Norske forskere: Roadpricing er vejen frem

Fjern afgiften på brændstoffer og indfør i stedet roadpricing. Det er mere retfærdigt at lade bilisten betale for de omkostninger, som samfundet får af den enkelte køretur, end for unuanceret brug af vejene, som brændstofafgiften er. Det er i korte træk indholdet af en ny rapport, som det norske forskningsinstitut Sintef har lavet for olieindustrien i Norge.

Dermed lægger de norske forskere sig i kølvandet på den danske trængselskommission, der også anbefalede roadpricing, i første omgang som et storstilet forsøg.

Læs også: Længe ventet rapport: Kun roadpricing kan forhindre større kaos på indfaldsvejene

Samtidig deler nordmændene dog vurderingen fra den danske transportminister, der ikke mener, at systemet er teknologisk modent før om fem-ti år.

Læs også: Minister kasserer roadpricing: Det er for tidligt

Budskabet i rapporten, som er lavet for Norsk Petroleumsinstitutt (NP), bliver godt modtaget af transportminister Ketil Solvik-Olsen. I sit indlæg på instituttets årskonference i går, tirsdag, varslede han en gennemgang af afgiftssystemet:

»Regeringen vil gennemgå bil- og benzinafgifterne for at finde frem til en model, der stimulerer folk til at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger, både for sig selv, for miljøet og for samfundet,« sagde han.

»Konkret arbejder Transportøkonomisk Institutt (Tøf) netop nu med en rapport for Transportministeriet om, hvordan vi bedst beskatter marginalomkostningerne,« tilføjede han.

Læs også: Leder: Nu skal Danmark teste, om roadpricing lever op til løfterne

Baseret på Sintefs rapport kaldte olieindustriens generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik, roadpricing for ‘fremtidens afgiftssystem’.

»Elektroniske vejafgifter er både træfsikre og retfærdige, fordi de belaster bilisterne med de faktiske omkostninger, som de påfører samfundet, og kan få os til at blive smartere bilister,« sagde hun.

Dermed henviser hun til, at roadpricing ikke bare skal registrere, hvor og hvornår bilisten kører, men også vil basere afgiftsberegningen på samfundets omkostninger til køkørsel, støj, ulykker og lokal forurening

»Det nærmeste, vi i dag kommer roadpricing, er myldretidsafgiften. En undersøgelse, som Norstat har udført, viser, at 21 procent af alle byboere vurderer, at myldretidsafgift markant vil påvirke deres kørselsmønster. Det illustrerer roadpricings potentiale. Tænk hvis vi kunne reducere myldretidstrafikken med en femtedel,« tilføjede Inger-Lise M. Nøstvik.

Læs også: Roadpricing-forslag er at stikke hovedet i en hvepserede

Hun forventer dog også, at systemet først kan indføres om fem-ti år. Det baserer hun på en aktuel finsk undersøgelse, der undersøger roadpricing, persondatabeskyttelse og teknologiske løsninger.

Seniorrådgiver Trond Foss fra Sintef forsikrer, at roadpricing ikke går ud over persondatabeskyttelsen, fordi roadpricing registreres via udstyr i den enkelte bil. Udstyret beregner en afgift, som sendes til et centralt system, der fakturerer bilens ejer.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>