Rejsekort-brugere bliver straffet økonomisk når tog og bus er forsinket

Passagerer, der bruger rejsekort, risikerer at skulle betale ekstra for turen, hvis bussen eller toget bliver forsinket. Og jo større forsinkelsen er, jo større et beløb kan passagererne ende med at få trukket på deres rejsekort ved check ud.

Beløbet får kunderne kun igen, hvis de selv opdager overtakseringen – eksempelvis i forbindelse med check ud – og derefter på eget initiativ henvender sig til kundeservice.

»Det er groteskt, det er det. Og det er fuldstændigt uigennemskueligt,« siger Asta Ostrowski, seniorrådgiver fra Forbrugerrådet Tænk, om situationen.

Hos DSB, der er hovedaktionær i Rejsekort A/S, bekræfter man, at rejsekort-kunder kan risikere at skulle betale ekstra, hvis der er forsinkelser i den kollektive trafik.

»Det er korrekt, at det kan man. Og vi har ikke noget system, som kan håndtere det, se bort fra det eller kompensere for det,« siger Christian Linnelyst, chef for salg og produktmarketing i DSB.

Den bizarre situation, hvor passagerer risikerer økonomisk straf ved forsinkelser, skyldes rejsekortets regler om maksimum rejsetid. Det er en tidsbegrænsning på hvor lang tid, det højst må tage at bevæge sig et givent antal zoner i et takstområde. Et takstområde er eksempelvis Hovedstadsområdet, Fyn område Øst eller Nordjylland.

I Hovedstadsområdet må det maksimalt tage 1 time at rejse 2 zoner, 1 time og 15 minutter at rejse 3 zoner, og så fremdeles. Så hvis en 2-zoners rejse fra check ind til check ud tager længere end 1 time indenfor Hovedstadsområdet, bliver rejsen automatisk takseret til et højere antal zoner, der svarer til den endelige rejsetid ved check ud. På den måde kan en 2-zoners rejse, der i udgangspunktet koster 15 kroner i Hovedstadsområdet ende med at blive takseret til 20 kroner eller mere, alt efter rejsens varighed.

For rejser mellem takstområderne er prisen uafhængig af rejsetid. Så hvis en rejsekort-passager checker ind i København og ud i Vejle, koster det ikke ekstra som følge af reglerne om maksimum rejsetid, hvis toget bliver forsinket undervejs.

Trafikselskabet Movia har tidligere over for Version2 forklaret, at maksimum rejsetid forhindrer, at passagerer kan rejse mere eller mindre ubegrænset rundt i et takstområde og kun betale for eksempelvis 2 zoner. Det selskabet kalder cirkel-rejser.

Læs også: Offer for rejsekort-spidsfindighed: Kørte 2×3 zoner – betalte for 8

Et 2-zoners klippekort er også tidsbegrænset. Men til forskel fra klippekortet, så bliver rejsekort-kunder automatisk trukket for ekstra zoner, hvis maksimum rejsetiden overskrides. Også hvis det skyldes, at toget eller bussen bliver forsinket. Men rejsekort-systemet kan altså på nuværende tidspunkt ikke tage højde for eksempelvis et kvarters forsinkelse af et s-tog eller en bybus.

Hvordan skal kunderne så slippe for at at betale for forsinkelser i den kollektive trafik? Christian Linnelyst fra DSB opfordrer rejsekort-passagerer til at holde øje med prisen for deres rejse, når de checker ud. I den sammenhæng påpeger han, at mange rejsekort-brugere rejser den samme tur ofte, og derfor ved de også, hvad prisen bør være.

»Hvis de har siddet i et tog eller en bus eller en metro og været forsinkede, så skal de lige være opmærksomme på, hvad prisen er, når de checker ud. Om den er anderledes, end den plejer at være. Det ved de som regel. Og hvis de har været forsinkede, så må de tage fat i kundecenteret efterfølgende og få refunderet beløbet. Der er desværre ikke andet at gøre lige nu,« siger Christian Linnelyst.

DSB: Det er ikke fair

Synes du, det er rimeligt, at en passager, der har rejst 2 zoner, kan ende med at betale for eksempelvis 8 zoner som følge af et forsinket S-tog?

»Nej, det synes jeg ikke er fair. Desværre er systemet sat sådan op, som det er, hvor vi ikke ved, hvor kunden rejser hen på forhånd. Derfor er der de her maks-tidsbegrænsninger, som du er bekendt med. Så det er jo noget, der ligger designet i systemet, som det er nu. Men jeg er enig med dig i, at det er ikke godt nok,« siger Christian Linnelyst.

Hos Forbrugerrådet Tænk er Asta Ostrowski alt andet end imponeret over udsigten til, at det er passagererne på eget initiativ, der må sørge for at henvende sig til kundeservice i tilfælde forsinkelser.

»Hvis man ikke kan indrette systemet teknisk klogt, så kan bør man i hvert fald informere passagererne. Man kunne forestille sig, at man i forbindelse med forsinkelse, over højtalerne i det mindste sagde: toget er forsinket, hver opmærksom på, hvad det har af betydning for din rejse og dit check ind med dit rejsekort,« siger hun og fortsætter:

»Man er jo slet ikke klar over, at der er et tema her. Et sted at starte ville være at informere folk, men det er jo ikke gjort med det. Det ville i hvert fald hjælpe lidt, hvis man vidste, at der var et problem.«

Asta Ostrowski så dog helst, at rejsekort-systemet blev indrettet, så der ikke per automatik bliver trukket penge fra kunderne som følge af forsinkelser.

DSB vil kigge på det

Christian Linnelyst vil nu undersøge, om DSB klart og tydeligt kan informere passagerer i situationer, hvor det kan koste rejsekort-brugere et ekstra antal zoner som følge af forsinkelser.

Derudover vil Christian Linnelyst se på, om problemet skal opprioriteres i den dialog, DSB har med Rejsekort A/S om det løbende udviklingsarbejde af rejsekort-systemet.

»Vi vil gøre, hvad vi kan. Jeg vil ikke stå her og love noget som helst. Men vi gør selvfølgelig hvad vi kan for at presse på og tilgodese kunderne så godt som overhovedet muligt, sammen med de øvrige trafikselskaber.«

DSB kan ikke oplyse, hvor ofte det hænder, at passagerer betaler ekstra som følge af forsinkelser. Det skyldes, at virksomheden ikke registrerer de folk, der sidder i toget. Og at de folk, der har henvendt sig for at få penge tilbage i DSB’s servicecentre, heller ikke bliver registreret.

Men at det sker fra tid til anden, vidner i hvert fald en situation tidligere på året om, hvor s-togene var ramt af massive forsinkelser som følge af tekniske problemer hos Banedanmark. Her henvendte en læser af Ingeniørens hjemmeside ing.dk sig med en historie om, hvordan en rejse på 3 zoner blev takseret til 7 zoner som følge af reglerne for maksimum rejsetid.

Læs også: Togkaos: Rejsekort-passagerer betaler for ukørte zoner

Version2 har forsøgt at få en anden stor rejsekort-aktionær, Movia, til at svare på, hvorvidt det er rimeligt, at rejsekort-passagerer i eksempelvis bybussen risikerer at bliver økonomisk straffede, hvis bussen er forsinket.

Med henvisning til travlhed har Movia imidlertid ikke ønsket at svare på spørgsmål i den forbindelse.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>