Daily Archives: January 30, 2014

Dansk modstand i EU: Nu er kæmpe data-reform udskudt

For præcis to år siden udsendte Europa Kommissionen sit bud på en reform af EU’s fælles lovgivning om databeskyttelse, der skal ensrette indsatsen mod kompromittering af især EU-borgeres personoplysninger på nettet.

Nu har forhandlingslederne i EU måttet indse, at den store reform ikke når i mål inden valget til Europa-Parlamentet, der skal afholdes i slutningen af maj i år. Ifølge euobserver har de i stedet givet sig selv resten af 2014 til at opnå enighed mellem de 28 medlemslande.

Reformen skal sikre en ensretning af europæiske databehandlingsregler, der i øjeblikket eksisterer i 28 udgaver alt afhængig af, hvilket medlemsland, man opererer i. Virksomheder, der opererer i flere EU-lande vil derfor kunne drage fordel af mindskelsen af bureaukratiet.

Men især borgernes rettighed til kontrol med deres egne data er i fokus. Blandt andet skal det fremover være en eksplicit ret at kunne ‘slette sig selv’ fra diverse registre, hvis behandlingen af oplysningerne ikke længere er relevante, og kontrollen med efterspørgsler på data fra lande uden for EU skærpes.

Samtidig vil nationale datatilsyn, som forslaget ser ud i øjeblikket, blive styrket og få bødebeføjelser på op til 100 millioner euro, hvis forordningens regler brydes.

I øjeblikket er forslaget imidlertid landet hos Ministerrådet, der i denne sammenhæng består af medlemslandenes Justitsministre, som skal nå til enighed, før konkrete forhandlinger med Parlamentet kan gå i gang og bringe forslaget et skridt nærmere en vedtagelse.

Dansk modstand i Ministerrådet

Den nye lovgivning møder dog modstand fra en mindre gruppe lande i Ministerrådet, herunder Danmark, England, Ungarn og Slovenien, der alle ønsker at ændre hovedelementet i reformen fra en såkaldt forordning til et direktiv.

Et direktiv er i lovteknisk forstand mere fleksibelt, da det overlader implementeringen til det enkelte medlemsland, der ofte kan nøjes med at justere på eksisterende lovgivning. Et EU-direktiv om databehandlingssikkerhed eksisterer allerede, men er ikke blevet opdateret siden 1995.

I modsætning til et direktiv, er en forordning direkte gældende i alle medlemslande, og dermed vil den overskrive eksisterende national lovgivning på området. I Danmark betyder det, at Persondataloven reelt bliver ophævet og erstattet af den fælles EU-forordning.

Det danske forbehold bunder i et ønske om at holde fast i en lang række særreguleringer, der supplerer Persondataloven. Sundhedsloven indeholder eksempelvis regler om behandling af personoplysninger, der i visse tilfælde overtrumfer bestemmelserne i Persondataloven. Hvis forordningen bliver gældende, vil den ophæve disse bestemmelser, lyder bekymringen.

Ministerrådet var samlet i starten af december for at finde frem til en fælles forhandlingsposition, men uenigheden om direktiv eller forordning var ikke til at forene. I november holdt daværende justitsminister Morten Bødskov en tale for folketingets Europaudvalg, hvori han gjorde den danske holdning klar.

»Det er regler, som ligger inden for rammerne af direktivet fra 1995. Med direktivet er der fleksibilitet til at tilpasse reglerne til de særlige nationale forhold, der altid vil gøre sig gældende. Det er vigtigt, at vi kan opretholde denne form for fleksibilitet. Det sikres bedst ved et direktiv,« sagde han.

3.999 ændringsforslag

Da Kommissionen fremsatte sit forslag den 25. januar 2012 var det med en klar målsætning om, at hele reformen var blevet stemt igennem inden Europa-Parlamentsvalget, der finder sted til maj i år.

De sidste to år er gået med Parlamentets førstebehandling alene og på sin vej igennem de relevante udvalg har MEP’ere tilføjet 3.999 ændringsforslag, hvilket er det højeste antal, noget enkelt lovforslag har modtaget i Parlamentets historie.

Europa-Parlamentet har nu givet udvalgte repræsentanter sit mandat til at tage hul på forhandlingerne med Ministerrådet, der altså endnu ikke er nået til enighed om en forhandlingsposition. Her er forslaget indtil videre strandet og når formentlig ikke videre før Parlamentsvalget.

Alle parter synes dog at være enige om, at EU trænger til en afbørstning af den eksisterende lovgivning. Senest har de mange afsløringer af NSA’s massive overvågning af almindelige mennesker sat databeskyttelse øverst på dagsordenen for Europas topledere.

Posted in computer.

Google sælger Motorolas mobil-forretning

To og et halvt år efter, at Google opkøbte mobilproducenten Motorola for svimlende 12,5 milliarder dollar – cirka 70 milliarder kroner – skiller it-giganten sig nu overraskende af med selskabet til noget, der ligner spotpris. Køber er kinesiske Lenovo, som må slippe tre milliarder dollar – godt 16 milliarder kroner – for handlen.

Det ligner på overfladen en dårlig forretning for Google. Men med til historien hører, at Google siden købet af Motorola i august 2011 har skrællet selskabet for omkring 17.000 patenter, ligesom Google beholder Motorolas cirka 100 mand store udviklingsafdeling – Advanced Technology and Projects Group – som nu ifølge flere amerikanske medier bliver en del af Googles Android-team.

Motorola har siden Googles overtagelse fortsat tabt penge på sit salg of mobiltelefoner, og det er nu op til Lenovo at få sat skik på den skrantende forretning.

Lenovo har i forvejen en stærk position på det asiatiske mobiltelefonmarked, og købet af Motorola kan være et led i en strategi for at etablere sig stærkere i USA, Europa og Latinamerika.

At Google vælger at skille sig af med Motorola skal ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at den amerikanske gigant har opgivet sine planer om at satse på hardware.

Senest har Google foretaget en række spektakulære opkøb af firmaer, der har udviklet robotteknologi, ligesom Google for nylig købte selskabet Nest Labs, der udvikler intelligente termostater til hjemmet.

Salget af Motorola skal også ses i sammenhæng med, at Google for nylig røg en fredspibe med Samsung via en aftale om deling af patenter.

Læs også:

Top fem – de vildeste opkøb i Googles historie

Posted in computer.

Software i virksomheden: Disse applikationer er afgørende

Det bør ikke være en enlig svale, når en dansk it-chef begynder at slice sit ERP op i mindre bidder for at kunne understøtte forretningens behov for agilitet og løbende tilpasninger.

“Vi ønsker at kunne tage nye, løst koblede systemer i brug og at fase gamle ud væsentligt hurtigere og nemmere,” lød forklaringen fra it-chef Christian Maarssø fra virksomheden DELTA for nylig.

Og det giver faktisk rigtig god mening at forsøge at rykke investeringerne væk fra selve kernesystemet og i stedet fokusere mere på de omkringliggende applikationer.

Det er budskabet fra Gartner-analytiker Michael Maoz i et blogindlæg.

“I forretningssoftware-verdenen bliver de mest dybtgående innovationer ikke udviklet i R&D-afdelinger i de store virksomheder, der arbejder med forretningssoftware. De køber det i stedet.”

“Se bare på nogle få leverandører som IBM, Oracle og Salesforce.com, der illustrerer pointen. Til sammen har de opkøbt næsten 100 softwarevirksomheder alene i de seneste syv år,” skriver han blandt andet.

“Men som CIO ser du så meget som muligt på kernen for at kunne udvikle de bedste systemer til grundlæggende, essentielle processer. Hvordan får du den tilgang til at harmonere med behovet for at kunne forholde dig til de mange innovationer, som sjældent er et kendetegn hos de store applikations-leverandører?”

Se nærmere på dit it-budget
Michael Maoz peger på, at mange CIO’er bruger mange penge på kernen i systemerne, mens det i høj grad er i de omkringliggende applikationer, at innovationen finder sted.

Han mener derfor, at man skal se, om man kan flytte investeringerne fra det ene til det andet sted.

“Det springende punkt: Hvordan man kan frigøre it-budget til innovation, og en nøgle til det kan være skære noget væk af dine nuværende udgifter og rette det mod noget nyt. Det er ikke let. Vi er nødt til at gentænke det umulige: at vende tilbage til vores kernesoftware-leverandører og genåbne kontrakter,” skriver han blandt andet i sit blogindlæg.

Derfor er det godt at gøre sig fri
Computerworld har tidligere skrevet om trenden med, at mange virksomheder i stigende grad begynder at sammensætte it-miljøet på en måde, der gør op med væg-til-væg-tankegangen.

Olav Frølich, der er partner og rådgiver i Devoteam, har forklaret, at hvor it-løsninger tidligere var store og tunge, skulle kunne det hele – og kostede rigtig mange penge – så er det i dag nogle andre krav, der er fra forretningen.

Det har blandt andet medført, at hele app-tankegangen, som vi kender fra vores private smartphones og tablets, i dag også finder vej ind i virksomhederne. Det giver mange fordele:

“Når der kommer et alternativt tilbud, så er det i dag nemmere at hoppe på den vogn. Det er en brug-og-smid-væk kultur, som man ikke tidligere har set inden for professionel it.”

Læs også:

It-chefens smarte opskrift: Slicer ERP op i små bidder

Denne trend kan forandre dit it-setup totalt

Posted in computer.

Filmede 8-årig tyv: Men tabte retssag og lukker butik

Butiksejeren fra Nakskov John Brochmann tabte i går i retten i Nykøbing en principiel sag om videregivelse af tv-overvågning.

Det bekræfter han overfor Computerworld.

“Retten stadfæstede afgørelsen, så jeg blev dømt til at betale en bøde på 5.000 kroner,” siger han.

I retten valgte John Brochmann at anke sagen, men oplyser, at det kan blive trukket tilbage senere.

For faktisk er han i gang med at lukke butikken, JGB Marine. Det skyldes blandt andet de mange tyverier og indbrud.

“Det er desværre en del af forklaringen. Sidste år kostede forsikringer, alarmer og sikkerhed mig næsten 100.000 kroner,” siger han.

Så nu lukkes butikken ned.

Grunden til, at butiksejeren fik en bøde i første omgang, var, at Datatilsynet havde politianmeldt ham for at videregive overvågningen.

8-årig overvåget tyv på Ekstra Bladet 
Tv-overvågningen fangede blandt andet en 8-årig pige, der stjal fiskeriudstyr.

Imidlertid fik Ekstra Bladet tv-overvågningen og bragte det på dets hjemmeside.

Det fik Datatilsynet op af stolen – for som udgangspunkt må kun politiet få adgang til tv-overvågning. Ikke nabo-butikker, presse eller sågar andre medarbejdere i samme butik.

Konklusionen hos butiksejeren er fortsat, at loven på dette område er “hul i hovedet”.

Posted in computer.