Daily Archives: January 6, 2014

Styrelse slækker PCB-krav trods alarmerende rapport

Sundhedsstyrelsen har nedtonet sine anbefalinger til, hvordan bygningsejere bør forholde sig til fund af miljøgiften PCB over specifikke aktionsværdier. Det sker, efter at styrelsen har modtaget en revurdering udarbejdet af forskningschef Allan Astrup Jensen, der har samlet tilgængelig gammel og ny viden om, hvilken skade PCB i indeluften gør på helbredet.

Allan Astrup Jensen konkluderer eller selv, at ‘der er indikationer nok til at sige, at det her er et væsentligt og ofte undervurderet problem’. Rapporten konkluderer desuden, at PCB er en medvirkende årsag til både kræft, hormonforstyrrelser, fedme, lav sædkvalitet, problemer med immunsystemet og skader på nervesystemet.

Læs også: Rapport: Miljøgift i danske huse medvirker til fedme, kræft og hormonforstyrrelser

Allan Astrup Jensen ønsker ikke direkte at kommentere på styrelsens ændring af anbefalingerne, men har ved flere tidligere lejligheder – blandt andet over for Erhvervs- og Byggestyrelsen – forklaret, at han anbefaler at stramme aktionsværdierne.

Professor og forskningsleder på Syddansk Universitet Philippe Grandjean – der medvirker i rapporten – ønsker heller ikke direkte at vurdere Sundhedsstyrelsens beslutning, fordi han også arbejder som konsulent for styrelsen. Han siger dog:

»Hvis værdierne overhovedet burde ændres, så bør man stramme dem på baggrund af den seneste rapport.«

Mistanke: Folk drøner PCB-affald i den store container

Ifølge Philippe Grandjean er der tale om meget grundig rapport, som bør vække bekymring, fordi ‘der stadig er meget store mængder PCB tilbage i den danske bygningsmasse’.

»Nord (det tidligere kommunekemi, red.) har i mange år kun modtaget meget små mængder PCB, og det styrker mistanke om, at bygningsejere smider PCB-holdigt affald ud – og ikke til farligt affald – når de f.eks. skifter vinduer,« siger han.

Derudover har Sundhedsstyrelsen besluttet, at det fremover bliver det op til de enkelte kommuner at afgøre, hvor hurtigt mellemsvære forureninger skal fjernes. De tidligere regler skulle ellers sikre, at beboere og brugere af PCB-forurenede bygninger kunne regne med, at miljøgiften begynder at blive fjernet inden for to år, hvis PCB-indholdet i indeluften ligger mellem 300 og 3.000 ng/m3. I praksis har det dog vist sig svært at overholde.

Læs også: Nu må kommunerne selv bestemme, hvor hurtigt de vil fjerne PCB

Ifølge Lars Gunnarsen, der er professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, giver det god mening i forhold til planlægningen i kommunerne at fjerne tidskravet om, hvornår PCB skal være fjernet.

»At totalrenovere en skole eller rive den ned og bygge en ny på to år kan være svært at få til at lade sig gøre. I det lys er ændringen fornuftig. Men det er vigtigt at holde fast i, at bygningsejere stadig handler uansvarligt, hvis de ikke undersøger en mistanke om PCB. Bygningsejeren er også forpligtet til at handle, hvis han opdager miljøgiften, og her går det ikke, at han venter flere år. Det er uansvarligt, hvis børn går rundt i PCB-forurenede omgivelser i flere år, fordi ejerne af skolebygningerne ikke handler,« siger han.

Rådgiver Niels Trap fra firmaet Golder Associates har også tidligere udtrykt bekymring for, at økonomisk pressede kommuner ikke kun tænker på beboernes og brugernes sundhed, når de vurderer egne bygninger.

»Man kan frygte, at man nogle steder vil trække sager i langdrag ud fra økonomiske hensyn,« lød det i slutningen af december.

Professor: Savner undersøgelser af flere mennesker

Ifølge Lars Gunnarsen er den seneste rapport af Allan Astrup Jensen den grundigste rapport til dato, der samler viden om sundhedseffekter af PCB, men der mangler stadig undersøgelser af langtidseffekter af PCB-påvirkning af mennesker, mener han.

»Vi er nødt til at udbygge vores videngrundlag, når vi kræver af bygningsejere, at de skal bruge millioner af kroner på renoveringer,« siger Lars Gunnarsen.

Han mener, at der er behov for en undersøgelse med flere tusinde mennesker, som har været eksponeret for PCB i længere tid.

I Danmark er den største enkeltsag med PCB-forurening i Farum Midtpunkt, der omfattede 300 lejligheder. I takt med at flere boliger bliver identificeret med PCB, mener Lars Gunnarsen, at man snart kan påbegynde en større undersøgelse.

Her nedtoner Sundhedsstyrelsen faren

Sundhedsstyrelsen har ikke ændret selve de vejledende aktionsværdier, som er grænserne for, hvor meget PCB der skal være i indeluften, for at bygningsejeren skal handle. Men der er ændret i tidsfristerne, som nævnt tidligere, og i formuleringen af kravene til, hvad ejerne skal gøre.

Tidligere stod der:
‘Ved overskridelse af 3.000 ng/m3 i indeluften vurderer Sundhedsstyrelsen på det nuværende videngrundlag, at ophold over tid kan være forbundet med en betydende helbredsrisiko, og det må betragtes som en nærliggende sundhedsfare.’

Den formulering er ændret til:
‘Ved koncentrationer over 3.000 ng PCB/m3 i indeklimaet vurderer Sundhedstyrelsen at ophold i længere tid kan være forbundet med en betydelig helbredsrisiko, og det må i de fleste sammenhænge betragtes som en nærliggende sundhedsfare.’

Posted in computer.

DSL-afløseren på vej: 1 gigabit/s gennem telefonkablet

Inden for de kommende par år kan montører muligvis droppe at lægge fibernet helt ud til forbrugerne, som i stedet kan trække langt større hastigheder ud af de eksisterende kobberkabler, end tilfældet er i dag, skriver Teknisk Ukeblad.

Den internationale teleunion, ITU, som hører under FN-systemet, har for nylig godkendt den nye standard G.fast. Den gør det muligt at opnå hastigheder på de gamle telefonkabler på op mod 1 Gbit/s – i hvert fald teoretisk set.

Fordelene er mange. Blandt andet vil forbrugeren selv kunne slå nettet til uden at det kræver et montørbesøg. Det er i praksis ikke mere besværligt at have med at gøre end det gamle ADSL2, men nu vil hastighederne blive langt højere.

Hvad der kræves, er en G.fast-adapter, og den findes ikke på markedet endnu. Først skal Alcatel-Lucent og Broadcom i gang med at producere chippene til adapterne, men det regner ITU også med vil ske snart.

Læs også: Mobilt bredbånd truer TDC’s ADSL-guldgrube

Når det er muligt at bruge kobberkablerne, skyldes det, at man i sin tid benyttede sig af et frekvensområde, der var langt større end nødvendigt. ADSL bruger et frekvensområde på ca. 1 MHz, og de digitale signaler bliver moduleret ind i dette bånd.

Brugen af frekvenserne vil med G.fast kunne udvides til 106 MHz og med tiden til 200 MHz, fortæller ITU. Blot er det vigtigt, at FM-båndet ikke bliver forstyrret, fordi den øvre del af G.fast-båndet overlapper FM, men eftersom FM-båndet er ved at blive udfaset, er det ikke sikkert, at det bliver et problem.

Meningen er, at G.fast kun skal bruges på de sidste hundrede meter ud til forbrugeren fra et fiberknudepunkt, som kan trække noget mere trafik.

Da teknologien skal fungere i bundter med flere uskærmede kabler, skal man ifølge Teknisk Ukeblad ikke regne med at kunne opnår den teoretiske tophastighed. Kapaciteten skal desuden fordeles på upload og download. Men som det norske medie konstater, så vil 200 Mbit/s i begge retninger også være meget mere, end hvad DSL-kunder oplever i dag.

Se en video fra ITU nedenfor, der beskriver teknologien nærmere:

Posted in computer.

Se verdens forunderlige smådyr gennem mikroskop

Den årlige fotokonkurrence Olympus BioScapes har for tiende gang kåret en række vindere, som har været helt tæt på naturens mindste skabninger. De har kigget ind i øjnene på larver og ind i insektfostre.

Posted in computer.

Briter tester 3D-printede dele på Tornado-kampfly

3D-printede komponenter er ved at finde vej ind i luftfarten, der med tårnhøje krav til certificering er blandt de mest følsomme industrier. Senest har det britiske flyvevåben fløjet med 3D-printede komponenter på et Tornado-kampfly, skriver avisen The Telegraph .

Flyet fløj fra BAE Systems anlæg i Warton i Lancashire sidst i december, men BAE, der er blandt verdens allerstørste våbenproducenter, har indledt et større forskningsprojekt med Royal Air Force og universitetet i Cranfield.

Læs også: Nu 3D-printer USA direkte i krigszoner

Planen er at kunne printe en række komponenter til fire eskadriller Tornado fly direkte på en RAF-base i Norfolk. Det drejer sig konkret om covers til flyenes radioer samt beskyttende covers til drivaksler (PTL Shafts) og afstivere til flyenes luftindtag. De printes i materialer som ultem (PEI) og polyamid12.

Ifølge BAE tager det en dag at 3D-printe et cover til Tornado-flyene mod nærmere end måned med traditionelle produktionsmetoder. Prisen for komponenten er under 100 pund (900 kr.), hvilket over en periode på fire år vil reducere produktionsomkostninger med 1,2 millioner pund (10 millioner kroner), skriver BAE Systems.

Det britiske flyvevåben er langtfra de første i luftfarten til at benytte 3D-print inden for luftfarten. Rolls-Royce arbejder med 3D-printede komponenter til sine motorer, og Nasa testede sidste år teknologien i raketmotorer.

Det amerikanske forsvar satser stort på 3D-print blandt andet ved at udvikle mobile produktionsanlæg, der kan tages med til fronten og på stedet printe reservedele til våben og køretøjer.

Posted in computer.

Sidste chance: Kan du forudsige, hvad 2014 vil bringe?

I dag er det sidste chance for at deltage i Ingeniørens nytårsquiz om, hvad der kommer til at ske i 2014. Vi sætter tre flasker god rødvin på højkant til de tre læsere, der kan tippe de bedste forudsigelser.

Vi har samlet 13 spørgsmål inden for ingeniørernes verden, som du kan teste dine spådomsevner på.

Konkurrencen løber frem til 8. januar, og vinderne får direkte besked ved juletid næste år.

Deltag i quizzen HER

Posted in computer.

Replik: Danskernes affald giver værdi – også i Danmark

I Ingeniøren den 2. januar bliver jeg kritiseret for, at der ikke er en plan for danskernes affald i forbindelse med ressourcestrategien, at al vores affald ender i udlandet og kommunerne har for meget selvbestemmelse i forhold til centralsortering. Jeg bliver nødt til at slå fast, at ovenstående kritik ikke har hold i virkeligheden.

Med ressourcestrategien er formålet, at vi skal genanvende mere. I dag genanvender vi allerede noget af vores affald, og derfor findes der allerede virksomheder I Danmark, som lever af at behandle affaldet. Med ressourcestrategien gør vi markedet større og mere interessant.


Ida Auken er miljøminister (SF) Foto: Søren Malmose

Affald har en værdi, og den værdi kommer selvfølgelig også danskerne til gode. Derfor har regeringen blandt andet givet 200 mio. kroner til ressourcestrategien, der for eksempel støtter ny teknologi på affaldshåndteringen. Det vil også skabe flere arbejdspladser i Danmark.

Dele af de virksomheder, som kan bruge det sorterede affald ligger i Danmark som f.eks. byggeindustrien, biogasanlæggene og landbruget, men dele af virksomhederne ligger udenfor Danmark som f.eks. papirindustrien og jernindustrien. Det ændres der ikke på med ressourcestrategien, og det har heller ikke været meningen. Der er et internationalt marked for mange af de udsorterede fraktioner, og det er kun godt. De 200 mio. kroner skal vi bruge på at udvikle smarte løsninger, som betyder, at vi kan behandle affaldet bedre.

Centralt er, at mere affald skal genanvendes. Det sker gennem øget sortering og genanvendelse, og det vil vi gerne hjælpe kommunerne med. Der er afsat midler til støtte, sparring og vidensdeling til kommunerne, så de får lettere ved at løse opgaven.

Og nej hele infrastrukturen med alle detaljer er ikke på plads, men det er jo netop det arbejde, der går i gang nu både med staten og kommunerne som initiativtagere som opfølgning på strategien.

Det vigtige er, at vi kommer i gang. Nogle kommuner er gået foran og nu skal resten gerne med – sammen med erhvervslivet.

Posted in computer.

Sådan undgår du konflikter med din kinesiske kollega

Har du oplevet at gå galt af en kinesisk kollega eller handelspartner? En blog på Harvard Business Reviews hjemmeside beskriver, hvordan det kan gå, hvis man ikke er klar over forskellene mellem asiater og europæere. De forskellige kulturer tackler nemlig konflikter helt forskelligt.

Vi ser det måske som sund fornuft at lægge vores kultur fra os og respektere de andres, når vi skal handle eller samarbejde på et globalt arbejdsmarked, men i praksis er det ikke let. Mange er ikke klar over, hvor udpræget kulturforskellene er, før de pludselig bliver forvirrede over en udenlandsk kollegas opførsel.

Se de nyeste job på Jobfinder

Her i Danmark – og resten af Europa og Vesten – har vi det med at tage konflikter lige på og hårdt. I Østen har man en anden tilgang til konflikter. Man værner om det gode forhold og undgår derfor helst konfrontationen. En kineser vil f.eks. helst involvere en tredje part – gerne en overordnet – til at løse konflikten, eller måske antyde sin utilfredshed gennem metaforer eller hentydninger.

Mange asiater oplever det som barnligt og unødvendigt at tage en åben konflikt.

Her er tre gode råd til, hvordan du håndterer samarbejdet med kinesere og andre asiater.

  • Læg mærke til, om der bliver sagt noget mellem linjerne. Lytter du til en historie, der har en anden betydning end den umiddelbare? Tænk over, om der er en skjult betydning – og leg med på legen ved at spørge ‘Interessant, hvorfor tror du, personen i historien gjorde det? Og hvad forventede han af andre?’

  • Foreslå en midlertidig løsning og sig det som et spørgsmål – ‘Skal vi gøre det på den her måde?’ og lyt efter, om din kollega antyder, at det ikke kan lade sig gøre, eller om han siger ‘ja’ som egentlig betyder ‘nej, det kan overhovedet ikke lade sig gøre’.

  • Lad dig ikke genere af, at en tredje part pludselig blander sig. Hvis en asiatisk kollega undgår at konfrontere dig direkte, er det et tegn på respekt, også selv om han er uenig med dig.

Artiklen på Harvard Business Review bringer et eksempel med en vestlig entreprenør, der havde kontrakt med en tysk forhandler af cykler fremstillet i Kina. Da cyklerne var klar til at blive sendt af sted til Tyskland, tog han forbi fabrikken for at tjekke dem. Han opdagede, at cyklerne raslede. Men i stedet for at brokke sig til den kinesiske fabriksejer foreslog han, at de cyklede en tur og afprøvede dem. Da de kom tilbage, nævnte han for fabriksejeren, at hans havde raslet lidt, men forlod ellers fabrikken og afventede den tyske købers reaktion.

Havde han håndteret det, som man oftest gør i Vesten, ville han have konfronteret den kinesiske fabriksejer med fejlen med det samme. Men fordi han var bekendt med forskellen på østlig og vestlig kultur, vidste han, at en direkte konfrontation ville få fabriksejeren til at tabe ansigt, og måske ville konfrontationen endda resultere i, at fabriksejeren ikke ville tage ansvar for fejlene. Fabriksejeren fangede tydeligvis entreprenørens diskrete signaler og tog sig af problemet, for den tyske køber modtog en ladning helt velfungerende cykler.

Læs også: Plastglasproducent flytter produktion hjem fra Kina

Posted in computer.

Nytårsquiz: Version2-læsere gætter – lidt – bedre end en abe

År 2013 er forbi, og dermed er tid til at se på, hvor gode alle I Version2-læsere var til at spå om årets gang. Hele 1.329 læsere deltog i nytårsquizzen for 2013, men ingen fik 13 rigtige. Tættest kom Tim Nielsen med 12 rigtige svar, og han blev derfor vinderen af tre flasker god rødvin. Stort tillykke.

Antallet af rigtige svar var gennemsnitligt 7,1 og medianen 7, så vi kan konkludere, at Version2’s læsere i gennemsnit var en smule bedre til at forudse fremtiden end en abe eller andre, som ville gætte helt uden forudsætninger.

Her er spørgsmålene, svarene samt andelen af rigtige svar:

1) Har Windows Phone en markedsandel blandt smartphones på verdensplan på 5 procent eller derover i tredje kvartal?

Nej – ifølge analysefirmaet Gartner lå Windows Phone-andelen på 3,6 procent i tredje kvartal. [35 procent gættede rigtigt]

2) Er NemID lanceret i en mobiludgave?

Nej – men en løsning er på vej, lover Digitaliseringsstyrelsen. [42 procent]

3) Har den danske virksomhed Lumigon sendt en telefon på markedet?

Ja, den flere gange forsinkede telefon T2 kom til salg – men kun via ganske få internationale webbutikker. [40 procent]

4) Har KMD varslet en fyringsrunde efter reglerne om masseafskedigelser?

Ja, både i slutningen af januar og i oktober meldte KMD ud om massefyringer. I alt blev over 300 ansatte fyret eller fratrådte selv i de to runder. [63 procent]

5) Er Nokia blevet opkøbt?

Ja – Microsoft valgte i september at købe hele Nokias mobiltelefondivision for 40 milliarder kroner. Det førte til mange spekulationer om Stephen Elops motiver som direktør for Nokia, især da det kom frem, at han fik en stor bonus ud af at sælge til sin tidligere arbejdsgiver. [25 procent]

6) Overlever RIM som selvstændigt selskab?

Ja. Research in Motion – som skiftede navn til Blackberry – har haft et år med mange nedture og et gigantisk underskud på 24 milliarder kroner på ét kvartal. Men firmaet er stadig sig selv og fik skudt nye midler ind, ligesom direktøren blev skiftet ud. [47 procent]

7) Lancerer Microsoft en “Windows på abonnementsbasis” til forbrugersegmentet?

Nej, Microsoft har promoveret Office 365 på abonnementsbasis kraftigt, men har ikke brugt samme model på Windows til forbrugere. [78 procent]

8) Har Version2 lanceret sit eget ølmærke?

Nej, selvom samarbejdet med DTU’s bryglinje er i fuld gang, kom der ingen Version2-øl i 2013. [89 procent]

9) Ophæver de danske internetudbydere DNS-blokeringen af thepiratebay.org?

Nej, her er alt, som det plejer. I Storbritannien bød 2013 i øvrigt på et helt nyt lag af filtrering af internettet, nemlig det berygtede pornofilter, som en internetkunde aktivt skal bede om at få slået fra. [87 procent]

10) Er Meg Whitman stadig administrerende direktør for HP?

Ja. Ifølge to danske HP-chefer har hun fået genskabt de klassiske værdier hos HP, efter nogle ’turbulente år’, med hurtige direktørskift og en zigzaggende kurs. [71 procent]

Læs også: HP har genfundet dyderne: Pålidelighed, troværdighed og tillid skal polstre os mod Lenovo

11) Har Apple lanceret et fladskærms-tv?

Nej. Der var ingen helt nye produkttyper fra Apples hånd i 2013, hverken et Apple-ur eller et Apple-tv. [30 procent]

12) Er der flere Windows 8-brugere end Mac OS-brugere blandt Version2’s besøgende?

Nej. Windows 8 fik ikke så hurtig en udbredelse, som Microsoft håbede, og blandt Version2-besøgende i de første tre uger af december brugte kun 5,7 procent Windows 8, mens 9,5 procent bruger Mac OS. En del besøg sker nok med arbejdscomputeren, hvilket også spiller ind. [48 procent]

13) Har folketinget vedtaget en lov, der tillader digitale valghandlinger?

Nej, lovforslag L132 om forsøg med digitale stemmemaskiner til folketingsvalg fik ikke flertal, da både Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre valgte at stemme nej. Det skete efter en intens debat på Version2.dk og til et velbesøgt debatmøde, hvor politikerne kunne møde eksperter og diskutere for og imod. [53 procent]

Læs også: Venstre siger nej til e-valg – lovforslaget falder

Posted in computer.

The Pirate Bay tager kampen op mod blokader

Internettets mest forjagede torrent-udbyder er godt træt af retskendelser, der blokerer for The Pirate Bay i adskillige lande – herunder Danmark. Derfor har de udviklet en browser, PirateBrowser, der skal gøre endeligt op med internetcensur. Det skriver Torrentfreak.com.

Idéen er, at hele websites vil være tilgængelige som P2P-pakker, der via andre brugere downloades til brugerens egen maskine, der så kan browse websitet lokalt. Dermed er der ikke en enkelt IP-adresse associeret med websitet, hvilket gør det vanskeligt at blokere brugere for adgang.

»Målet er at skabe en browser-lignende klient, der omgår censur, herunder domæne-blokader, domæne-konfiskering og IP-blokering. Det vil vi opnå ved at dele hele websites indekserede data som en P2P pakke, der kan downloades, og browses igennem lokalt,« forklarer en anonym Pirate Bay-udvikler til Torrentfreak.com.

Ifølge Torrentfreak.com’s oplysninger er udviklingen stadig i gang og vil ende ud som en selvstændig applikation, der kan spille sammen med TorrentBrowser. Applikationen vil dog også komme som et tilføjelsesprogram til både Chrome og Firefox.

PirateBrowser er i skrivende stund blevet downloadet 2,5 millioner gange, ifølge Torrentfreak.com.

Posted in computer.

It-eksperter advarer offentlige myndigheder mod cloud-tilbud fra KMD

I et stort salgsfremstød lokker KMD danske myndigheder til at lægge deres it-drift ud i skyen og dermed optimere omkostningerne. Problemet er, at KMD’s samarbejdspartner er amerikanske Microsoft, og set i lyset af NSA-afsløringerne og den hemmelighedsfulde FISA-domstols beføjelser, vækker det stor bekymring blandt it-sikkerhedseksperter. Det skriver Politiken.

Tidligere sikkerhedsrådgiver hos Microsoft, Caspar Bowden, er blandt de kritiske røster, og han mener, at KMD’s hybrid cloud-løsning serverer danskernes personfølsomme oplysninger på et sølvfad for NSA.

»I forbindelse med mit arbejde dengang gik det op for mig, at den amerikanske lovgivning er indrettet på en måde, der gør, at jeg nu advarer regeringer og virksomheder mod at gøre netop det, KMD gør i Danmark lige nu«, siger han til Politiken.

Han bakkes op af juraprofessor og ekspert i forfatningsret, Jens Elo Rytter, der i følge Politiken mener, at danske myndigheder bør tænke sig meget grundigt om, inden de takker ja til den nye cloud-løsning.

»Grundlæggende er vurderingen, at så snart du sender dine data ud i skyen, så har du mistet kontrollen. Der er temmelig stor risiko for, at NSA har meget vid adgang til de informationer, man vil lægge op i denne her Microsoft-cloud – eller en hvilken som helst anden amerikanskejet sky«, siger han til Politiken.

Hos KMD forsikrer de dog om, at sikkerheden er i orden. Den danske it-udbyder tilbyder oven i købet en løsning, hvor særligt følsomme oplysninger bliver på dansk grund i KMD’s egne datacentre og derfor ikke vil være helt så tilgængelige for det amerikanske efterretningsagentur.

KMD oplyser til Politiken, at ingen endnu har købt den nye løsning.

Posted in computer.