Så blev Dong Energys havmøllefundament suget på plads

Sent tirsdag blev Dong Energys havmøllefundament til 30-60 meters vanddybder suget på plads i havbunden i den tyske møllepark, Borkum Riffgrund.

Læs også: 850 ton tungt og 57 meter højt møllefundament klar til at stå til havs

Selve montagen tog denne første gang hele 44 timer – mod forventet 3-6 timer, når processen er optimeret. Men selskabet er alligevel godt tilfreds, da det er første gang, og man nu har demonstreret konceptets succes i praksis. En mere enkel og dermed billigere montage skulle være én af de store fordele ved netop denne konstruktion.

Bunden af det trebenede gitterfundament ender i nogle store, omvendte bøtter, som via undertryk i toppen kan suge sig fast i havbunden.

Fundamentet, som kaldes en Suction Bucket Jacket, er udstyret med knap 100 sensorer rundt om på konstruktionen, som de næste to år skal give vigtig viden om alle mulige belastninger fra bølger og fra driften af den 3,6 MW store testmølle på toppen. Oplysninger, som skal give basis for en markant optimering og dermed billiggørelse af designet henad vejen.

Fundamentet er som nævnt placeret i Nordsøen, og den dimensionerende faktor for konstruktionen har derfor været hundredårsbølgen i området, som er på 10 meter – frem for belastningen fra driften af vindmøllen på 3,6 MW. Derfor vil fundamenter andre steder kunne være mindre til den samme størrelse vindmølle.


Fundamentet rammer vandoverfladen. Foto: Foto: Dong Energy

Civilingeniør Christian Mørch, der har stået for lastberegningerne i strukturen, forklarer, at man typisk vil øge afstanden mellem bøtterne i bunden af fundamentet i takt med, at vindmøllerne bliver større:

»Med dette fundament står vi med en flad vægtkurve med voksende møllestørrelser, hvor for eksempel monopælen har en eksponentiel vægtkurve, da den er en mere dynamisk følsom konstruktion, og lasterne dermed generelt er mere sensitive over for vind og bølgeforhold. Ved vurdering af de samlede omkostninger til fabrikation og installation forventer vi en væsentligt billigere konstruktion ved Suction Bucket Jacket-princippet,« siger han.

Han tilføjer, at der ligeledes er flere hydrodynamiske fænomener omkring fundamentet, som man forventer at kunne udnytte til at gøre konstruktionen endnu lettere.

Se Dong Energys video af installationensprocessen her:

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>