Trafikstyrelsen: Ups, vi regnede 233.000 passagerer forkert

I stedet for en stor økonomisk fordel viser en foreslået ændring på S-togs-linjen til Farum sig nu at resultere i et minus. Det er Trafikstyrelsen, som i sin 78 sider lange rapport ‘Optimering af stationsstrukturen’ fra marts i år har lavet en eklatant fejl i sine beregninger, da den undersøgte konsekvenserne af at lukke Skovbrynet og Dyssegård stationer for at spare penge.

I rapporten fastslår Trafikstyrelsen, at optimering af Hareskovbanen til Farum og lukningen af de to stationer vil resultere i 662.000 flere passager, som vil skaffe otte millioner kroner.

Men det holder slet ikke, fastslår styrelsen nu. Faktisk vil lukningen af de to stationer resultere i færre passagerer, end banen har i dag.

Med opdagelsen af regnefejlen på 233.000 passagerer er det økonomiske grundlag for projektet åbenbart væk, fremgår det af et svar fra transportminister Magnus Heunicke (S) til Folketingets Trafikudvalg:

‘Trafikstyrelsen har opdaget en regnefejl i beregningerne af passagereffekterne ved et optimeringsforslag for Farumbanen. Fejlen medfører, at Trafikstyrelsen ikke længere kan anbefale optimeringsforslaget for Farumbanen, herunder stationslukninger i Skovbrynet og Dyssegård,’ skriver ministeren.

10 eller 20 minutters drift

I Trafikstyrelsens rettelsesnotat står der bl.a.:

‘I Trafikstyrelsens rapport ‘Optimering af stationsstrukturen’ er der sket en beklagelig regnefejl i forbindelse med beregningerne af passagereffekterne ved optimeringsforslaget for Farumbanen på S-banenettet.’

Problemet er, at styrelsen i sine beregninger af passagereffekten ‘indlæste en køreplan for optimeringsforslaget med 10 minutters drift i hele driftsdøgnet’, mens forslaget i virkeligheden kun opererede med 10 minutters drift i dagtimerne, men 20 minutters drift uden for dagtimerne.

Den kraftigt overvurderede frekvens gav styrelsens forslag til ny køreplan langt flere passager, end ændringsforslaget reelt ville medføre, nemlig ‘662.000 flere passagerer og en vækst i transportarbejdet på 8 millioner passagerkilometer. Dertil kommer øgede nettobilletindtægter på 8 millioner kroner og togdriftsbesparelser på 24 millioner kroner,’ slår rapporten fast.

Nej, det gør den ikke, retter Trafikstyrelsen nu:

‘Efter rettelsen bliver den årlige effekt af optimeringsforslaget cirka 233.000 færre passagerer og et lille fald i transportarbejdet på cirka 2 millioner passagerkilometer i forhold til en videreførelse af dagens køreplan. Som følge af det faldende passagertal vil nettobilletindtægterne på strækningen falde med cirka 2 millioner kroner om året,’ erkender styrelsen. Den understreger samtidig, at ‘den foreslåede nedlæggelse af linje H naturligvis fortsat vil medføre en togdriftsbesparelse, dog kun på cirka 18 millioner kroner om året.’

‘Overordnet betyder regnefejlen, at Trafikstyrelsen ikke kan holde fast i konklusionen om, at der er store fordele ved at nedlægge Dyssegård og Skovbrynet med det præsenterede optimeringsforslag. Tværtimod vil passagereffekterne være negative.’

Spareøvelse

Det var en bred forligskreds i Folketinget, der i 2010 bestilte en helhedsorienteret analyse af, hvordan stationsstrukturen på det statslige banenet kan optimeres, så den kollektive togtrafik kan blive mere attraktiv for de fleste.

Analysen, der reelt viste sig at være en spareøvelse, behandlede i princippet samtlige 284 stationer på statens banenet samt 166 potentielle stationer, men tog kun sporadisk fat på fjerntrafikken, fordi den et halvt år før var blevet analyseret i Togfond-rapporten.

Mens kun fire af de foreslåede 166 nye stationer fandt nåde for Trafikstyrelsens blik, fandt styrelsen til gengæld grundlæg for at nedlægge hele 19 stationer på tilsammen otte baner.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>