Göteborg overvejer svævebane i stedet for letbaner

Mens danske politikere netop har afsat 1,1 milliarder kroner til en odenseansk letbane, overvejer svenske planlæggere i stedet svævebaner. For ud over langt lavere anlægsomkostninger har de en række fordele:

De har hyppige afgange, lavt energiforbrug, og den svævebane, som Göteborg by overveje at anlægge over Götaelven mellem bydelene Haga og Hisingen, vil koste under 300 millioner svenske kroner.

Svævebaners maksimale hastighed på 20-30 km/h gør dem for langsomme til lange strækninger og i spredt bebyggede områder, mens de godt kan tage konkurrencen op med anden kollektiv trafik i byområder. Det gælder dog i særlig grad, når de bliver bygget over barrierer som vand og i kuperet terræn, men de passer også godt som bindeled mellem to knudepunkter.

»Det er en meget energieffektiv transporttype. En del svævebaner genererer faktisk energi om sommeren, når mennesker kører ned ad bjergsiderne i stedet for op,« siger Tyréns trafikplanlægger, Lisa Sakshaug, der har ansvaret for forundersøgelsen, i en meddelelse.

Tyréns er et af Sveriges førende rådgiverfirmaer. Firmaet har gennemført forundersøgelsen for Gøteborg Kommune, og rapporten blev i onsdags præsenteret for trafiknævnet, som efter planen behandler forundersøgelsen i starten af 2014.

Hvis svævebanen skal klar til by-jubilæet i 2021, skal beslutningen om anlægge den træffes senest i 2015.

Turtætheden kan blive høj, med flere gondoler pr. minut, fremhæver Lisa Sakshaug.

Mellem 2.000 og 4.000 personer vil på mindre end fem minutter kunne rejse mellem Haga og Hisingen med en afgang hvert halve minut, hvilket er en meget lavt sat turtæthed.

Forundersøgelsen anbefaler mellemstore gondoler for 12-20 personer med plads til mindst to rullestole, barnevogne eller to-tre cykler.

Banen skal op i 45 meters højde over elven og bliver et tydeligt indslag i bybilledet.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>