Erhvervsminister: Patent-samarbejde er attraktivt

»Jeg ser absolut ingen ulemper ved, at Danmark stemmer ja ved folkeafstemningen om en ny, fælles patentdomstol.«

Så klar i mælet var erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), da han på en konference onsdag hos Ingeniøren skulle redegøre for, hvad fordele og ulemper er ved Danmarks eventuelle tilslutning til en ny fælleseuropæisk patentdomstol, som danskerne skal stemme om 25. maj.

Ifølge ministeren vil både retspraksis og de økonomiske omkostninger bliver mere attraktive, hvis Danmark går med i samarbejdet.

»Jeg ser reformen af patentsystemet som en forbedring. Jeg ser ingen ulemper. Der er ikke en eneste virksomhed, der bliver dårligere stillet med EU-patentdomstolen og enhedspatentet,« sagde Henrik Sass Larsen ved arrangementet, der blev afholdt af Ingeniøren og Ingeniørforeningen IDA.

Ministeren henviser til, at slutter Danmark sig til den nye fælleseuropæiske patentdomstol, får danske virksomheder større valgfrihed.Som noget nyt kan virksomheder få lavet et såkaldt enhedspatent, der får retsvirkning i alle de lande, som tilslutter sig samarbejdet. I dag kan danske virksomheder risikere at skulle føre sager i alle de lande, hvor virksomheden har patenter.
For fremtiden skal en fælles domstol altså stå for den retspraksis. Men vil man undlade at søge et enheds­patent, kan virksomheden også vælge det:

»Friheden er stor. Man kan fravælge enhedspatentet, man kan søge det. Der er valgfrihed. Så jeg kan ikke få øje på nogen problemer med den her afstemning. Vi svækker altså ikke nogen virksomheders rettigheder. De, der har brug for et enhedspatent, kan få det,« sagde ministeren.

Du kan læse hele Ingeniørens live-blog fra arrangementet her.

Nej-siden er svækket

Et af de gennemgående argumenter fra nej-siden har været, at danske virksomheder med det nye system kan risikere at drukne i sager, som udenlandske virksomheder begynder at føre mod danske.

Desuden fremfører nej-siden, at danske virksomheder stadig vil kunne få enhedspatenter, selvom vi ikke tilslutter os det nye samarbejde. Det betyder, at stemmer Danmark nej, skal virksomheder også søge om et dansk patent ved siden af enhedspatentet. Stemmer vi ja, får danske virksomheder så at sige en samlepakke.

»Men jeg vil gerne have, at Danmark er med ved indflydelsen. Det kan vi komme, hvis Danmark stemmer ja. Nogle virksomheder kan ikke bruge reformen til ret meget, men vil på ingen måde få dårligere betingelser end i dag. Tværtimod. Derfor holder jeg på, at nej-siden er svækket,« sagde Henrik Sass Larsen som svar på noget af kritikken.

De svære software-patenter

Senest har debatten også handlet om, hvad afstemningen kommer til at betyde for patenter på software, der i dag er en gråzone inden for dansk og europæisk retspraksis.Men også her maner erhvervs- og vækstsministeren til ro. Intet vil ændre sig for softwarepatenter. Uanset om Danmark stemmer ja eller nej:

»Det her ændrer intet i forhold til softwarepatenter. Udvikler man derfor software i Danmark, bliver man ikke ramt af, at Danmark stemmer ja. Derfor mener jeg faktisk, at diskussionen om softwarepatenter er forfejlet,« sagde Henrik Sass Larsen.


Der var godt gang i debatten på Ingeniørens og IDA’s konference om fordele og ulemper ved patentafstemningen den 25. maj. Foto: Bjarne Erick

Den udmelding støttes af Peter Borg, der er patentadvokat og partner hos patentbureauet Høiberg. Til Ingeniørens it-medie, Version2, sagde han tidligere på ugen:

»Det er en pseudodiskussion at koble softwarepatenter på afstemningen om enhedspatent, for et ja eller nej vil ikke betyde noget for, om vi har softwarepatenter eller ej. Diskussionen er bare blusset op igen, fordi man tror, at Danmark har en speciel fortolkning. Men det er en misforståelse. Hvis danske domstole skal behandle et softwarepatent, vil det ske efter samme praksis som i resten af Europa,« sagde Peter Borg.

Slides brugt på Ingeniørens og IDA’s konference kan findes her
Det tilhørende webinar vil kunne findes via ing.dk i løbet af et par dage.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>