Dansk system snart klar til at rense ballastvand

I dag bliver invasive arter ført rundt på verdenshavene i handelsskibenes ballasttanke og påfører lokalt varige skader, når skibene lader ballastvandet fosse ud i havnen i takt med, at de tager last ombord.

Snart er det imidlertid slut. Industrien forventer, at IMO i år ratificerer en konvention, som bestemmer, at skibene senest fra 2015 skal have anlæg ombord, der kan rense ballastvandet.

Et verdensmarked med en samlet handelsflåde på mere end 60.000 eksisterende skibe samt et årligt nybygningsmarked på mellem 1.400 og 2.000 skibe er dermed ved at åbne sig for et dansk firma, der kan levere det produkt, skibene skal bruge.

Det dansk udviklede såkaldte in-tank system fra virksomheden Bawat tager i al sin enkelhed vandet fra ballasttanken, varmer det kortvarigt op og pasteuriserer det. Procesvarmen bliver trukket fra overskudsvarmen i skibets kølevand. Og i modsætning til markedets eksisterende modeller, der baserer sig på filtre, uv-stråling og kemikalier, og som fungerer, når skibet har lagt til kaj og tager vand ind, foregår den dansk-udviklede opvarmnings- og pasteuriseringsproces til søs, forklarer Kim Diederichsen, direktør for Bawat:

»Når fragten bliver losset ved kajkanten, tager skibet samtidig ballastvand ind og stævner med fyldte ballasttanke mod næste havn. På rejsen går recirkuleringsprocessen i gang, hvor vandet fra ballasttanken bliver suget ind over anlægget, ilten fjernet, og vandet sendt tilbage i tanken, efter at bakterier og plankton er slået ihjel. Det foregår i et loop og bliver recirkuleret et par gange. På den måde behandler vi tanksæt for tanksæt.«


Den danske virksomhed Bawats system til rensning af ballastvand renser vandet, mens skibet er til søs. Dermed er det rent, når det skal pumpes ud i den havn, hvor skibet tager ny last ombord. (Foto: Bawat)

Kim Diederichsen er selv uddannet skibsfører og ved af erfaring, at skibets besætning i forvejen har nok at se til med at losse og laste:

»Derfor ser rederne en klar fordel i ikke at tilføre flere opgaver under losning og lastning og i stedet rense vandet, når skibet har forladt havnen og er på vej mod næste havn,« siger Kim Diederichsen og tilføjer, at systemet har den indbyggede fordel, at det i kraft af rensningsprocessen beskytter mod rust i ballasttankene og derved forlænger skibets levetid.

På sin vej gennem certificeringsprocessen gennemgår Bawats system pt. land- og søbaserede test med støtte fra Den Danske Maritime Fond. To af tre planlagte test er gennemført under sejlads på gastankskibet Henrietta Kosan som led i en samarbejdsaftale med Lauritzen Kosan fra Lauritzen-rederiet. Til forskel fra andre systemer fungerer Bawats teknologi med alle typer vand, dvs. saltvand, brakvand og ferskvand. Og Kim Diederichsen vurderer, at systemet er certificeret inden næste sommer og derefter klar til salg.

Som en tommelfingerregel udgør ballastvandskapaciteten knapt 40 procent af de relevante skibes tonnage, der ligger mellem 1.000 og 320.000 ton dødvægt.

Forhistorien er, at IMO i 2004 vedtog en resolution, der er ved at blive ratificeret. Industrien venter, at ratificeringsprocessen er afsluttet i år eller næste år.

Indtil da pumper verdens tusinder af handelsskibe mellem 500 og 100.000 m3 ballastvand ud, hver gang de tager last ombord.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>