Daily Archives: November 12, 2013

København vil lægge energisystem til omfattende brinttest

Hvis alt går efter planen, kan et banebrydende brintsystem være på vej til at blive demonstreret i København fra 2015.

Systemet skal vise, hvordan brintteknologier kan indgå i fremtidens fleksible energiforsyning og dermed hjælpe Københavns Kommune med at nå sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Bag planerne står et konsortium med deltagelse af Københavns Kommune, Hofor (før Københavns Energi), DTU samt virksomhederne Dantherm Power A/S, Haldor Topsøe A/S, H2 Logic A/S, GreenHydrogen.dk, Dansk Gasteknisk Center A/S og Partnerskabet for brint og brændselsceller.

Analyser før investeringsbelsutning

Parterne er netop blevet enige om at gennemføre fase 1 af projektet med et budget på 4 mio. kroner, der dels er finansieret af partnerne i konsortiet og dels af en bevilling fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen.

Her vil parterne skabe overblik over de tekniske løsninger, sikkerhedsaspekter, tidsforbrug og økonomien ved at gennemføre demonstrationsprojektet. Løsningen skal endvidere sammenlignes med andre alternativer, og endelig skal første fase levere de solide og detaljerede analyser, som investeringsbeslutningen skal baseres på.

Projektleder på CopenHydrogen, Lone Pedersen fra Københavns Kommune forklarer, at kommunen forventer at blive klogere på, om man i København i fremtiden skal satse på brint og brændselsceller som balancerings- og lagringsteknologi:

»Der mangler erfaringer inden for dette område i Danmark, og CopenHydrogen kan være med til at belyse hvorvidt teknologien er moden til demonstration i København,« siger hun i en pressemeddelelse, som ligger på projektet hjemmeside.

1 MW elektrolyseanlæg

Ifølge hjemmesidens beskrivelse skal systemet – hvis man vælger at gå videre – omfatte et brintproducerende elektrolyse-anlæg på 1 MW, et brændselscelleanlæg med samme effekt, et brintlager og en kombineret elektrolyse/brændselscelle-enhed.

Disse enheder skal integreres med det øvrige energisystem i København, nemlig elnettet med solceller og vindmøller, fjernvarmenettet, bygassen og kommunens nye brinttankstation og på den måde være med til at gøre hele systemet så fleksibelt som muligt.

Ideen er for eksempel, at overskydende vindmølle- og solcellestrøm via elektrolyseanlægget kan lagres som brint, der så kan producere strøm på brændselscellerne, når der er brug for dét. Eller brinten kan hældes på kommunens 15 elbrint-biler eller tilsættes gassystemet.

Læs også: Her er Københavns 15 nye brintbiler med egen tankstation

Overskudsvarmen fra brændselscellerne og elektrolysen kan udnyttes i fjernvarmesystemet.

DTU vægter praktisk test højt

Flere DTU-institutter deltager i projektet og leder arbejdspakken, der hedder ‘Teknologiafklaring og -forberedelse’:

»Vi har mange års erfaring med brændselsceller og elektrolyse, og vi er meget interesserede i at få teknologien afprøvet i et stort sammenhængende system, der indgår i en praktisk virkelighed,« siger centerleder Eva Ravn Nielsen fra FCH Testcenter på DTU Energikonvertering til DTU-avisen.

Analysefasen løber over 2013-2014, mens fase 2, demonstrationsfasen, i givet fald strækker sig fra 2014-2018. Fase 3 kommer efter 2018 og er en kommercialisering af konceptet.

Læs evt. mere på projektets hjemmeside.

Posted in computer.

Sådan bygger du en hemmelig computerskærm

Nu er det muligt at have dine ting på computerskærmen helt i fred. Du skal bare rykke polariseringsfiltret fra skærmen til et par briller, der gør, at kun du kan se tingene, skriver Ny Teknik.

Tricket er at fjerne polariseringsfiltret på skærmen, så den ikke viser andet end en blank skærm.

Derpå skal man have et polariserende filter, som man skærer et par brilleglas ud af og sætter ind i f.eks. rammen på et par 3D-briller som dem fra biografen.

Se i videoen nedenfor, hvordan det bliver gjort. Den er produceret af ‘Brusspup’, som har uploadet filmen på YouTube.

Posted in computer.

Her er den sammenklappelige bil til de snævre p-pladser

Skal man gøre sig forhåbninger om en p-plads i de større byer, kan det betale sig at køre i en så lille bil som muligt. Og kan den klappes sammen, er der åbenlyse banefordele.

I Korea har en gruppe forskere fra Kaist (Korea Advanced Institute of Science and Technology) nu produceret en prototype på en kompakt elbil, som kan foldes til halv størrelse, når den bliver parkeret.

De kalder den for Armadillo-T, fordi designet skulle være baseret på det sydamerikanske bæltedyr, som også kan rulle sig sammen, når der er brug for dække.


Armadillo-T fylder ikke meget på en parkeringsplads. Foto: Kaist.

Når bilen parkeres, pakkes hele bagenden sammen, så den bliver blot 1,65 meter lang i stedet for de 2,8 meter, når den er kørende.

Armadillo-T er firehjulstrukket med en motor i hvert hjul, mens batteripakken er placeret foran. Den vejer 450 kg, og så kan hjulene drejes 360 grader ved hjælp af en smartphone, så føreren lige hurtigt kan vende bilen for nemmere at komme ind, hvis den holder lidt akavet parkeret.

Læs også: Skift baghjul og få en interaktiv cykel med hjælpemotor og kørecomputer

Af andre finesser kan nævnes kameraer i stedet for sidespejle for at undgå blinde vinkler, og så kan man fjernbetjene bilen til at klappe sig sammen, når man har parkeret.

Nogen racer er Armadillo-T ikke, men den er også mest tænkt til bykørsel med sin tophastighed på 60 km/h. Rækkevidden ligger på 100 km.

Se bilen blive klappet sammen i videoen nedenfor:

Posted in computer.

Tæt trafikeret højrisikotunnel får simpelt sprinklersystem

En ny type sprinkler skal stoppe brande i det, der bliver en af verdens længste, tæt trafikerede biltunneler, Förbifart Stockholm.

At tunnelen anlægges i storbymiljø, medfører ikke alene tæt trafik. Den får ifølge beregningerne en årsdøgnstrafik på 145.000 biler i 2035. Det betyder også, at tunnelen får mange fra- og tilkørsler. Det stiller ekstremt høje krav til brandsikkerheden i tunnelen, der med sine 16,5 kilometer bliver Sveriges længste.

Læs også: Stockholms 18 kilometer lange biltunnel deler koalition

Derfor har Trafikverket og rådgiveren Brandskyddslaget sammen med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut udviklet et nyt sprinklersystem til de to tunnelrør. Tunnelrørene får hver sit sprinklerrør midt i taget og for hver femte meter to dyser, der kan sprøjte 375 liter vand pr. minut, horisontalt og i hver sin retning.

Tunnelrørene bliver oversprøjtet af lige så meget vand, som hvis to brandmænd oppe under loftet og for hver femte meter sprøjtebekæmpede branden.

På en 50 meter lang strækning nærmest branden bliver store dråber kastet til siden, så de dækker hele tunnelens bredde.

Kommer til at danne skole i hele verden

Forsøg med at bekæmpe brande med sprinklersystemet i den nedlagte norske Runehamartunnel er ifølge Ulf Lundström, der koordinerer tunnelsikkerheden i Trafikverkets vejtunneler, gået over forventning, for systemet bekæmpede effektivt en 50 MW brand, hvilket svarer til 20 overtændte biler.

Til sammenligning har tilsvarende forsøg med vandtåge og traditionelle sprinklere bare klaret at begrænse og dæmpe tilsvarende brande. Der er ingen garanti for, at sprinkler- og vandtågeanlæg kan slukke en tunnelbrand, hvis den er uden for anlæggets rækkevidde.

Prisen ventes at blive halvt så høj som prisen på et traditionelt sprinklersystem, hvor dyserne sprøjter nedad. For at dække hele tunnelen kræver det nemlig flere rør. I stedet for rustfrie rør anvender det nye system desuden billigere stålrør, beklædt med termoplast på både yder- og inderside for at mindske risikoen for korrosion.

»Det kommer til at påvirke synet på dimensioneringen af fremtidens brandbekæmpelsessystemer rundt om i verden,« forudser Ulf Lundström.

Femerntunnel følger med på sidelinjen

I Femerntunnelen som i de fleste andre europæiske tunneller udgøres brandbeskyttelsen af en kombination af flugtveje og ventilationanlæg, der blæser røggasserne i trafikkens retning. Det er en god løsning i tunneller, hvor trafikken foran branden hurtigt kan komme ud af tunnelen. Men den duer ikke i en så tæt trafikeret tunnel, som Förbifarten forudsættes at blive. Ved kø kan der være bilister på begge sider af branden, og så er afstanden mellem nøddørene den afgørende sikkerhedsforanstaltning.

Alligevel er en af dem, der fra sidelinjen interesseret har fulgt udviklingen af det svenske sprinklersystem, Kim Smedegaard Andersen, der er designchef på Femernbælttunnelen:

»Jeg kender godt ideen med at lave et meget enkelt sprinklersystem, der består af rør og dyser og sprøjter som et tropisk regnvejr, dvs. 6-10 mm i minuttet,« siger Kim Smedegaard Andersen, der har set forstadier til det svenske system.

»Vi overvejer stadig brug af sprinkler- og vandtågesystem i Femerntunnellen,« siger Kim Smedegaard Andersen, der snart sender en såkaldt PIN, Pre Information Notice, på elektriske og mekaniske installationer med anmodning til firmaer om at søge prækvalifikation til EU. Udbuddet bliver sendt til de prækvalificerede selskaber til næste efterår.

Den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Tyskland og Danmark får et langsgående ventilationsanlæg, dimensioneret til at blæse røg fra 200 MW brande ud igennem tunnellen til dens udgangsportal. Desuden kommer tunnelkonstruktionen til at kunne klare en røggastemperatur på 1.350 grader celsius i to timer uden at kollapse.

Men faktisk er sprinkling slet ikke med i Femerns risikoregnskab og som sådan ikke nødvendigt for at få tunnelsikkerheden godkendt. I dialog med indsatsmyndighederne vurderer Femern A/S, hvis sikkerhedsdesign for nyligt blev kåret som Europas mest innovative, alligevel at et sprinkleranlæg vil være en god sikkerhed for at køle branden ned og bekæmpe den, inden den bliver farlig og spreder sig til flere biler.

Læs også: Danske firmaer kan tjene formuer på brandsikkert byggeri

Femern-tunnelen bliver dimensioneret til 200 MW, fordi tunnelen skal kunne klare en brand i en olie- eller benzintankvogn. En brand i en almindelig bil ligger på 15-20 MW, 25 MW i en bus og 35 i en mindre lastbil.

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, der gennemførte forsøgene, er delfinansieret af EU’s program for transeuropæiske transportnet, TEN-T, hvis opgave det er at forbedre den europæiske transport-infrastruktur.

Posted in computer.

Guide: Fem giftige holdninger, der ødelægger din karriere

En usund holdning til livet eller arbejdet kan være en ond spiral, der er svær at bryde. Her giver den anerkendte blogger Geoffrey James fem bud på indstillinger, der kan være skadelige, og som bør undgås. Geoffrey James er en af de mest læste bloggere på Inc.com, der er en anerkendt hjemmeside om startups, ledelse og forretningsliv.

1. Mit selvværd bygger på, hvad andre synes om mig
Nogle mennesker definerer sig selv efter, hvordan de tror, andre ser dem. Hvis de er overbevist om, at andre tænker dårligt om dem, mister de evnen og selvtilliden til at handle og ændre ting.

Søger du et nyt job? Se alle jobopslag på Jobfinder

2. Det er gået galt før, hvorfor skulle det lykkes nu?
Når nogle oplever meget modgang, kan de helt miste troen på, at noget kan lykkes. Over længere tid kan denne mistro få dem til helt at undgå situationer, der er forbundet med usikkerhed. Sådanne mennesker vil sjældent opnå store bedrifter, da det oftest kræver en vis risikovillighed.

3. Min skæbne er ude af mine hænder
Nogle tror, at deres liv og endda hele deres eksistensberettigelse afhænger af overnaturlige eller tilfældige kræfter. Det er en fjollet, men desværre alt for udbredt opfattelse, der frarøver initiativ og gør folk passive, mens de bare sidder og venter på, at lykken smiler til dem.

4. Mit liv bliver styret af begivenheder
Der er folk, der tror, at deres følelser bliver styret af ydre omstændigheder og hændelser, selv om de snarere styres af, hvordan de opfatter disse hændelser, kombineret med deres forudindtagede holdninger til dem. Den type mennesker har svært ved at sætte sig ud over sig selv og leve sig ind i andres situation.

5. Alt, hvad jeg laver, skal være perfekt
Ingen er perfekt. Folk, der forsøger at opnå perfektion, lægger i realiteten blot op til at blive skuffede. Perfektionister anklager hellere hele verden og alt i den – frem for at gøre det, der er nødvendigt for at opnå ekstraordinære mål. Derfor er det selvmodsigende at tale om en ‘succesfuld perfektionist’ .

Hvis du kan genkende dig selv i et eller flere af de fem punkter, opfordrer Geofferey James dig til at forsøge at erstatte dem med mere positive overbevisninger.

Læs også: Otte veje til større synlighed på jobbet

Posted in computer.

Styrelse om Nets’ NemID-problemer: To ærgerlige eksempler

I midten af oktober var der ballade med NemID, som ikke virkede med den nye opdatering af Java. Problemet blev opdaget hos Nets DanID, der driver NemID, samtidigt som hos alle andre NemID-brugere – for Nets testede ikke Java-opdateringerne på forhånd.

Det bliver der lavet om på nu, for det er ikke godt nok, lyder det fra Digitaliseringsstyrelsen, som modtog en redegørelse fra Nets i slutningen af sidste uge om forløbet.

»Vi tager den forklaring, vi har fået fra Nets, til efterretning. Vi finder ikke den praksis (med manglende test, red.) tilfredsstillende, og derfor har vi taget initiativ til nye tiltag, der i fremtiden skal sikre, at der bliver testet. Vi er ikke tilfredse med den måde, det er blevet håndteret på, og Nets har også selv lovet at gøre det bedre fremadrettet,« siger Cecile Christensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, til Version2.

Det har ikke været defineret i detaljer i kontrakten mellem Nets og Digitaliseringsstyrelsen, hvordan der skulle testes.

»Vi har haft en forventning om, at der var styr på det. Der står ikke præcist beskrevet i kontrakten, hvordan det skulle foregå,« siger Cecile Christensen.

I begyndelsen af 2013 blev NemID ramt af flere denial-of-service-angreb, som lagde NemID ned i timevis. Version2 kunne afsløre, at det ikke krævede mere end et indkøb på ti dollars på det sorte marked at sende et angreb afsted, som Nets og NemID ikke kunne stå imod. Siden har Nets så fået installeret beskyttelse mod DDoS-angreb, der gør det væsentligt sværere at lamme Danmarks digitale infrastruktur med den slags angreb.

Læs også: Nets: Vi begyndte først på DDoS-beskyttelse for NemID i januar

Hvordan ser Digitaliseringsstyrelsen på, at Nets nu to gange på et år er blevet overrasket over, hvordan NemID kunne blive ramt af problemer?

»Det var et andet slags problem dengang, og det kom også bag på os, at man kunne lægge løsningen ned på den måde. Nu er der også sket ændringer, så NemID kan modstå langt større angreb,« siger Cecile Christensen.

Men er det godt nok, at der for anden gang ikke er taget højde for et muligt problem med NemID på forhånd?

»Det her er et område med en ret stor udvikling. Nogle gange kan man ikke være på forkant med udviklingen, selvom vi forsøger alt, hvad vi kan. Vi har generelt tiltro til den måde, Nets løser opgaven på. Det her var så to ærgerlige eksempler,« siger Cecile Christensen.

Herunder kan du læse redegørelsen fra Nets til Digitaliseringsstyrelsen, som Version2 har fået aktindsigt i.

Posted in computer.

Version2 Insight: Er det bedste projektværktøj et whiteboard?

Det står på side 1 i projektlederhåndbogen, at succesen først er hjemme, når du har afleveret til tiden, til budgettet og inden for scope.

Til at hjælpe projektlederen og -teamet med at komme helskindet i mål findes der en myriade af it-baserede værktøjer, der kan holde styr på opgaver, milepæle, sprints, godkendelser, ressourcer, kommunikationsplaner og meget, meget mere.

I Version2 Insight sætter vi blandt andet spot på, hvilke fordele der er ved cloud-baserede projektværktøjer, og hvilke løsninger der er særligt velegnede til projekter med en agil tilgangsvinkel.

Du kan også læse, hvordan Røde Kors med begrebet “mønsterprojekt” fik sat faste rammer for, hvordan projekter i nødhjælpsorganisationen skal køre – og hvilke værktøjer, der kan få projektet på skinner.

Endelig slår Version2-blogger Reni Elisabeth Piil Friis til lyd for, at mange projektledere har en tendens til at gemme sig bag projektværktøjets trygge skærmbillede frem for at få jord under neglene ude i organisationen. Og at rigtig mange kunne have glæde af en god gammeldags tavle med gule lapper på.

Download Version2 Insight her

Husk også projektværktøjsdagen

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål efter at have læst Version2 Insight, så er Ingeniøren og Version2 medarrangør på Projektværktøjsdagen, der løber af stablen 21. november på Radisson Falconer på Frederiksberg.

Læs mere om Projektværktøjsdagen her, hvor du også kan tilmelde dig arrangementet.

Posted in computer.

Anonym narkobørs på nettet genopstået

Silk Road – internettets sorte markedsplads – er nu åben igen. Det skriver Reuters.

Den berygtede skjulte hjemmeside blev lukket 1. oktober 2013 af de amerikanske myndigheder, samtidig med at man arresterede den 29-årige Ross William Ullbricht, der mistænkes for at være manden bag den lyssky markedsplads, der kun er tilgængelige via anonymitetsnetværket TOR. Efter lukningen dukkede flere lignende sider på – heriblandt Atlantis, Sheep Marketplace og Black Market Reloaded.

Læs også: FBI lukker Silk Road og arresterer manden bag

FBI brugte mere end to år på at få bugt med Silk Road, hvor man som bruger kan handle anonymt med blandt andet våben og stoffer – og betale med den digitale valuta Bitcoin.

Amerikanske myndigheder vurderer, at der er blevet solgt for omkring 6,7 milliarder kroner på Silk Road, inden lukningen i oktober.

Men mindre end to måneder senere er siden nu oppe igen, og en administrator skriver, at man snart vil begynde at hyre arbejdskraft til at lave marketing for Silk Road.

Læs også: Fire briter anholdt i stor Silk Road-aktion

Posted in computer.

Københavnsk socialdemokrat vil give dig ret til digital kommunikation med det offentlige

Borgerne skal have flere rettigheder i forhold til digitaliseringen, og myndighederne skal levere mindst lige så meget digitalisering til borgeren, som de kræver ind – blandt andet i forhold til digital post.

Det mener Mathilde Illum Aastrøm, der stiller op kommunalvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, og har digitale rettigheder øverst på sin it-agenda.

Læs også: Politiker: It er ikke et ‘hot emne’ hos vælgerne

»Jeg er klart tilhænger af digitalisering. Men der et spørgsmål om pligt og rettigheder. Og man har ingen rettigheder forhold til eksempelvis digital post. Når man nu kræver, at alle borgere skal have en Digital Postkasse, så skal borgeren også kunne kræve, at al kommunikation fra det offentlige skal komme digitalt. Det bør kunne lade sig gøre,« siger Mathilde Illum Aastrøm til Version2.

It-projekter bliver en sovepude

Mathilde Illum Aastrøm har i mange år arbejdet som digitaliseringskonsulent i KL, og hun mener, at en øget it-faglighed er en nødvendig del af fremtidens kommune, hvis digitaliseringen skal være en succes fremadrettet.

Læs også: Politiker: Nye it-uddannelser skal sælge Vejle

»It-projekter bliver brugt som et vidundermiddel. Man smider 20 millioner efter et produkt, og så håber man at alle er glade. Og når det så går galt, så er der en masse undskyldninger. Så var det leverandøren, og så var det noget andet. Men det er et spørgsmål om styring. Der skal rigtig meget kompetenceudvikling til kommunernes medarbejdere, så vi kan få bedre styring af vores it-projekter,« siger Mathilde Illum Aastrøm til Version2.

Version2 hører meget gerne fra it-professionelle, der stiller op til kommunal- og regionsrådsvalgene. Tip os også gerne om kandidater med en markant it-dagsorden på redaktion@version2.dk.

Posted in computer.

IT-Branchens kampagne: Kan din virksomhed modstå et cyberangreb?

Dansk Erhverv og IT-branchen lancerer en fælles kampagne, der skal hjælpe danske virksomheder med at komme i gear til at håndtere eventuelle cyberangreb. Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to brancheforeninger.

Som en del af kampagnen lanceres et site, hvor virksomheder kan hente information om, hvem de kan kontakte i tilfælde af cyberangreb, og hvad de selv kan gøre for at være klar, hvis det skulle blive aktuelt.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at risikoen for cyberangreb mod danske virksomheder er voksende som følge af danmarks engagement i internationale aktioner.

»Vi skal ikke råbe ulven kommer, men forholde os til de aktuelle trusselsvurderinger. Det gælder om at tage sikkerhedstruslerne seriøst, og gøre de nødvendige tiltag i virksomheden. Virksomheder bør have forskellige sikkerhedsniveauer og beredskaber alt efter, om de er en bank eller en tøjbutik. Men alle er nødt til at forholde sig ti, om it-sikkerhed kan have konsekvenser for deres forretning,« udtaler Morten Bangsgaard, der er adm. Direktør i IT-Branchen.

Du kan læse mere om kampagnen her

Danske virksomheder får hjælp mod cyberangreb

Danske virksomheder er i stadig større risiko for at blive ramt af cyberangreb. Derfor lancerer Dansk Erhverv og IT-Branchen i samarbejde en kampagne, der skal hjælpe danske virksomheder med at ruste sig mod hackere.

”Konsekvenserne for en virksomhed kan blive fatale, hvis hackere får adgang til fortrolige oplysninger eller virksomhedens interne it-systemer. Vi ønsker at give danske virksomheder en seriøs hjælp til at få overblik over deres risiko for cyberangreb, og hvad de kan gøre,” siger Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen.

Som en del af kampagnen mod cyberangreb lanceres et nyt site, der kan hjælpe virksomheder med konkrete facts til at lave en risikovurdering af deres virksomhed, overblik over hvordan virksomheden skal gardere sig, og henvisninger til hvem virksomhederne kan kontakte både før, under og efter et cyberangreb.

Find sikkerhedshullerne før hackerne
Dansk Erhverv og IT-Branchen opfordrer alle virksomheder til at få lavet en sikkerhedsgennemgang. Organisationerne opfordrer virksomhederne til at forholde sig til, om virksomhedens it-sikkerhed er af forretningskritisk betydning for opretholdelsen af produktion, salg og beskyttelse af kundebaser, forretningshemmeligheder og finansielle transaktioner m.m.

”Det handler om et realitets-tjek. Mange af vores medlemsvirksomheder kan have svært ved at gennemskue hvad de skal gøre, når de hører om cyberangreb i medierne. Og man kommer måske ikke så langt, hvis man starter en tilfældig netsøgning eller kigger i De Gule Sider. Vi har et medansvar for, at virksomhederne har styr på deres it-sikkerhed,” siger Søren Friis Larsen, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Øget trussel mod danske virksomheder
Trusselsbilledet mod Danmark og danske virksomheder er øget de seneste år, og cyberangreb er i år kommet på myndighedernes officielle liste over de største trusler mod Danmark. Risikoen for danske virksomheder øges yderligere af, at Danmark fortsat er engageret i internationale aktioner, som kan føre til angreb og aktivisme rettet vores samfund og danske virksomheder.

”Vi skal ikke råbe ulven kommer, men forholde os til de aktuelle trusselsvurderinger. Det gælder om at tage sikkerhedstruslerne seriøst, og gøre de nødvendige tiltag i virksomheden. Virksomheder bør have forskellige sikkerhedsniveauer og beredskaber alt efter, om de er en bank eller en tøjbutik. Men alle er nødt til at forholde sig til om it-sikkerhed kan have konsekvenser for deres forretning,” siger Morten Bangsgaard, adm. direktør i IT-Branchen.

Hjælp til mindre virksomheder
Dansk Erhverv og IT-Branchen er gået sammen for at levere et konkret og anvendeligt site – ikke mindst for de mange mindre virksomheder i Danmark.

Posted in computer.