Ny isoleringsmetode til gamle murstensbyggerier: Skræl, rens, isoler og genopbyg

Et nyt renoveringskoncept kan vise sig at rumme svaret på, hvordan tusindvis af ældre danske murstensbygninger kan efterisoleres, uden at det ‘blanke’ og smukt patinerede murværksudseende bliver ødelagt.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Danakon har i flere år arbejdet på en metode, der bedst kan beskrives som en gylden middelvej mellem indvendig og udvendig efterisolering: Den yderste halvdel af ydermurens sten hakkes af og pilles ned, hvorefter muren forstærkes, og der opsættes efterisolering. Til sidst bygges en ny formur op med de oprindelige sten. Det fortæller direktør Peter Halkjær.

»Vi ønsker, at man kan bevare så meget som muligt af den gamle identitet. Fordelen ved denne metode er, at du en gang for alle kan komme af med alle kuldebroer i facaden og samtidig bevare udseendet.«

Teknologisk Institut har tidligere regnet på konceptet og vurderer, at det teknisk set kan lade sig gøre.

Pilotprojekt i Tingbjerg

Boligselskabet FSB har nu søgt Københavns Kommune om penge til at udføre et pilotprojekt på en af boligselskabets ejendomme i bydelen Tingbjerg i det nordlige København. Projektet skal udføres af Danakon og en række partnere, blandt andre Erik Møller Arkitekter A/S og fynske Gamle Mursten A/S, som kan rense gamle mursten mekanisk.

Området er designet af den berømte arkitekt Steen Eiler Rasmussen og har et ensartet udseende med mestendels lave etageejendomme opført i gule sten. FSB administrerer en del bygninger i området og har tidligere forsøgt sig med traditionel udvendig efterisolering, fortæller projektleder Claus Olsen fra FSB.

»Vi har efterisoleret gavle med nye sten, men selvom man anstrenger sig for at finde en sten, der ligner de gamle, så står gavlene ud som et fremmedelement i bebyggelsen og har ikke de samme stoflige kvaliteter, som de gamle sten.«

Peter Halkjær regner med, at metoden vil koste cirka 25 procent mere end prisen for at opføre en ny skalmur med nye sten. Han medgiver, at det kan være svært at finde mange husejere og boligforeninger, der vil betale ekstraomkostningerne.

»Det er selvfølgelig dyrere end det, man plejer at gøre. Men det er jo også et spørgsmål om, hvad vi ellers kan gøre med denne type byggerier,.«

Kan være eneste løsning

Claus Olsen har samme holdning:

»Hvis en almen bebyggelses beboere skal finansiere en sådan ekstraudgift med huslejestigninger, vil det nok være svært at få opbakning til det. Men omvendt har vi ejendomme, der er i en bevaringsklasse, hvor der ikke er andet at gøre.«

Peter Halkjær ser dog flere muligheder for at billiggøre metoden, når der kommer mere erfaring med den.

»Meget af byggeriet fra denne periode er faktisk meget standardiseret med hensyn til murtykkelser og vinduesåbninger, så der er potentiale for at lave mere standardiserede løsninger. Men det er nu, vi skal i gang med at udvikle løsningen, så den er til rådighed, når stigende energipriser eksempelvis gør det aktuelt at komme i gang med murstensbygningerne.«

Inden metoden kan vinde mere udbredelse er der dog stadig en del tekniske detaljer, der skal løses, mener Claus Olsen fra FSB.

»Der er udfordringer i sammenbygningen mellem facader og gavle, og forbandtet skal man også have til at gå op. Men der er ingen tvivl om, at det her kan være et stort skridt på vejen.«

Hvis Københavns Kommune ikke støtter projektet i Tingbjerg, kan metoden imidlertid få debut i et fynsk projekt, for Erik Møller Arkitekter og Danakon har foreslået at bruge den ved renoveringen af et projekt i Odense.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>