Minister-kovending: Nu skal alle avlsbesætninger testes for svine-MRSA

Samtlige besætninger, der avler smågrise, som sælges og sendes videre til farme i ind- og udland, skal nu testes for MRSA.

Meldingen kom fra fødevareminister Dan Jørgensen (S) på et samråd i Folketinget i går i erkendelse af, at der må nye tiltag til for at standse den voldsomme stigning i antallet af danskere smittet med svine-MRSA.

Landets førende eksperter i MRSA-bakterier og smittespredning har længe efterlyst, at Fødevareministeriet tester landets 26 avlsbesætninger for bakterien for på den måde at udelukke eller standse, at MRSA spredes i det øverste produktionsled.

Læs også: Forskere: Derfor skal landbruget åbne stalddørene for MRSA-test

Alligevel holdt fødevareministeren frem til lanceringen af sin 5-punktsplan i juni fast i beslutningen om kun at stikprøve-teste to procent af samtlige svinefarme i Danmark. Men sommeren over har nye tal fra Statens Serum Institut atter engang vist stigning i antallet af danskere, der bliver smittet med den resistente svinebakterie.

Det har fået fødevareministeren og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) på andre tanker. På et åbent samråd onsdag erklærede de, at der skal udarbejdes en ny risikovurdering for svine-MRSA og sættes reelle tiltag i gang for at afdække bakteriens smitteveje.

Læs også: Ny beregning: Op til 12.000 danskere smittet med svine-MRSA

Fødevareministerens to måneder gamle 5-punktsplan har mødt hård kritik for kun at fokusere på stramning af antibiotikaforbruget på svinefarmene og rådgivning af landmænd om grundigere håndvask og tøjskift.

På samrådet understregede Dan Jørgensen, at det er for tidligt at evaluere, hvorvidt planen er tilstrækkelig, da alle punkter end ikke endnu er implementerede. Imidlertid annoncerede han, at han vil bede sit eksperthold revurdere, om tiltagene skal strammes og om nye kunne tilføjes til planen.

Læs også: Intern mail viser, at MRSA-handlingsplan er en gratis omgang

Hidtil har et af Fødevareministeriets hovedargumenter for ikke at sætte direkte ind i svinestaldene for at bekæmpe bakterien hos kilden været, at der ikke er tilstrækkeligt viden om bakteriens smitteveje.

Det argument kan dog ske at høre fortiden til, efter at Dan Jørgensen på samrådet også bekendtgjorde, at han nu sætter forskningsprojekter i gang med deltagelse af DTU og Statens Serum Institut for at undersøge de mange ubekendte smitteveje.

Projekterne skal ifølge Dan Jørgensen blandt andet kaste lys over, om det har betydning for smittespredningen, at svin bliver transporteret rundt i flere led af produktionen, hvor svin fra forskellige farme oftest blandes sammen.

Læs også: Svinefarme i nabolaget mangedobler risiko for smitte med svine MRSA

Der har også været gisnet om, hvorvidt bakterien kan blive spredt gennem støv og den gylle, der bliver spredt ud på markerne. Samtidig vil ministeren have undersøgt, om der er forskel på forekomsten af bakterien i forskellige produktionsformer.

Flere forskere har tidligere peget på, at den industrielle produktionsform giver optimale forhold for bakteriespredning, da dyrene går meget tæt sammen i et lukket miljø.

Læs også: Hver dag får 400.000 smågrise blandet resistensskabende antibiotika i foderet

Videncenter for Svineproduktion angav også denne produktionsform som en del af begrundelsen for, at mange svineavlere finder det nødvendigt at flokmedicinere deres dyr i stedet for at behandle dem enkeltvis.

Ifølge Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Per Henriksen har resistente bakterier som MRSA særligt gode betingelser for at overleve og formere sig i svinebesætninger med højt antibiotikaforbrug.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>