Algoritme rekonstruerer tale ud fra vibrationer i chipspose

‘Den visuelle mikrofon’ kalder forskerne fra Massachusetts Institute of Technology, MIT, en nyopfundet algoritme, der kan genvinde lyd ud fra vibrationerne i for eksempel en chipspose eller bladene på en potteplante.

Forskerne fra MIT har i samarbejde med folk fra Microsoft og Adobe udviklet algoritmen, der kan rekonstruere lyd ved at analysere vibrationerne fra objekter, der er afbilledet i en video. I et forsøg har forskerne blandt andet filmet en chipspose, mens en person står ved siden af og synger den amerikanske børnesang ‘Mary had a little lamb’.

Optagelserne af chipsposen er foretaget 15 meter væk bag lydisoleret glas. Alligevel var forskerne ved hjælp af algoritmen i stand til at gendrive forståelig tale. I andre forsøg har de anvendt vibrationer fra folie, overfladen på et glas vand og blade på en potteplante til at gendanne lyde.

Vibrationerne, som forårsages af sang eller tale fra et menneske, er usynlige for det blotte øje, men giver altså et visuelt signal, der kan bruges til rekonstruktion af lyde.

Læs også: Amerikanere skaber fiberoptiske kabler af luft

Det kræver dog sit kamera at gendanne lyden i ordentlig kvalitet. Antallet af Frames Per Second (FPS), billeder pr. sekund, skal være højere end frekvensen fra lydsignalet. Forskerne brugte i de fleste tilfælde kameraer, der optog med 2.000-6.000 FPS. De fleste smartphones optager med 60 FPS, mens kommercielle højhastighedkameraer topper på hele 100.000 FPS.

Det er dog også lykkedes forskerne at skabe brugelige information ud fra optagelser, der er taget med ganske almindelige digitalkameraer. Selv om disse optagelser ikke kan bruges til rekonstruktion af egentlig tale, kan der sagtens udledes data om eksempelvis køn og antallet af mennesker, der taler. Med den rette akustik er det sågar muligt at fastslå identiteten på vedkommende.

Den nye teknik har sin åbenlyse anvendelse i efterforskning og opklaring af forbrydelser. Samtidig arbejder forskerne videre på at teste anvendelsen indenfor billedanalyse og bestemmelse af forskellige materialers egenskaber og struktur.

Se eksempler på tests her::

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>