To år gammel støtte til biogas får omsider det blå stempel

Europa-Kommissionen har nu endelig accepteret, at danske biogasanlæg kan modtage både driftsstøtte og investeringstilskud fra enten Fødevareministeriet eller andre statslige støtteordninger, fremgår det af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Læs også: EU blokerer for dobbelt støtte til 19 biogasanlæg

Kommissionen godkendte i november sidste år driftstilskuddene til elproduktion fra biogas eller til opgradering af biogas, men betingede sig dengang, at anlæggene ikke samtidig modtog anden støtte til de samme udgifter. I denne omgang har Kommissionen nu accepteret Danmarks fortolkning af, hvornår der er tale om ’de samme udgifter’.

Definitionen omfatter også tilfælde, hvor biogasanlæg og elproduktions- eller opgraderingsanlæg har samme ejer. Driftstilskud kan ydermere forenes med investeringstilskud til elproduktionsanlæg eller opgraderingsanlæg.

Dermed kan de 19 biogasprojekter, der har fået bevilget anlægstilskud fra Fødevareministeriet, endelig komme i gang. Det er ikke et sekund for tidligt, siger sekretariatschef i Brancheforenigen for Biogas, Bruno Sander:

»Tilsagnet er virkelig kommet i 11. time. Anlæggene skal være færdigbygget i august 2015 – ellers mister de hele tilskuddet. Så der skal virkelig fart på,« siger han.

Læs også: Forfejlet satsning på biogas giver hul i regeringens klimaplan

Anlæggene kommer så sent i gang, at driftsstøtten er nedtrappet fra de langt højere satser, som skulle gælde i 2012, da politikerne vedtog energiaftalen, påpeger Bruno Sander.

I 2014 ligger støtten til elproduktion på biogas på samlet 106,1 øre pr. kWh mod 115 øre pr kWh i 2012.

Støtten til opgraderet biogas til naturgasnettet og renset biogas til bygasnet er i 2014 105,8 kr. pr. GJ målt i nedre brændværdi, hvor det var 115 kroner pr GJ i 2012.

»Der er behov for at politikerne hurtigt kikker på, hvordan værdien i tilskuddene kan bevares. Ellers kan det være meget svært at få projekterne til at hænge sammen,« siger Bruno Sander.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>