1100-1200 betonpæle skal fundere Silkeborgmotorvejen gennem sø

Mellem 1.100 og 1.200 betonpæle og 1.200-1.400 træpæle skal der til for at holde Silkeborgmotorvejen oven vande på den strækning, der bliver ført gennem Gubsø nordvest for Silkeborg. De mange pæle skal bankes 15 til 26 meter ned i våd mosebund, før de møder grund.

Silkeborgmotorvejen, der er en knap 29 kilometer lang, firesporet motorvejsstrækning mellem Funder og Låsby, er efter en lang og bøvlet beslutningsproces nu kommet godt i vej. Næste år åbner første etape af det 6,2 milliarder kroner dyre projekt, som fuldender motorvejen mellem Aarhus og Herning, og etapen mellem Funder og Hårup følger året efter.

Ved Gubsø er byggeriet af den 335 meter lange tvillingebro til motorvejens øst- og vestgående spor nu ved at gå i gang.

Sandet skal fjernes igen

Oprindelig skulle der have været anlagt en dæmning på stedet, men da det kom til stykket, viste jordbundsforholdene sig uegnede til det. Den bløde jord gør det imidlertid også nødvendigt at pælefundere broen.

Betonpælene skal støtte de 13 bropiller, som bærer brodækket. Træpælene, der skal støtte stilladset til brodækkets ‘støbeform’, bliver stående, når broen er bygget færdig. Men når de har gjort deres pligt, og brodækket er hærdet, bliver de kappet af under vandoverfladen, og så vil resten langsomt forgå.

For at sikre entreprenøren midlertidige adgangsveje i den våde mose ud til det område, hvor brosøjlerne skal støbes, er der netop blevet lagt store sandpuder ud til byggeriet. Puderne rummer i alt 10.000 m3 sand og bliver fjernet igen, så snart byggeriet er overstået, for at genere Gubsøs beskyttede dyrearter mindst muligt.

Netop store naturværdier spændte ben for at føre motorvejsstrækningen ud i livet. Men ud af de to oprindelige linjeføringer, ringvejslinjen igennem Silkeborg og Resendallinjen nord om Silkeborg, udviklede sig en kombiløsning, som bedst tog hensyn til Gudenådalens naturværdier.

Vandtæt igennem Silkeborg

Helt går byen heller ikke fri. Inde i Silkeborg er der larm og vibrationer, for den 300 meter lange tunnel, der skal føre trafikken under jorden, ligger under grundvandsniveau. Derfor er spunsvæggene i tunnelen og langs den nedgravede strækning hen imod Gudenåen svejset vandtætte, og bunden af vejen er gjort vandtæt med et 50 cm tykt lag armeret beton.

Også de pæle, der skal bære låget til overdækningen i vejens sydside, skal bankes i jorden, og det arbejde vil larme sommeren over, lover Vejdirektoratet.

Der er stor aktivitet på hele motorvejsstrækningen lige nu. Broer bygges færdige, der graves på livet løs, og trafikken lægges om flere steder for at give plads til motorvejsbyggeriet.

På første etape, dvs. strækningen mellem Hårup og Låsby, står alle broer nu færdigstøbte. Jordarbejdet er i fuld gang på hele strækningen, inden længe efterfulgt af arbejdet med at asfaltere.

Det samlede projekt omfatter etablering af 29 kilometer firesporet motorvej, syv tilslutningsanlæg, et rasteanlæg og 31 over- og underføringer af krydsende veje og stier.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>