Daily Archives: January 24, 2014

Kronik: Bodil-stormfloden var en velkommen advarsel

Stormen ‘Bodil’ i begyndelsen af december 2013 var sådan set ikke noget særligt. Den nåede ikke op på de allerhøjeste vindstyrker, men alligevel havde den et forløb i tid og sted, der satte vandet i de indre danske farvande i bevægelse på en måde, der skabte et højvande, som aldrig var set før, på lokaliteter vi ellers sjældent hører om i denne forbindelse.

Ved Roskilde nåede vandstanden således op på 2,06 m over daglig vande, hvilket Kystdirektoratet betegner som mindst en 1.000-års hændelse. Det bringer Bodil-stormfloden op på superniveau i familie med 1872-stormfloden ved Lolland-Falster og ‘Den lille manddræber’ i 1634 ved Ribe.

Også i Limfjorden bragte ‘Bodil’ ødelæggelser med sig. Særligt blev Lemvig og Struer ramt af oversvømmelser, og det fik borgmestrene i de to byer til at kræve, at staten hurtigst muligt sætter en prop i Thyborøn Kanal, hvilket henviser til en rapport fra 2012 fra Kystdirektoratet om at indskrænke bredden af kanalen for at dæmpe de indtrængende stormfloder fra Nordsøen.


Torben Larsen er professor, dr.techn. ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg.

Rapporten beskriver, at kanalens tværsnit har været under stadig udvidelse, stort set siden den blev dannet i 1862, og at dette kombineret med klimaændringerne vil føre til en tydelig stigning i risikoen for oversvømmelser i den centrale og vestlige del af Limfjorden.

Det skal her indskydes, at stormfloder kun kan forudsiges med sikkerhed nogle få døgn frem tiden. Om der en bestemt vinter vil optræde en kraftig stormflod, hvor vandstanden overskrider en given værdi, er en tilfældighed, hvorom vi kun kan sige noget om sandsynligheden for, at det sker. Sandsynligheden beregnes ud fra mange tidligere års målinger af vandstanden.

Det bemærkelsesværdige er, at det, der fik borgmestrene i Lemvig og Struer op af stolene, ikke var offentliggørelsen af rapporten i 2012 med de faretruende forudsigelser, men derimod de moderate ødelæggelser, den halvkraftige Bodil-stormflod tilfældigvis gav anledning til. Sat på spidsen ser man, at den politiske bevågenhed for borgernes sikkerhed i realiteten skabes af en statistisk tilfældighed og ikke af den grundige systematiske viden, der er nedfældet i Kystdirektoratets rapport. Det mest sandsynlige havde jo været, at oversvømmelserne slet ikke havde fundet sted i 2013.

Nu er borgmestrene i Lemvig og Struer bestemt dygtige og hæderlige personer, som det ikke er hensigten at kritisere. Men forløbet af denne sag viser, hvorledes beslutningsprocessen omkring forebyggelsen af store og sjældne katastrofer fungerer i praksis. Dette skal i det følgende underbygges ved et par historiske eksempler udvalgt af mange tilsvarende.

I 2005 blev New Orleans oversvømmet under orkanen ‘Katrina’, hvorved ca. 1850 personer (især ældre) druknede, ligesom de samlede omkostninger løb op i 150 mia. dollars. Årtiers forsømmelighed og manglende koordinering havde gradvist svækket sikringen mod oversvømmelse, og Katrina-stormfloden fremstår i dag som både et skole- og skrækeksempel på konsekvenserne ved at være på bagkant med stormflodssikringen.

Den alvorligste stormflod i Danmark i nyere tid ramte Lolland-Falster i januar 1872. En stor del af det sydlige Lolland-Falster blev totalt oversvømmet, hvorved 80 personer samt tusindvis af kreaturer druknede.

Allerede året efter, i 1873, vedtog Landstinget en lov om særlig sikring af kysten med diger. Der har ikke siden 1872 her været højvande, der blot tilnærmelsesvis minder om situationen dengang. Loven om digerne på Lolland og Falster ville derfor næppe have eksisteret uden netop denne oversvømmelse.

I 1946 vedtog Danmarks Rigsdag loven om lukning af Thyborøn Kanal. Forhistorien var lang og stormfuld, såvel teknisk som politisk. Tilbage i 1825 brød Nordsøen igennem den sammenhængende landtange ved Thyborøn, hvorved Agger Kanal blev dannet. Denne blev afløst af Thyborøn Kanal, der blev skabt ved en stormflod i 1862.

En kommission anbefalede i 1942, at lukke Thyborøn Kanal for at hindre stormfloder i at trænge ind i Limfjorden. Anlægsarbejdet blev påbegyndt, men aldrig fuldført. Begrundelsen for at afbryde projektet og ophæve loven var, at man som tiden gik vurderede risikoen for et nyt gennembrud til at være lavere end forudsat i 1942.

Det fremgik dog ikke af dokumentationen for ophævelsen af loven, at ovennævnte vurdering faldt sammen med et par ‘stille’ årtier uden rigtigt alvorlige stormfloder ved Thyborøn. Det er derfor en påstand (som i sagens natur ikke kan dokmenteres), at dersom vi sidst i 1940’erne havde haft stormfloder, som dem i eksempelvis havde i 1981 eller 2005, ville Thyborøn Kanal utvivlsomt have været lukket i dag.

Et særligt interessant og lærerigt eksempel er Hamborg, som blev ramt af den alvorligste stormflod i Tysklands nyere historie i 1962, hvor vandstanden steg til 5,70 m over dagligt vande (indtil da havde den højeste vandstand været 5,24 m i 1825). Digerne brød sammen, 315 personer omkom, og store områder måtte evakueres.

Forstærkning af digerne blev straks herefter igangsat, og da stormfloden i 1976 rejste vandstanden til 6,45 m, skete der ingen væsentlige skader, og ingen omkom. Var de 315 personer ikke druknet i 1962, ville nogle tusinder utvivlsomt være omkommet i 1976.

I 1976 var der også stormflod ved det sønderjyske vadehav. Vandstanden stod op til kanten af digekronen ved Tønder, og situationen var så faretruende, at 20.000 personer takket være stormflodsvarslingen blev evakueret fra Tønder. Dagen efter stod daværende statsminister Anker Jørgensen på diget for at vurdere forholdene.

Året efter vedtog Folketinget loven om det fremskudte dige, som derefter straks blev bygget. I fagkredse havde det længe været velkendt, at risikoen for oversvømmelser var høj, men det politiske system reagerede først, efter at evakueringen havde været nødvendig.

Vi bør vende tingene på hovedet og ligefrem glæde sig over Bodil-stormfloden. Den har vi lært meget af på en forholdsvis billig måde uden at menneskeliv gik tabt.
Torben Larsen

Disse eksempler (og mange andre) bekræfter tydeligt, hvorledes beslutningsprocessen vedrørende sikringen mod stormfloder styres af tilfældigheder i den forstand, at det kun er katastrofer, der kommer på tilfældige tidspunkter, der kan sætter de konkrete handlinger i gang.

Dette er jo en åbenlys negativ side af sagen, men et andet og måske upåagtet aspekt er, at de foranstaltninger, der derefter sættes i værk, næsten altid er overdrevne både teknisk og økonomisk henseende og ofte er miljømæssigt skadelige. Eksempelvis er det fremskudte dige ved Højer/Tønder helt overflødigt i forhold til en forstærkning af det dengang eksisterende dige.

I denne forbindelse vil klimaændringerne gribe yderligere forstyrrende ind, fordi katastroferne bliver hyppigere, end vi er vant til, og det erfaringsgrundlag og den bevidsthed, som samfundet og det politiske system trods alt har opbygget over årene, bliver ophævet til en vis grad. I dette lidt pessimistiske perspektiv må vi trods alt sige, at Danmark hvad angår naturkatastrofer heldigvis er nogenlunde forskånet for de værste ting.

Ligeledes bør vi vende tingene på hovedet og ligefrem glæde sig over Bodil-stormfloden. Den har vi lært meget af på en forholdsvis billig måde uden at menneskeliv gik tabt. Det vil helt sikkert spare os for det, der er værre, i fremtiden.

Af sagen om oversvømmelserne i Lemvig og Struer kan vi desuden se, at det bliver en stor økonomisk fordel, at der på forhånd ligger en gennemarbejdet plan (i dette tilfælde Kystdirektoratets rapport om Thyborøn Kanal), som kan tages op af skuffen, når ulykken er sket. En ulykke som heldigvis (eller desværre – vælg selv) ikke blev til en katastrofe.

Posted in computer.

Lenovo køber IBM’s hyldevare-servere for 12,7 milliarder

IBM har kæmpet med at opretholde salget af servere i den ende af servermarkedet, som de seneste år i stigende grad er blevet til hyldevarer. Nu sælger it-giganten forretningen til kinesiske Lenovo. Det oplyser IBM ifølge en pressemeddelelse.

Lenovo overtager IBM’s x86-baserede serverforretning for i alt 12,7 milliarder kroner, mens IBM fortsat holder fast i blandt andet dets mainframes og Power-baserede servere.

Lenovo overtager altså blandt andet IBM’s System x og BladeCenter-servere. Ifølge analysefirmaet IDC er IBM i øjeblikket tredjestørst på markedet på x86-baserede servere, men især forholdsvis nytilkomne Cisco har lagt pres på denne del af servermarkedet.

Servere baseret på x86-processorarkitekturen udgør i antal enheder den langt største del af servermarkedet i dag.

Servermarkedet har dog også fået en ny stor spiller i form af byg-selv-servere, hvor store cloud-udbydere får leveret halvfærdige servere direkte fra hardwarefabrikkerne uden om de store producenter. Det bruges i stor stil af blandt andre Google og Facebook.

Med i handlen får Lenovo 7.500 medarbejdere i IBM’s serverforretning, og de to firmaer vil indgå i et strategisk partnerskab, som omfatter en fælles distributionsaftaler med IBM’s storage-produkter og datacentersoftware.

IBM solgte i 2005 dets pc-forretning til Lenovo, som overtog IBM’s Thinkpad-varemærke.

Posted in computer.

Legetøj var proppet med giftige phthalater

Miljøforvaltningerne i Malmø, Gøteborg og Stockholm har rejst sager mod fire butikker, som har solgt lavprislegetøj med for højt indhold af giftige plastblødgørere.

Efter kontrollen, som foregik i 21 butikker i de tre byer, sendte inspektørerne 20 stykker legetøj til analyse. Fem af dem indeholdt ifølge en meddelelse fra miljøforvaltningen i Gøteborg for høje koncentrationer af de hormonforstyrrende phthalater.

Der var vel at mærke ikke tale om små overskridelser. To stykker legetøj bestod af henholdsvis 40 og 46 procent DEHP, som er den blødgører, hvis hormonforstyrrende skadevirkninger er bedst dokumenteret.

DEHP er også på den såkaldte kandidatliste over særligt farlige stoffer, som EU’s kemikalieagentur, Echa, vedligeholder som en del af Reach-lovgivningen.

Det indebærer blandt andet, at butikkerne inden for en frist på 45 dage skal kunne svare kunderne på, om deres produkter indeholder DEHP. Det vidste kun 3 af de 21 butikker, som svenskerne kontrollede, dog noget om.

Kender ikke regler for kemi i produkter

Rapporten viser, at der er mangler i kendskabet til, hvilke krav kemikalielovgivningen stiller til butikkerne, som Anneli Forslin, miljøinspektør i Malmø, udtrykker det over for nyhedsbureauet TT.

Nu er legetøjet med de høje phthalat-værdier fjernet fra butikkerne. Desuden skal samtlige butikker i undersøgelsen skriftligt forklare de svenske myndigheder, hvordan de fremover vil undgå at komme til at sælge legetøj med for højt indhold af skadelige kemikalier.

Miljøkontrollerne i Sveriges tre største byer har udgivet en rapport om kontrollen med det billige legetøj.

Posted in computer.

Netflix truer telesektoren med ballade fra 44 millioner kunder

I en opsigtsvækkende offensiv erklæring går Netflix i kødet på teleselskaber og internetudbydere, der måske eller måske ikke har planer om at ændre de betingelser, Netflix eller andre nettjenester får adgang til båndbredde på.

I en erklæring, der kom sammen med selskabets kvartalsregnskab, skriver Netflix, at firmaet vil kæmpe energisk mod, hvad selskabet mener er diskriminerende behandling eller prisstigninger fra internetudbydere for adgangen til streamingtjenestens adgang til nettet.

Netflix henviser desuden til, at det vil opfordre sine medlemmer til at kræve, at det internet, de betaler for, forbliver åbent for alle på lige vilkår – også kaldet netneutralitet.

Læs også: Lov om netneutralitet rykker et skridt nærmere i dag – men teksten bliver udvandet

Reaktionen fra Netflix kommer som følge af en afgørelse fra januar i år ved en appeldomstol i Washington, der gav den amerikanske internetudbyder Verizon ret i, at det ikke skulle lægge under de amerikanske telemyndigheders krav om netneutralitet. Hvordan det så bliver tolket er endnu uklart, men Netflix tegner i hvert fald et skræk-scenarie til sine investorer og medlemmer, i sin kamp for et neutralt internet.

I en fri oversættelse til dansk skriver selskabet:

»Desværre udfordrede Verizon med succes de amerikanske myndigheders regler om netneutralitet. I princippet kan en internetudbyder nu lovligt diskriminere den video-stream, som vores medlemmer ønsker fra Netflix. De kan forringe filmoplevelsen, som vi ønsker at levere. Motivationen kunne være at få Netflix til at betale en afgift for at forhindre forringelserne. Hvis dette djævelske scenarie bliver til virkelighed, vil vi gøre alt for at protestere og opfordre vores medlemmer til at kræve et åbent internet…«

Senere i brevet foreslår Netflix dog, at internetudbyderne sandsynligvis godt kan se pointen i at Netflix’ kunder køber mere båndbredde, i takt med at forbruget af streaming-video stiger, og at Netflix’ og teleselskabernes forretninger således går godt hånd i hånd. Men truslen står tilbage.

Og når Netflix truer med sin medlemsskare, henviser tjenesten til 44 millioner abonnenter. Et tal selskabet forventer stiger til 48 millioner allerede med udgangen af indeværende kvartal. I kvartalsregnskabet, der blev offentliggjort i dag, kan man læse, at hele 41 millioner mennesker er betalende kunder. I alt er det 11 millioner flere betalende kunder end samme kvartal sidste år fra tjenesten, der åbnede i Danmark i oktober 2012.

Selskabet tjener også pænt. På en omsætning på godt over en milliard dollars i sidste kvartal tjene Netflix netto 49 millioner dollar. Netflix er et eksempel på en type nettjeneste, der er ved at ændre den måde, vi konsumerer film og serier.

Netflix skriver ikke direkte, at det vil hæve abonnementsprisen, men henviser til, at hvis det skulle ske, vil eksisterende kunder opleve en lang overgangsordning. Selskabet satser på at udvide tjenesten i Europa, hvor den i dag er til stede i en begrænset række lande.

Posted in computer.

Websteder kan næsten uset aflytte din mikrofon i Chrome-browseren

Det er muligt at aflytte brugere af Googles Chrome-browser via den indbyggede mikrofon i pc’en, uden brugerne opdager det. Det mener programmøren Tal Ater ifølge The Register.

Et websted har mulighed for at tænde for mikrofonen. Det bliver brugeren normalt advaret om, men hvis et websted åbner flere browserfaner eller -vinduer på samme tid, så kan en underliggende fane holde forbindelsen åben, selvom man lukker ét faneblad.

Ifølge Google skulle brugeren blive advaret om, at mikrofonen er tændt, ved at vise et ikon i browseren, men dette ikon bliver ifølge The Register ikke altid vist tydeligt.

Google har blandt andet indbygget understøttelsen for brug af mikrofonen til talegenkendelse i blandt andet Googles egen søgemaskine.

Tal Ater orienterede Google om problemet i september, men Google har endnu ikke rullet en fejlrettelse ud til Chrome-browseren.

Ifølge Google understøtter selskabet blot en specifikation for stemmebaseret interaktion, Web Speech API, som i de første udkast lød, at en mikrofon skulle afbrydes, hvis brugeren forlod et faneblad, der havde tændt mikrofonen. Denne formulering kom dog ikke med i den endelige specifikation ifølge The Register.

Posted in computer.

Netbutikker kræver 28 millioner retur fra Nets for opskruede gebyrer

Nets har siden 2008 opkrævet for høje gebyrer for at behandle internetbetalinger med Dankort. Det mener foreløbig 60 danske internetbutikker, som nu går sammen om at kræve i alt 28 millioner kroner retur fra Nets, som står for at behandle kortbetalinger i Danmark. Det skriver epn.dk.

Erstatningskravet kommer på baggrund af en afgørelse fra Konkurrenceankenævnet, hvor Nets blev pålagt at sænke gebyrerne på kortbetalinger på nettet.

I alt vurderer brancheorganisationen for internethandel, FDIH, at Nets har opkrævet urimeligt høje gebyrer for 150 millioner kroner.

Erstatningskravet omfatter foreløbig kun de FDIH-medlemmer, som har ønsket at kræve erstatning, om ikke forretninger, som ikke er medlem af FDIH. Desuden har visse internetbutikker opkrævet de høje gebyrer af kunderne, som ifølge FDIH’s vurdering kan have 30 millioner kroner til gode hos Nets.

FDIH vurderer på baggrund af Konkurrenceankenævnets afgørelse, at organisationen har gode chancer for at vinde sagen.

Posted in computer.

Lenovo køber IBM’s hyldevare-servere for 12,7 milliarder

IBM har kæmpet med at opretholde salget af servere i den ende af servermarkedet, som de seneste år i stigende grad er blevet til hyldevarer. Nu sælger it-giganten forretningen til kinesiske Lenovo. Det oplyser IBM ifølge en pressemeddelelse.

Lenovo overtager IBM’s x86-baserede serverforretning for i alt 12,7 milliarder kroner, mens IBM fortsat holder fast i blandt andet dets mainframes og Power-baserede servere.

Lenovo overtager altså blandt andet IBM’s System x og BladeCenter-servere. Ifølge analysefirmaet IDC er IBM i øjeblikket tredjestørst på markedet på x86-baserede servere, men især forholdsvis nytilkomne Cisco har lagt pres på denne del af servermarkedet.

Servere baseret på x86-processorarkitekturen udgør i antal enheder den langt største del af servermarkedet i dag.

Servermarkedet har dog også fået en ny stor spiller i form af byg-selv-servere, hvor store cloud-udbydere får leveret halvfærdige servere direkte fra hardwarefabrikkerne uden om de store producenter. Det bruges i stor stil af blandt andre Google og Facebook.

Med i handlen får Lenovo 7.500 medarbejdere i IBM’s serverforretning, og de to firmaer vil indgå i et strategisk partnerskab, som omfatter en fælles distributionsaftaler med IBM’s storage-produkter og datacentersoftware.

IBM solgte i 2005 dets pc-forretning til Lenovo, som overtog IBM’s Thinkpad-varemærke.

Posted in computer.

Test: Superbillig Android-mobil med gratis udskiftning af skærm


Udvalgte specifikationer:

Styresystem: Android 4.2

Processor: 1,2 GHz dualcore

Skærm: 5 tommer

Opløsning: 480 gange 854 pixel

Lagerplads: 4 gigabyte (kan udvides med Micro SD-kort)

Kamera: 5 megapixel

Video: 720p

Størrelse: 140,23 x 11,15 x 72,64 millimeter

Vægt: 180 gram

Posted in computer.

Nokia styrtbløder – salget falder voldsomt

Salget af Nokia-telefoner falder med lynets hast, og det kan være alarmerende for Microsoft, der i september sidste år købte Nokias mobilforretning for 40,6 milliarder kroner, hvilket du kan læse mere om her: Her er forklaringen: Derfor vil Microsoft overtage Nokia.

Ifølge planen skal Microsoft overtage Nokias mobilforretning inden for de kommende måneder.

Det samlede salg i Nokias såkaldte devices-division faldt i årets fjerde kvartal med hele 29 procent i forhold til det tilsvarende kvartal forrige år, mens salget faldt 4,5 procent i forhold til det trejde kvartal.

Det samlede salg i kvartalet landede på 19,6 milliarder kroner.

Fald rammer bredt
Ifølge Nokia faldt salget af både smartphones og de basale mobil-telefoner, som Nokia ellers sælger rigtigt mange af.

Hertil kommer, at selskabet er ramt af det, som det selv kalder ‘stærkt momentum for konkurrerende smartphone-platforme.’

Nokia er også ramt af fokusskiftet fra Symbian og til de Windows-baserede Lumia-telefoner, meddeler selskabet. Dette skifte har ramt det samlede salg af Nokia-smartphones, meddeler selskabet.

Også den del af forretningen, som Nokia beholder, når mobil-delen er solgt til Microsoft, har det svært.

Omsætningen for den såkaldte Solutions & Network-division – der efter salget kommer til at udgøre 90 procent af Nokia – faldt i fjerde kvartal med 22 procent i forhold til samme periode et år tidligere.

Nokia – der engang var verdens ubetinget førende mobil-producent – har i en årrække kæmpet med at standse en glidende deroute.

Du kan læse mere om nedturen her: Så slemt står det til i Nokia.

Læs også:

Dansk Nokia-chef: Sådan ser vores fremtid ud nu.

Android og Windows Phone vinder hastigt frem: Derfor får iPhone slemme tæsk.

Kæmpetelefoner fra Nokia skal slås med de store Android-drenge.

Test: Nokias supermobil er et sexet kameramonster.

Posted in computer.

Danske chefer smutter: Nu høster firmaet milliarder

Historien om, at den dansk stiftede virksomhed Just Eat står til at hente milliarder af kroner på børsen i London, er blandt de mest læste på Finansiel Times´ hjemmeside, hvor ledelsen kan bade sig i den positive omtale.

Imidlertid stoppede den danske topchef for kort tid siden i virksomheden.

Det var Mads Eriksen, der stoppede i juli 2013 for de danske aktiviteter. Og på internationalt plan stoppede topchef Klaus Nyengaard i februar også i 2013.

Det var netop planerne om at lade sig børsnotere, der fik Klaus Nyengaard til at trække sig fra stillingen, skrev Computerworld i fjor.

Gevinst 6-8 milliarder kroner
Selskabets bestyrelse ville have ham til at flytte til England for at committe sig langsigtet til selskabets planer, hvor han ellers havde pendlet mellem sit hjem i Danmark og Just-Eat i England i en årrække, hed det.

Men Klaus Nyengaard blev afløst af Coca Cola-manden David Buttress.

Ifølge Finansiel Times forventes børsnoteringen at indbringe Just Eat et sted mellem 700 til 900 millioner pund – svarende til mellem seks og otte milliarder danske kroner.

Selskabet blev oprindeligt stiftet i en kælder i Kolding af en god ven af Freeways Morten Wagner.

Fortsættes …

Posted in computer.