Uni-C overlader driften til Statens It

Undervisningsministeriet bliver Statens Its første rigtige nye kunde, siden Statens It i 2010 kom op at køre på en begrænset aftale om it-drift for et mindre udsnit af ministerier og styrelser.

Undervisningsministeriet har nemlig valgt at flytte de dele af it-driften i Uni-C, der er standardiseret og har fordel af stordrift, over til Statens It.

Uni-C er en styrelse under Undervisningsministeriet og står for en række it-systemer, der benyttes både i ministeriet og af uddannelsesinstitutionerne.

»Vi har i Uni-C valgt frem over at fokusere på vores myndighedsrolle og vores primære fokusområder, der handler om at øge anvendelsen af it i undervisning og understøtte en effektiv institutionsdrift ved hjælp af it,« udtaler direktør Thomas Fredenslund fra Uni-C ifølge en pressemeddelelse.

Aftalen mellem Undervisningsministeriet og Statens It indebærer også, at Statens It skal stå for it til kontorarbejdspladserne i ministeriet og de tilhørende styrelser. Det bliver den samme standardiserede arbejdsplads, som Statens It i forvejen er i færd med at rulle ud til brugerne i de øvrige ministerier, som Statens It varetager driften for.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>