IDA-medlemmer er mest tilfredse med Ingeniøren

Hvert andet år får Ingeniørforeningen en karakterbog i form af medlemstilfredshedsundersøgelsen, som tegner et billede af, hvordan kontingentbetalerne vurderer kvaliteten og brugbarheden af serviceydelser, den politiske interessevaretagelse og de mangeartede tilbud.

Indholdet af årets karakterbog blev offentliggjort under formand Frida Frosts beretning ved foreningens repræsentantskabsmøde sidste weekend. Og det var en tilfreds formand, der orienterede IDAs øverste politiske myndighed om skudsmålet fra medlemmerne. Den generelle tilfredshed med foreningen er nemlig steget med 2 point fra 67 til 69, kunne hun fortælle:

»Tilfredsheden er stor over hele linjen – og generelt har vi forbedret os,« lød det fra formanden, som hæfter sig ved, at det især er ’hardcore ting og cool cash’, medlemmerne vægter højt.

Således scorer Ingeniøren (blad og hjemmeside) den højeste karakter af alle ydelser, 79 point, hvilket er en lille stigning på 2 point siden 2011.

Med afsæt i Ingeniørens fine placering opfordrede Søren Vang Fischer fra Yngrelisten IDAs hovedbestyrelse til at være opmærksom på, hvad der sker i Mediehuset Ingeniøren:

Ingeniøren (blad og hjemmeside): 79 point

IDAs lønstatistik som redskab til lønforhandling og viden om løn: 78 point

Forsikringer fra IDA Forsikring: 75 point

Faglige arrangementer (f.eks. fagtekniske arrangementer, gå hjem-møder, kurser, mentorordning): 74 point

IDAs service og juridiske rådgivning om kontrakter, løn, etc.: 74 point

Mulighed for at komme i kontakt med IDA (åbningstider, kontakt med de ansatte): 73 point

Personlig rådgivning: 72 point

Medlemstilbud og ydelser: 71 point

Information og digitale onlinetjenester på ida.dk: 71 point

Sociale og kulturelle arrangementer: 70 point

Kilde: IDAs medlemsundersøgelse 2013

»Vi er alle klar over, at Ingeniøren har store økonomiske udfordringer, og det håber jeg, hovedbestyrelsen vil have fokus på, så man fremadrettet får lavet et blad, der kan overleve,« sagde han.

Teknologiens stemme

Lasse Grønbech, næstformand i IDA, pegede på, at Ingeniøren og IDA har en fælles sag:

»IDA har en Vision 2020, hvor et strategisk mål er, at vi skal være teknologiens stemme nummer et. Mediehuset har styrker, og IDA har styrker, og hvis de styrker spiller sammen, tror jeg, det kan give mere synlighed,« sagde Lasse Grønbech.

Tilfredshedsundersøgelsens andenplads går til IDAs lønstatistik, som får 78 point – mod 75 for to år siden.

Årets højdespring står IDA Forsikring for. Med 75 point lander forsikringstilbuddene på en tredjeplads – og tager et gevaldigt hop fra de 66 point i 2011.

I år har IDA også bedt om de studerendes vurdering af foreningen. Og deres svar tegner lyst for IDAs fremtid. På næsten alle parametre er de studerende mere begejstrede end kandidatmedlemmerne. De studerendes generelle tilfredshed ligger på 76, og det svarer til 7 point mere end kandidaterne.

Opmærksomhed om ingeniørfaget

Siden 1. januar 2012 har det kostet 240 kroner om året at være studiemedlem af IDA, og Frida Frost konstaterede med glæde, at det tilsyneladende ikke har påvirket de studerendes holdning negativt:

»Vi var i tvivl om, hvad det ville betyde for de studerendes lyst til at være medlem, at vi valgte at opkræve kontingent. Derfor er det rart at se, at de er de mest tilfredse medlemmer,« sagde Frida Frost.

Repræsentantskabsmødet bød også på en workshop, hvor medlemmerne fik til opgave at give deres bud på, hvordan IDA kan sætte skub i en bevægelse, der skaber opmærksomhed om ingeniørfaget og giver ingeniørstanden sin berettigede anseelse.

Herudover vedtog repræsentantskabet IDAs 2014-budget, som viser et overskud på 12,6 millioner kroner.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>