Insektgiften DDT fundet i de fleste indiske temærker

A ‘nice cup of tea’ lyder ikke helt så ‘nice’ i en ny undersøgelse fra Greenpeace. Miljøorganisationen har nemlig testet størstedelen af de mest kendte indiske temærker for indhold af giftstoffer, og kun i seks procent af den testede te fandt organisationen ingen gift.

I de resterende 94 procent af prøverne var der mindst ét pesticid, og verdens mest populære te, Lipton Yellow Label Tea, indeholdt 16 forskellige pesticider, et af dem DDT.

Fundet af DDT er opsigtsvækkende, fordi stoffet er voldsomt skadeligt og blev forbudt i Indien i 1989, dog med undtagelse af bekæmpelsen af malariamyg i særlige områder.


Verdens mest kendte te indeholdt 16 forskellige pesticider, viser en undersøgelse foretaget af Greenpeace.

Alligevel optræder DDT i 33 ud af 46 temærker i koncentrationer på 0,005-0,044 mg/kg. I 60 procent af temærkerne fandt forskerne koncentrationer af pesticider over EU’s grænseværdi, og i 37 procent af tilfældene overskred niveauerne grænseværdierne med mere end 50 procent, fremgår det af rapporten.

Greenpeace fandt også insektmidlet Monocrotophos i 27 af prøverne, og det er også yderst bekymrende, da det er kendt for at forårsage nerveskader på mennesker.

Det var også Monocrotophos, der slog 23 indiske skolebørn ihjel i juli 2013, fordi madolie var opbevaret i en beholder, der tidligere havde indeholdt insektmidlet, skriver Poliken.

Afviser al snak om cocktaileffekter

Det er forbudt at bruge pesticider til tedyrkning i Indien, og sammenslutningen af teproducenter i Indien, Tea Board of India (TBI), holder fast i, at man ikke har anvendt pesticider under dyrkningen. Derfor må giftstofferne være ført til fra andre landbrugsområder i området, eller optaget gennem småforureninger i jorden, lyder det i en kommentar.

TBI er også lodret uenig i Greenpeaces betragtning om, at tilstedeværelsen af flere giftstoffer i et produkt kan øge den samlede skadevirkning, også kendt som cocktaileffekter.

‘At antyde, at der kan opstå en synergisk effekt af en cocktail af flere pesticider … stemmer ikke overens med den etablerede videnskab,’ skriver TBI.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>