Rigshospitalet-professor bliver på ny kendt videnskabelig uredelig

Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har på ny erklæret, at den kendte sundhedsforsker, professor Bente Klarlund fra Rigshospitalet/Københavns Universitet har handlet videnskabeligt uredeligt.

Hun får dog ‘kun’ kritik for fire forskningsartikler mod tidligere seks, som var den afgørelse, UVVU traf i samme sag i december 2013, fremgår det af en 100 siders rapport fra UVVU, der er offentliggjort i dag. Rapporten er anonymiseret, men det har tidligere fremgået, hvilke personer sagen drejer sig om.


Bente Klarlund

Bente Klarlunds sag er en udløber af sagerne mod hjerneforsker Milena Penkowa, som den kendte sundhedsforsker skrev flere artikler sammen med. Bente Klarlund blev i 2011 indklaget for at have handlet videnskabeligt uredeligt i forbindelse med 12 videnskabelige artikler.

Læs også: Kendt professor fra Rigshospitalet har begået videnskabelig uredelighed

Dommen over Bente Klarlund blev mødt med protest fra mange andre forskere og professorkolleger fra Københavns Universitet, der ikke mente, at der er basis for en så hård kritik.

Bente Klarlunds eget forsvar, som blev støttet af mange andre, var, at hun blot havde fulgt almindelig praksis i forbindelse med udarbejdelse af videnskabelige artikler.

Læs også: 44 forskere indklaget for fusk

To måneder efter at den første afgørelse blev offentliggjort, besluttede UVVU at genoptage sagen, da det blev erkendt, at der var sket en fejlvurdering af to af artiklerne.

Læs også: Uredeligheds-udvalg genoptager sag mod dømt kendis-professor

UVVU erklærer dog i sin nye afgørelse, at Bente Klarlund i flere tilfælde forsætligt og bevidst har undladt at oplyse om forsøgsmateriales oprindelse og i et andet tilfælde har handlet groft uagtsomt som ledende forfatter, hvor hun med UVVU’s ord ‘burde have opdaget og reageret på den tydelige manipulation,’ der foregik. Disse ord henviser til Milena Penkowa.

Læs også: Penkowa-forskning endnu en gang fundet uredelig

UVVU’s afgørelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>