Dansk telebranche bekymret over nye beføjelser til Forsvarets Efterretningstjeneste: Kan skade hele teleområdet

Den danske telebranche er bekymret over, at Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste med en ændring i lov om net- og informationssikkerhed får mulighed for at forlange endda vidtgående ændringer i den danske tele-infrastruktur.

Bekymringen skyldes ikke mindst, at der med ændringerne i loven ikke er blevet indlagt begrænsninger for de krav, der måtte komme fra Center for Cybersikkerhed.

De skal alene begrundes med, at de krævede ændringer har ‘væsentlig, samfundsmæssig interesse.’

Skal godkende aftaler
Eksempelvis skal Center for Cybersikkerhed fremover skulle godkende alle aftaler om leverandør af udstyr til den danske telesektor.

Det  kan komme til at ramme tele-selskaberne ganske voldsomt og dermed blive skadelige for de investeringer, som de foretager herhjemme, lyder det fra telebranchen.

Her er man utilfreds med, at de danske teleudbydere bliver ‘pålagt strengere krav end øvrige udbydere i EU,’ skriver Teleindustrien i et høringssvar, som organisationen har udarbejdet sammen med IT-Branchen og DI Digital.

Du kan finde indvendingerne fra Teleindustrien, DI Digital og IT-Branchen her.

“Dansk særregulering vil udgøre en barriere for udbuddet af nye innovative tjenester på det danske marked. Der er en væsentlig risiko for, at Danmark isoleres på det europæiske marked til skade for innovationskraften på telemarkedet og i sidste ende forbrugernes adgang til nye tjenester og teknologier,” lyder det fra Jakob Willer.

Til business.dk siger han, at den danske telebranche investerer mere end seks milliarder kroner om året i ny teknologi.

Det gør det påkrævet, at branchen er “nødt til at vide, hvilken verden vi investerer i,” siger han til avisen.

Kun 20 dage til at udarbejde høringssvar
Også Rådet for Digital Sikkerhed er ude med riven – blandt andet fordi rådet kun har haft 20 dage til at udarbejde et høringssvar, hvilket er for lidt til en grundig høring, mener rådet.

I rådets høringssvar – som du finder her – påpeges det, at den danske telebranche ikke bør fratages råderet over udviklingen af sikkerheden på egne platforme samt at Center for Cybersikkerhed alene bør spille en vejledende rolle – og altså ikke styrende, som der ellers er lagt op til.

Rådet for Digital Sikkerhed mener, at det nuværende forslag er skadeligt, i det det kan ‘stække Danmarks mulighed for at følge med den teknologiske udvikling.”

Det skyldes – som Teleindustrien ligeledes mener – at forslaget vil betyde, at de danske televirksomheder vil ‘have færre ressourcer til forskning og udvikling,’ ligesom det vil blive besværligt at indgå aftaler, da de skal godkendes af Center for Cybersikkerhed.

Det vil endda kunne sænke sikkerhedsniveauet hos udbyderne, mener rådet, da det vil kunne bremse anskaffelse og implementering af nye teknologier.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>