Københavns Kommune skruer op for metrostøj

Nye regler for støjniveauet ved metrobyggerierne i København skruer op for byggelarmen. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Fremover må byggepladsen ved Marmorkirken støje med 95 decibel i dagtimerne, mens støjniveauet skal dæmpes til 80 decibel i aftentimerne frem til klokken 22. Om natten bliver det fortsat ikke tilladt at arbejde ved Marmorkirken.

»Støjniveauerne ved anlægsarbejdet er meget høje. Vi har på baggrund af Metroselskabets ansøgning ikke kunnet imødekomme deres ønske om at arbejde i døgndrift ved Marmorkirken Samtidig tillader vi først, at arbejdet i aftentimerne træder i kraft den 8. maj. Det skal give naboerne en reel mulighed for at indrette sig efter tilladelsen til aftenarbejde og sker efter vejledning fra Embedslægen,« siger Hans Christian Karsten, der er centerchef i Center for Miljøbeskyttelse i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ved Nørrebroparken er støjgrænsen nu fastsat til 72 decibel, som til gengæld gælder hele døgnet rundt.

Støjen rammer tætbefolkede beboelsesområder. Samme støjniveau på en byggeplads kræver høreværn, men nu må mange leve med støjen i deres private hjem.

For at fastsætte de nye støjgrænser har Natur- og Miljøklagenævnet slået fast, at der skal lægges vægt på Metroselskabets muligheder for at gøre byggeriet færdig inden for den aftalte tid.

Metroselskabet er dog allerede forsinket med op til et års tid, hvilket forventes at øge prisen med 1,7 milliarder kroner.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>