Fire selskaber vil byde på Danmarks næste havmøllepark

Med hele fire selskaber, der har søgt om prækvalifikation til at byde på landets næste 400 MW store havmøllepark, ser det indtil videre ud til, at der kan komme en reel konkurrence om at bygge parken.

Dermed er første skridt taget til at undgå en gentagelse af skræmmeeksemplet Anholt Havmøllepark, hvor der som bekendt kun var én byder, og hvor den garanterede pris endte på 1,05 kroner pr kWh for de første producerede 20 TWh.

»Vi har gjort et stort arbejde for at tilrettelægge udbuddet, så der bliver størst mulig konkurrence om at bygge Horns Rev 3. Derfor er det glædeligt, at fire selskaber har søgt om at blive prækvalificeret til at give et bud. Det vil skærpe konkurrencen og sikre, at vi får havvindmølleparken til den lavest mulige pris,« siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse.

Direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg kalder derimod situationen grotesk, fordi ansøgerne om prækvalifikation befinder sig i en situation, hvor de ikke aner om den park, de bliver prækvalificerede til, bliver bygget eller ej:

»De politiske udmeldinger fra oppositionen om genåbning af forliget gør, at ingen tør regne med, at parkerne bliver bygget. Hvis tilliden skal genskabes blandt selskaber og investorer, må politikerne snarest ud og bekræfte tidsplanen og forligets beståen,« siger han.

Han tilføjer, at brancheforeningen forgæves har søgt at få et klart svar fra politikerne på, om havmølleparkerne reelt er taget af plakaten eller om de stadig er der.

Energistyrelsen vil nu behandle ansøgningerne og forventer inden for en uge at kunne offentliggøre navnene på de prækvalificerede tilbudsgivere.

Havmølleparken Horns Rev 3 skal være færdig i 2020 og først senere på året kommer det endelige og langt mere detaljerede udbudsmateriale ud.

I forhold til Anholt-udbuddet har myndighederne med de to nye havmølleparker valgt en ny udbudsmodel, ‘udbud efter forhandling og forudgående dialog’ og efterkommer dermed et ønske fra branchen, der gerne så mere dialog mellem myndigheder og byderne.

Og det ser altså ud til at denne model har været en succes i forhold til at sikre flere bydere til havmølleparken.

Prækvalifikation til udbuddet af Kriegers Flak-havmølleparken på 600 MW forventes afholdt omkring årsskiftet.

Samlet skal Horns Rev 3 og Kriegers Flak, der ifølge energiaftalen kan blive nettilsluttet fra 1. januar 2018, bidrage med 1.000 MW til det danske energisystem, svarende til ca. 1.000.000 husstandes forbrug eller ca. 10 pct. af det danske elforbrug. 15-20.000 job forventes at blive skabt i forbindelse med etableringen af de to store havmølleparker.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>