Højesteret giver kunde medhold: Tv-forhandler skulle have fortalt, at MPEG-2 var forældet

Retten er på forbrugeren side, hvis tv-forhandlere sælger fjernsyn, der snart er forældede.

Det slog Højesteret i dag fast, da den stadfæstede Østre Landsrets dom fra sidste år, hvor Forbrugerombudsmanden og Dansk Erhverv mødtes på vegne af henholdsvis en tv-kunde og en tv-forhandler.

Sagen daterer sig tilbage til begyndelsen af 2008, da en kunde købte et tv med en MPEG-2-modtager, som opfyldte kravene til at modtage tv-udsendelser fra det jordbaserede antennenet på det tidspunkt.

Læs også: Landsretsdom: Kunder kan få erstatning for forældede MPEG2-TV

Kunden blev imidlertid ikke oplyst om, at det mindre end et år senere ville blive nødvendigt med en modtageboks, fordi DR og TV2 ville skifte over til MPEG-4 på det digitale sendenet.

Allerede året efter ville flere nye DR-kanaler kun blive tilgængelige via MPEG-4, så man kan sige, at tv’et allerede så småt var forældet ved salget.

Dansk Erhverv har tidligere argumenteret, at det ikke er rimeligt, at tv-forhandlere kan klandres for forbrugerudgifter som følge af den teknologiske udvikling – som til og med kunne reddes af en boks.

Men Højesteret fandt det imidlertid rimeligt, at forhandleren – i dette tilfælde en Expert-butik – oplyste kunden om denne specifikke udvikling, som butikskæden burde være bekendt med så kort tid før overgangen. Allerede i sommeren 2007 blev det besluttet at gå over til MPEG-4.

Derfor måtte Expert til lommerne og betale kunden tilbage – dog fraregnet 2.300 kr., som retten fastslog måtte gøre det ud for den periode på godt fire år, hvor kunden trods alt havde benyttet tv’et. Han anskaffede sig først et nyt i april 2012, og det nu forældede tv blev i sin tid købt for 4.999 kr.

Læs hele dommen her.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>