Effektiv fingeraftryksteknik udnytter molekylers farveskift

Koreanske forskere har udviklet en ny teknik til detektion af fingeraftryk, der udnytter molekyler, som skifter farve, når de kommer i kontakt med væske eller sved.


Svedporerne får molekyle til at skifte farve fra blå til rød. (Grafik: J-M Kim)

Tanken om at bruge svedporerne i huden i stedet for et direkte aftryk af forhøjningerne i huden er ikke ny, men der hidtil har manglet billige og pålidelige metoder hertil.

I Nature Communications skriver Jong-Man Kim fra Hanyang University i Seoul og en række kolleger, at de har udviklet en sådan metode baseret på en hydrokromatisk konjugeret polymer, dvs. et molekyle som skifter farve – i dette tilfælde fra blå til rød – når det kommer i kontakt med vand.


10,12-pentacosadiynoic syre (PCDA)

Det viser sig, at selv de små væskemængder (mindre end nanoliter), som afgives fra svedporerne på fingrene, er nok til at foretage et momentant farveskift (i løbet af 20-40 mikrosekunder) for 10,12-pentacosadionoic syre (PCDA).

Forskerne redegør i artiklen for, at det er muligt at identificere en person ud fra et aftryk, der kun indeholder 20-40 svedporer. Det gør teknikken meget mere følsom end den traditionelle teknik, der kræver en større del af fingeraftrykket.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>