklingen af en gentest ‘meget høj prioritering’. Gravide spørger dagligt de ansatte om muligheden, som de kender til gennem egne søgninger på nettet og i litteraturen. I flere tilfælde har de oven i købet fået dem foretaget på private klinikker, som sender prøven til udlandet.

»Vi plejer at sige, at gravide er den mest oplyste patientgruppe. Og det er virkelig sandt, når det gælder det her område,« siger molekylærbiolog Peter Johansen, der også er teknisk ansvarlig for NIPT-projektet (Non Invasive Prenatal Testing) på Rigshospitalet.

I Rigshospitalets optagsområde foretages analyse af 1.000 af de årlige 2.800 gravide, der landet over får foretaget moderkagebiopsi efter nakkefoldsscanningen og den såkaldte doubletest, der også giver en vurdering af risikoen for trisomi 21, 18 og 13. Hverken nakkefoldsscanningen eller doubletesten ønsker Rigshospitalet dog at erstatte.

»Vi har så stor succes med implementeringen af nakkefoldsscanningen i Danmark og får andre vigtige oplysninger, som giver os en idé om fødetidspunktet, antallet af fostre og andet, som den genetiske test ikke giver i dag,« siger Susanne Kjærgaard.

Den genetiske test bliver udført på en Ion Torrent gensekventeringsmaskine fra firmaet Life Technologies. Maskinen er ikke meget større end en laserprinter og står i et lille rum på Rigshospitalet. Sekventeringen af dna kan ske i forskellige dybder alt afhængig af, hvor meget information man ønsker, og til bestemmelse af trisomi 21, 18 og 13 kræves kun en meget lille dybde. Groft sagt kan lægerne nøjes med at tælle antallet af kromosomer i moderens blod for at afgøre, om der er for mange.

Men i modsætning til f.eks analyserne af en moderkagebiopsi er gensekventeringens resultater kun tal på en computerskærm, mens resultaterne af en moderkagebiopsi er nøjagtige fotografiske gengivelser af kromosomerne. Det giver mulighed for – helt konkret – at se, om dele af kromosomerne mangler eller er underlige.

Ifølge Peter Johansen er det slet ikke usandsynligt, at genanalysen bliver udviklet til også at se manglende dele af kromosomerne eller opdage arvelige sygdomme.

»Men det er slet ikke der, vi er i dag, og det er heller ikke meningen med testen. Men samtidig er alle enige om, at sekventeringen er fremtiden på det her område. Alle kæmper om det,« siger han.

Central rolle til it-folk

Susanne Kjærgaard blev uddannet som læge for 25 år siden, og dengang var fødselsdiagnostik kun for læger i hvide kitler. I dag kæmper lægerne om pladsen med molekylærbiologer, bioinformatikere og it-folk. Gensekventeringen skaber nemlig et hav af data, og Rigshospitalet samarbejder derfor med Center for Biologisk Sekvensanalyse på DTU.

Læs også: Dna-sekventering af spædbørn: Etiske dilemmaer regner ned over læger og forældre

Gensekventering er nemlig Big Data, og Peter Johansen illustrerer det med et eksempel. For nylig blev han ringet op af it-afdelingen på Rigshospitalet, der var lidt forundrede over, at otte procent af hospitalets serverkapacitet var forsvundet med et snuptag. Men det viste sig, at forklaringen kom fra NGS-maskinen:

»Jeg havde siddet lidt længe og arbejdet med en række analyser fra få prøver i sekventeringsmaskinen, og i mangel af et sted at gemme data uploadede jeg dem til hospitalets drev. Men vi snakker 680 GB,« siger Peter Johansen.

Trods serverudfordringer er Peter Johansen dog ikke et sekund i tvivl, når man spørger ham, om gentest bliver almindelige på danske hospitaler i de kommende år:

»Klart ja!« lyder svaret.

Posted in computer.

Se 1.024 robotter arbejde sammen i en sværm

1.024 centimeterstore robotter, der kan kommunikere ved hjælp af infrarødt lys, og som ved hjælp af vibrationer kan bevæge sig rundt på tre stive ben, er i stand til at arbejde sammen om at danne forskellige figurer.

Tre forskere fra Harvard University i USA har udviklet de små, programmerbare robotter, som de kalder Kilobots. Meningen med dem er at demonstrere, hvordan komplekse former kan opstå ud fra simple instrukser givet til mange individer.

Naturen har allerede vist vejen. Insekter som myrer eller bier kan i fællesskab skabe imponerende strukturer, fugle flyver i flok uden de store problemer, og de enkelte celler organiserer sig i planter og dyr.

Det er systemer som disse, forskerne forsøger at efterligne med robotter, skriver de i dagens udgave af tidsskriftet Science.


Robotterne kan selv finde ud af at organisere sig i komplekse mønstre. Her har de dannet en søstjerne. (Foto: M. Rubenstein/AAAS)

Læs også: Robot samler sin egen krop med japansk papirfoldeteknik

Via infrarøde signaler får alle robotterne besked om, hvilken figur de i fællesskab skal danne. Og så må de selv klare resten ud fra et simpelt program.

Til at starte med skal fire af robotterne placeres som et udgangspunkt for de øvrige robotter, som så stille og roligt finder på plads, så den rette form opstår.

De yderste af de mange robotter begynder at bevæge sig rundt i kanten af sværmen, til de finder passende positioner i forhold til udgangspunktet og den figur, de i fællesskab skal blive til. Og sådan bliver det ved, indtil alle robotterne befinder sig et sted, der passer til figuren.

Læs også: Soldrevet robotsværm kan rydde op efter oliekatastrofe

Robotterne kan kun kommunikere med de nærmeste af de øvrige robotter, men de finder altså alligevel ud af at danne den ønskede form, selv om de mangler det store overblik. De kan også selv korrigere for trafikpropper og enkelte robotter, der er ved at komme på afveje.

Håbet er, at erfaringerne fra de mange Kilobots kan bruges til at udvikle algoritmer til selvkørende biler eller robotter, der arbejder sammen om at rydde op efter naturkatastrofer eller forurening, fortæller en af forskerne i en pressemeddelelse fra Harvard.

Se de mange små robotter arbejde sammen her:

Posted in computer.

30 amerikanske firmaer bryder EU-lov om datasikkerhed

Flere end 30 amerikanske teknologivirksomheder står anklaget for brud på en europæisk-amerikansk aftale om at respektere EU-lovgivning og beskytte borgernes data. Det skriver The Register.

Organisationen Center for Digital Democracy (CDD) påstår, at internetgiganter som AOL, Adobe, Salesforce, Datalogix, Marketo, BlueKai, Criteo, Merkle og andre ignorerer deres løfte om at beskytte EU-borgeres private data. I stedet deler virksomhederne oplysninger med andre organisationer, lyder det.

Ingen af de anklagede virksomheder har ønsket at kommentere sagen.

Ifølge CDD sammenholder, deler og bruger virksomheder private oplysninger om EU-borgere uden samtykke. Det er et brud på en handelsaftale mellem USA og EU, der går under navnet Safe Harbor.

Handelsaftalen kan i juridisk forstand håndhæves, men strengt taget er det en frivillig aftale om at overholde et etisk regelsæt, hvor amerikanske virksomheder forpligter sig til at respektere EU-borgeres ret til privatliv. Aftalen kom i hus i 2000.

I kølvandet på Edward Snowdens afsløringer er der dog ikke mange, der for alvor tror, at aftalen er meget værd.

Indtil videre har 4.767 amerikanske virksomheder underskrevet aftalen, hvilket giver virksomhederne ret til at reklamere med det. Men en australsk analysevirksomhed har i en gennemgang opdaget, af en ud af syv virksomheder, der påstår at overholde handelsaftalen, lyver.

Virksomhederne bruger nemlig i høj grad sine data til at tegne profiler af EU-borgere så de bedre kan målrette reklamer og produkter i Europa.

Det er muligt for de amerikanske myndigheder at sanktionere de virksomheder, der bryder handelsaftalen, men det er indtil videre ikke sket.

Posted in computer.

Vi kan altid læse ‘civilen’ bagefter

Knap 5.000 kommende ingeniører starter inden længe på studiet, og størstedelen af dem skal være di­plom­­­ingeniører. I år steg diplomingeniøruddannelsers optag med ti procent i forhold til sidste år, mens der kun kom seks procent flere civilingeniørstuderende til.

‘Diplomerne’ gennemfører studiet på tre et halvt år, hvoraf et semester foregår i praktik hos en virksomhed. Ideen bag den erhvervsrettede uddannelse er, at dimittenderne med deres nye titel under armen relativt hurtigt kan omsætte deres skolegang til en plads på arbejdsmarkedet.

Se her, hvis du vil tjekke de seneste jobtilbud for ingeniører.

Men det er ikke nødvendigvis det, de nye studerende har i sinde at gøre. Én af dem er 21-årige Morten Brøndum, som 1. september begynder på diplomingeniøruddannelsen Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet. Når han er færdig som diplomingeniør, er det planen, at han vil læse videre på en toårig kandidat og på den måde blive civilingeniør.


Morten Brøndum er 21 år. Han har kun søgt ind i Aalborg på diplomingeniøruddannelsen inden for Byggeri og Anlæg.


19-årige Christian Bøtker Kongsvad Andersen er netop blevet student fra HTX. Han har også kun søgt ind på Byggeri og Anlæg-linjerne på hhv. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og VIA University College i Horsens.

»Planen har faktisk altid været, at det skulle være ‘civilen’. Men efter et år i militæret har jeg fået mere flair for praktisk arbejde og blev lidt bange for, at jeg simpelthen ville blive for skoletræt, hvis jeg begav mig ud i en femårig boglig uddannelse,« siger han og fortsætter:

Læs også: Rekord: 4.950 nye ingeniører optaget på studiet

»Hvis jeg langt henne i civilingeniøruddannelsen pludselig føler, at det alligevel ikke er noget for mig, så står jeg jo ikke rigtig med noget, jeg kan bruge. Med diplomingeniøren er jeg allerede efter tre et halvt år klar til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvis det skulle være,« siger Morten Brøndum.

Erfaring slår uddannelse

Den efterfølgende toårige kandidat giver dermed Morten Brøndum et samlet studieforløb på fem et halvt år, hvor den direkte vej blot havde taget fem år. Selvom det betyder et halvt års ekstra skolegang, er han ikke alene om at have gjort sig den overvejelse.

Christian Bøtker Kongsvad Ander­sen på 19 år er netop blevet færdig på HTX og starter ligeledes på Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet til september. Ligesom Morten Brøndum vil han blandt andet bruge uddannelsen til at tage temperaturen på, om han har lyst til at læse videre.

Læs også: DTU er de ingeniørstuderendes prestigeuniversitet

»Det er én af grundene til, at jeg tog ‘diplomen’. Jeg ved godt, at det tager et halvt år mere at blive civilingeniør, men så kan man løbende se, hvor meget man bliver bidt af det og tage stilling til, om man vil læse videre,« siger Christian Bøtker Kongsvad Andersen.

De lægger begge to vægt på, at diplomingeniøruddannelsernes indlagte praktik har betydet meget for studievalget, da de er meget bevidste om, hvad praktisk erfaring betyder for de efterfølgende jobmuligheder.

»Selvfølgelig er det fint at have en lang uddannelse, men hvis man har været i praktik, har man til gengæld en lidt større forståelse for, hvordan det er i det virkelige arbejdsliv. Det ved jeg, at virksomhederne kigger meget efter,« siger Christian Bøtker Kongsvad Andersen.

Læs også: Forældre presser børn til at læse til ingeniør

Posted in computer.

Dansk biotekselskab udvikler vaccine mod ebola

Det danske biotekselskab Bavarian Nordic er i øjeblikket i gang med at afprøve en ebola-vaccine på aber. Selskabet forventer at kunne afprøve vaccinen på raske mennesker i 2015, skriver Medwatch.dk.

Udbruddet af ebola i Vestafrika har fremskyndet eksperimentel medicin til brug på mennesker for to virksomheder: Serummet ZMapp er på vej til Afrika, på trods af at det ikke er gennemtestet, og det canadiske biotekselskab NewLink vil begynde menneskeforsøg inden for kort tid.

Bavarian Nordic har dog endnu ingen planer om at afprøve vaccinen før tid, men skulle en forespørgsel komme fra WHO, vil selskabets finansdirektør, Ole Larsen, slet ikke afvise det.

»Vores teknologiplatform MVA-BN, som både vores koppevaccine og vaccinen imod ebola er baseret på, har i hvert fald vist sig at have en meget favorabel bivirkningsprofil. Vi har ikke rapporteret nogen tilfælde af alvorlige bivirkninger ved vores koppevaccine, så i forhold til, hvorvidt det skulle være til skade for nogle af de mennesker, der skulle blive vaccineret med midlet, og hvorvidt det skulle afholde os fra at gøre det, ser jeg som havende en meget lille sandsynlighed,« siger Ole Larsen og fortsætter:

»Det her middel er på et meget tidligt udviklingsstadie i forhold til, om det virker. Men det er klart, at hvis man kan være med til at redde en masse menneskeliv ved, at man tester det, inden det er godkendt, det tror jeg da, vi ville diskutere internt og kigge meget seriøst på. Jeg kunne da godt forestille mig, at vi ville være med til det; også fordi vi har så mange data og gode erfaringer med vores koppevaccine, som er lavet på den samme teknologiplatform.«

Posted in computer.

WHO: Vi har undervurderet ebola-udbruddet groft

Udbruddet af ebola i Vestafrika ser ud til at være langt værre, end de officielle tal hidtil har berettet om. Medarbejdere ved verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at det officielle dødstal på 1.069 er stærkt underdrevet, skriver WHO i en meddelelse.

Udbruddet hærger i øjeblikket i Liberia, Nigeria, Sierra Leone og Guinea, hvor der i alt er registreret 1.975 tilfælde af ebolavirussen. Men det tal mener flere medarbejdere nu er alt for lavt uden dog at komme med et nærmere bud på det reelle antal af smittede.

»Medarbejdere, der arbejder i udbrudsområdet, ser beviser for, at antallet af rapporterede sager og dødsfald i høj grad undervurderer omfanget af udbruddet,« skriver WHO på sin hjemmeside.

Ebola er hovedsageligt udbredt i Guinea, Sierra Leone og Liberia. I Nigeria er udbruddet endnu begrænset til fire tilfælde.

WHO’s medarbejdere vurderer blandt andet, at frygt for den fjendtlighed, som ebola-ofre kan være udsat for, får folk til at skjule smittede familiemedlemmer. På den måde undgår flere tilfælde at blive opdaget. Mange skjuler også ebola-smittede familiemedlemmer for at få dem behandlet hos en traditionel healer.

Der findes endnu ingen godkendt kur mod ebola, men flere medicinalselskaber har vist lovende resultater. To smittede amerikanske læger har afprøvet det eksperimentelle serum ZMapp, hvilket har bragt dem i bedring.

Posted in computer.

Leder: Verden forandret – nye kampfly kalder på revideret analyse

Senest næste eftersommer forventer Danmark at beslutte, hvilket jagerfly der skal afløse veteranflåden på 48 F-16-fly. Beslutningen er allerede udskudt tre gange siden 2009, og såvel forsvaret som finaledeltagere med underleverandører må glæde sig såre til en snarlig stillingtagen.

Forståeligt er det, når politikerne tøver. Investeringen vil løbe op i et betydeligt tocifret milliard­beløb og få meget stor indflydelse på det samlede forsvars evne til at løse sine opgaver i op til 40 år. Det er meget lang tid i en verden, der forandrer sig hastigt. Bordet fanger og lænker forsvaret til den valgte kampplatform. Men samtidig udrinder tiden for den veltjente F-16-flåde, hvor fortsat kunstigt åndedræt til de bedagede fly om få år vil blive en meget dyr fornøjelse.

Der er således betydeligt pres på for snart at skrive kontrakt med enten Lockheed Martin, Boeing eller Airbus, så nationen fortsat kan varetage sine Nato-forpligtelser og forsvare grænserne. Alligevel bør politikerne have tøris i maven. Den oprindelige strategiske analyse for fremtidens kampfly blev udgivet for næsten syv år siden og er skrevet på et bagtæppe vævet af ‘War on Terror’, samtidige engagementer i Irak og Afghanistan og erfaringer fra indsatsen ved Jugoslaviens sammenbrud.

Danmarks offensive bidrag i den internationale militære koalition med bombninger i Libyen i 2011 og oberst Muammar Gaddafis fald ligner det sidste punktum i analysens logik. For hvad er situationen nu?

Det arabiske forår er i dag at ligne med en ond fimbulvinter, ideen om Rusland som Natos allierede partner er i den grad gjort til skamme, og den netop afsluttede kortlægning af Lomonosovryggen, der strækker sig fra Grønland mod Rusland, ændrer rigsfællesskabets territorialkrav i det arktiske. De sikkerhedspolitiske vilkår har ændret sig radikalt siden behovsanalysen.

Endvidere viser Vestens reak­tion på Syrien-tragedien og lynoprettelsen af den islamiske stat, at doktrinen for militær indgriben uden for Nato-området er forandret. Nu bidrager man med krigens back office-rådgivning og måske våben til en udvalgt part. Vesten tabte for mange liv og vandt for lidt varig stabilitet ved indsatsen i Irak og Afghanistan til, at troppebaserede interventioner kan forsvares hjemme. Man tåler ikke længere tab af egne soldater i frontlinjen.

Derfor er nye instrumenter på vej med stormskridt, der ser ud til at skubbe til kampflyets traditionelle rolle og opgaver i slagstyrken. Allerede nu tester det danske forsvar droner, men udviklingen går hurtigt. Flyproducenten Boeing, der er holdt op med at udvikle nye kampfly, satser i disse år på kampdroner, og konkurrenterne følger efter i spændingsfeltet mellem fjernstyrede droner og selvflyvende robotter.

Danske politikere skal forlange en opdateret strategisk analyse, der matcher nye teknologiske og sikkerhedspolitiske vilkår med opgaver til det næste kampfly, før pennen sættes til papiret. Nok presser omgivelserne på for umiddelbar handling, men den rette beslutning synes endnu mere betydningsfuld end for få år siden og er langt mere end et spørgsmål om økonomi.

Posted in computer.

Slut med lange nåle i gravides maveskind: Nu bruger danske hospitaler gen-test

Ufrivillige aborter forårsaget af moderkagebiopsi kan undgås via en ny genetisk test, der i øjeblikket udbredes på danske hospitaler. Den hastige udvikling inden for gensekventering betyder, at fostre med Downs syndrom kan opdages med 99,9 procents sikkerhed alene med en blodprøve fra moderen.

Testen kan erstatte en stor del af de omkring 2.800 årlige moderkage­biopsier, der i én procent af tilfældene fører til ufrivillig abort.

»Vi mærker et massivt pres fra de gravide for at få foretaget blodprøvetesten. I flere tilfælde går de til private klinikker, som sender prøven til private analysefirmaer i USA,« siger overlæge Susanne Kjærgaard fra Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet. Her er man, som flere andre danske hospitaler, på vej til selv at tilbyde gentesten for at undgå moderkagebiopsierne.

Ved biopsierne fører lægerne en lang nål ind gennem den gravides maveskind og udtager en prøve fra moderkagen, der analyseres i et laboratorium. Med gentesten NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) sparer hospitalerne 5.000 til 6.000 kr. pr. test, fordi prisen på gensekventering er styrtdykket.

Læs også: Den fagre nye verden

Udfordringen er imidlertid, at der ingen systematik er i den måde, hvorpå gentestene anvendes. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fosterdiagnostik fra 2004 nævner nemlig ikke gentest. Aalborg Universitetshospital og Roskilde Sygehus køber f.eks. test i USA, mens universitetshospitalerne i Odense og Aarhus samt Rigshospitalet selv vil udføre sekventeringen for at have kontrol over data og få hurtigere svar.

Samtidig presser store spørgsmål sig på, såsom hvor stor risikoen for Downs skal være, før der bør tilbydes gentest.

»Vi risikerer, at de gravide skal shoppe rundt mellem hospitalerne for at finde de bedste tilbud. Vi efterlyser fælles retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, og det haster. Der er så klare fordele ved testen, at den bør tilbydes på alle sygehuse,« siger professor Jens Michael Hertz, der er formand for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og sidder i et udvalg under Sundhedsstyrelsen.

Et andet dilemma er, at gentesten ud over barnets køn kun viser, om barnet har trisomi 21 (Downs syndrom) eller de mere ukendte trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom). Moderkage­biopsien afslører også, om dele af kromosomerne mangler, hvilket kan medføre svære misdannelser.

Hvor meget vil vi vide?

På de genetiske afdelinger forventer lægerne, at NIPT om nogle år også kan finde kromosomfejl og muligvis arvelige sygdomme. Det åbner for alvor en etisk debat. Spørgsmålet er, hvor megen information vi overhovedet ønsker.

»Vi risikerer at stå med en masse usikre fund, vi ikke kender betydningen af. Vi kan så begynde at undersøge forældrene og familien og risikere at sprede unødig frygt,« siger Jens Michael Hertz.

Den samme diskussion er i gang i USA, der også laver forsøg med sekventering af spædbørns dna i forbindelse med hælprøver. I Europa er det ud over Danmark kun Holland, der tilbyder gentest til afsløring af Downs syndrom.

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at kommentere, fordi styrelsen endnu ikke er langt nok i arbejdet.

Posted in computer.

Forskere bygger cigaretfiltre ind strømlager

‘Marlboro Light Gold’ og ‘The One Orange’ var to af de cigaretmærker, som et hold koreanske forskere indsamlede for at teste deres nye teori: At de brugte filtre udgør et glimrende råmateriale til at coate overfladen på elektroden til en superkapacitor.

Sådanne elektroder har brug for en overflade, som er porøs, stor og har mange huller i forskellig størrelse. Dermed kan ionerne lettere transporteres ind og ud af elektroderne. Ved at behandle brugte cigaretfiltre fik man lige netop sådan et materiale.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvorfor nedbrydes cigaretfiltre ikke i naturen?


Øverst ses materialet NCF ved siden af de brugte cigaretfiltre. Illustration (b) og (c) er elektronmikroskopbilleder af hhv. cigaretfiltre og NCF. Billede (d) viser NCF taget med et TEM elektronmikroskop

Forskerne vurderer, at der årligt efterlades 5,6 milliarder cigaretfiltre, eller hvad der svarer til 766.571 ton, i naturen verden over. Selve cigaretfiltrene er fremstillet af cellulose acetat på basis af træmasse, og de er ikke biologisk nedbrydelige i almindelig forstand, da det almindeligvis tager fra to måneder til tre år. Det er derfor, der ligger så mange af dem ude i naturen.

Behandlingen af cigaretfiltrene foregår ved, at de opvarmes til 900 grader C i to timer i en atmosfære af argon og ammoniak. Ud kom et materiale, som forskerne kalder NCF, som besidder nogle af de egenskaber, der er brug for i superkapacitorer.

Efterfølgende tests viste, at elektroder behandlet med NCF havde en større evne til at lagre elektrisk energi i en superkapacitor end tilsvarende enheder coatet med graphen eller kulstof-nanorør.

Resultaterne blev præsenteret 5. august i IOP Publishings tidsskrift Nanotechnology

Posted in computer.