Blog: Er det sociale intranet løsningen i din organisation? 5 spørgsmål du skal stille dig selv

Det sociale intranet har længe været udråbt som det uundgåelige næste skridt i intranet-evolutionen, med mindre intranettet skal forblive en statisk vidensportal. I teorien er det sociale intranet da også svaret på en række udfordringer i mange organisationer.
Det sociale intranet støtter samarbejde og videndeling på tværs af organisationen ved at gøre kommunikationen mere åben og gør det muligt at stille spørgsmål til kolleger i hele organisationen.
Det sociale intranet kan derfor spare tid og ressourcer ved at informationer deles på intranettet i stedet for, at man deltager i tidskrævende afdelingsmøder.

Microsoft har købt Yammer som platform for det sociale intranet og fokuserer nu udviklingen af sociale funktioner her i stedet for på SharePoint.

Uafhængigt af platform rejser det i mange danske organisationer dog spørgsmålet om, hvordan man udnytter det sociale intranet. Her er 5 spørgsmål, du bør stille til din organisation inden du går i gang:
1. Hvilke behov skal det sociale intranet dække i organisationen? Er der behov for online videndeling og debat? Det er ikke særligt hensigtsmæssigt at bruge forsiden til en aktivitetsstrøm, hvis der ingen indlæg er. I forvejen lider mange intranet under døde blogs og støvede debatfora med gamle kommentarer
2. Har I en åben organisationskultur, hvor medarbejderne har lyst til at dele viden og stille spørgsmål? Selvom danske organisationer er kendetegnet ved et fladt hierarki, er der stadig mange organisationer, hvor man ikke deler viden eller har lyst til at udstille sin manglende viden. Hvis organisationskulturen generelt ikke er åben og dialogbaseret, så er der meget lille sandsynlighed for, at det sociale intranet vil blive anvendt.
3. Har I ildsjæle der vil drive det sociale intranet? Cases med succesfulde intranet har det til fælles, at der har været engagerede medarbejdere, der drev udviklingen. Læs for eksempel mere om hvordan man gjorde hos i Hørsholm kommune:

4. Har I ledelsens opbakning til at vente på at fordelene ved det sociale intranet slår igennem? Nielsen/Norman Groups undersøgelser viser, at det tager 3-5 år at få fordele af de sociale funktioner.

Ledelsen betragter ofte intranettet som en nyhedskanal, men ser sjældent de muligheder det giver for at få informationer den anden vej.
5. Kan den eksisterende intranetplatform rumme de sociale features? Det bliver hurtigt problematisk at holde sig orienteret og deltage aktivt, hvis der er to forskellige platforme.
Hvis du kan svare positivt på ovenstående 5 spørgsmål og er klar til at implementere det sociale intranet i din organisation, så kommer her en række gode råd.

Fem gode råd til sociale intranet

• Del succes-historier
• Brug sociale værktøjer til at løse problemer eller til at gøre besværlige processer lettere
• Gør aktivt brug af ambassadører – betragt det som et community
• Når communities skal lanceres, skal du involvere så mange interessenter som muligt. Så bliver det mere attraktivt. Hvis man starter med et for lille team, dør initiativet hurtigt.
• Giv de første brugere stor opmærksomhed og lad dem deltage i udviklingen. Det giver ejerskab.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>