Blog: "Og med ét var vi alle agile…"Hvis man er kunde og ordregiver på et agilt projekt, så forpligter det. Et agilt gennemførsel af dit projekt giver dig en række fordele: Du har mulighed for at følge dit projekt nøje, se hvordan produktet iteration for iteration udvikler sig. Du kan skifte mening når du indser, at det som du troede var vigtigt alligevel ikke var så vigtigt. Du kan også benytte dig af, at kunne ibrugtage dele af systemet tidligt og løbende indtil dit mål er nået. Med disse muligheder kommer så forpligtigelsen: De nævnte muligheder fremkommer ikke, fordi din leverandør er super agil eller kan læse dine tanker. Disse muligheder fremkommer, som et resultat af den kombinerede indsats som du og din leverandør yder.

Din leverandør har først og fremmest brug for at kunne lukrere på din viden. Man ved ikke, hvad man ikke ved, og oftest ved man heller ikke, at der er ting, som man rent faktisk godt ved. Derfor er der et behov for, at du og din leverandør er i løbende dialog, for du kan ikke skrive alt det, som du ved ned i en kravspecifikation, og din leverandør ved heller ikke altid hvilke spørgsmål han skal stille dig, før at det er yderst aktuelt, at han stiller dem. Scrum beskriver en struktur og en rollefordeling for, hvorledes denne dialog kan næres. Det handler om udarbejdelse af projektets vision, etablering og vedligehold af backloggen, samt hvorledes du som kunde aktivt bidrager til såvel Sprint Planning som Sprint Review møderne.

Som leverandør bidrager du med en indsats og knowhow om, hvorledes kundens ønsker og mål kan indfries. Du bidrager med en organisation, som har det agile mindset og kultur omkring værdiskabelse og værdimaksimering, samt ønske og evnerne til kontinuerligt at forbedre sig gennem selvorganisering, selvreflektion og innovation. Du bør være resultatorienteret og ærlig.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>