Hjertet pumper kraftigere med stamceller fra knoglemarv

Et nyt resultat fra studier på Rigshospitalet viser, at stamceller er effektive i behandlingen af hjertepatienter, der ikke reagerer positivt på gængse behandlingsmetoder.

I studiet har lægerne benyttet sig af stamceller fra knoglemarven hos patienter med svær kranspulsåresygdom og nedsat pumpeevne. Resultaterne fra gruppen af patienter, som har været under behandling i et halvt år, viser sig overordentlig positive.

Studiet har sammenlignet patienter behandlet med placebosaltvandsindsprøjtninger og patienter behandlet med stamcellerne, hvor den sidste gruppe har vist langt bedre fremgang.

»Resultaterne fra studiet viser, at de patienter, der har fået den aktive behandling med stamceller, har fået en væsentligt bedre pumpekraft og muskelmasse i hjertet end de patienter, der fik en placeboindsprøjtning,« siger Jens Kastrup, professor på Rigshospitalets Hjertecenter i Rigshospitalets nyhedsbrev, IndenRigs.

Studiet indikerer starten på fremtidens hjertebehandling, hvor stamceller, der stadig er en forholdsvis ny behandlingsmetode, forhåbentlig vil gå hen og blive en standardiseret behandlingsform for patientgruppen med svær kronisk hjertesvigt, som ikke reagerer positivt på de nuværende behandlingsformer.

Rigshospitalet opruster på stamceller

Gruppen af patienter må dog væbne sig med tålmodighed, da behandlingen efter alt at dømme først kan blive godkendt inden for de næste tre til fire år, lyder det fra professor Jens Kastrup. Men Rigshospitalet er i drøftelser med den europæiske lægemiddelstyrelse om det videre forløb for stamcellebehandlingen.

Læs også: Mavefedt kan redde hjertepatienter

Tidligere har der været lignende forsøg med stamceller til hjertebehandling, men også studier, hvor fedtceller fra maven har vist sig effektive til hjertebehandling. Brugen af stamceller er dog begrænset af, at lægerne dyrker dem i små flasker på Klinisk Immunologisk Afdeling i Diagnostisk Center, hvilket har været et mere manuelt og primitivt arbejde.

Nu vil man opskalere stamcelleproduktionen og omlægge hele produktionen af cellerne, sådan at de fremover skal fremskaffes i bioreaktorer, hvilket skal sætte et højere tempo under dyrkningen af flere stamceller på kortere tid.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>