Affald er de nye miner for sjældne metaller

‘Urban Mining’’ dækker over det simple begreb, at der ud af affald kan hentes mange af de metaller, vi i dag bryder i traditionelle miner, f.eks. jern og kobber.

Men når det gælder de sjældne jordartsmetaller som neodyn (Nd) og Dysprosium (Dy), så er det en noget vanskeligere proces, hvis de skal hentes ud af metal- og elektronikaffald. Det forklarer Odd Løvhauge fra norske Sintef:


Sådan ser et batteri ud, efter det har været igennem en højtemperatur-proces hos Sintef. Slaggerne øverst til højre indeholder de sjældne jordartsmetaller. Foto: SINTEF/ Thor Nielsen

»Udfordringen ligger i, at materialerne skal være tilstrækkelig rene for at kunne blive genanvendt. Vi bliver nødt til at være sikre på, at de ikke er blevet forurenet med andre ødelæggende metaller,« siger han.

Samtidig bliver prisen på de sjældne jordartsmetaller ved med at stige, og Kina, der sidder på hovedparten af produktionen, truer jævnligt med at begrænse eksporten.

Derfor er Sintef gået sammen med seks andre forskningsinstitutioner (Fraunhofer, CEA, TNO, VTT, Tecnalia og SP) om at afgøre, hvilke produkter som eventuelt kunne indeholde sådanne forurenende metaller, metoder til at analysere indholdet og teknikker til at hente de sjældne metaller ud af affaldet.

Læs også: Privat minedrift skal finde sjældne jordarter på Månen

Sintef er projektleder og vil forsøge at overføre nogle af de elektrolyseteknikker, der anvendes i aluminiumsindustrien, til at genanvende magnetiske legeringen, som i dag især bruges i elmotorer og -generatorer med permanente magneter.

Men før selve elektrolysen kan gå i gang, skal der udvikles metoder til at skille komponenterne ad og til at de-magnetisere magneter, da der kan være problemer med at transportere store mængder af permanente magneter over længere distancer.

I projektet, der har fået navnet ‘Value from Waste’, vil man også se på muligheden for at trække små fraktioner af metaller ud af spildevand og industrigasser.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>