DSB: Rejsekortet mangler en klar linje

‘Forsinket, for kompliceret og for dyrt’. Sådan lød den kontante udmelding fra DSB tidligere i dag om rejsekortet i forbindelse med virksomhedens regnskab for 3. kvartal. Økonomidirektør i DSB Stig Pastwa uddyber her, hvad der ligger i selskabets karakterisering af rejsekortet. Han beskriver meldingen som en opsummering af det, DSB har sagt tidligere.

»I forbindelse med vores halvårsregnskab gjorde vi også opmærksom på, at der er en uafklaret situation i forbindelse med rejsekort på grund af de her forsinkelses-, komplikations- og fordyrelseselementer.«

Overordnet mener han, der mangler klarhed i forhold til, i hvilken retning rejsekortet skal bevæge sig.

»Vi så gerne, der var en klarhed, så der kunne lægges en klar linje af nogen. Som vi også har sagt tidligere, behøver det på ingen måde være os. Vi kan sagtens se relevansen i at have en landsdækkende rejsehjemmel. Men i Rejsekort A/S, som selskab, ønsker vi en klar linje. Hvor der sidder nogen for bordenden, som er med til at sikre den klarhed. Lige nu er det en meget spredt kreds med meget forskelligrettede interesser,« siger Stig Pastwa.

Læs også: DSB i overraskende angreb på rejsekortet: Forsinket, for kompliceret og for dyrt

Hvor ser I den klarhed komme fra?

»Bag de forskellige interessenter er der jo forskellige ejere. Så vi ser den måske komme fra nogle af de ejerstrukturer, der ligger bag ved. Som dels er staten, dels kommunerne, der ligger bag trafikselskaberne og dels os selv.«

Hvad vil I gøre for at forbedre situationen?

»Som den mindretalsaktionær, vi er, vil vi selvfølgelig gøre opmærksom på det via Rejsekort A/S. Men vi søger f.eks. også via forordet i vores delårsrapport at gøre andre interessenter opmærksomme på, at vi mener, der er en uafklaret situation.«

Kan du komme med et eksempel på problemet ved den manglende klarhed?

»Det er svært at komme med specifikke eksempler på, hvad der lige præcis skal gøres. Der er ting relateret til ejerstrukturen, til betalingsstrukturen, til den teknologiske udvikling. Der er bare mange områder, hvor klarhed er godt.«

Og lige nu er der for mange modsatrettede interesser?

»Ja, det kan man godt sige.«

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>