Mysterium: Ingen kan forklare, hvorfor Energinet.dk’s tag blæste af

Vi ved simpelthen ikke, hvordan det kunne ske.

Den konklusion står Energinet.dk tilbage med, efter at Cowi har undersøgt, om det er fejl i beregninger eller udførelse, der var årsag til, at næsten halvdelen af taget på Energinet.dks hovedkvarter blæste af under stormen i oktober sidste år.

»Hverken de eksterne rådgivere eller Energinet.dk kan dokumentere, hvad der fik tagbelægning og isolering til at blæse af,« skriver Energinet.dk’s finansdirektør, Torben Thyregod, i en e-mail til Ingeniøren.


Stormen tog taget på Energinet.dks hovedkvarter i Erritsø, selvom alle normer ifølge en grundig undersøgelse var overholdt. De få fejl, som undersøgerne fandt, havde ikke indflydelse på, at taget kunne blæse af.

Det 330 millioner kroner dyre hovedkvarter i Erritsø ved Fredericia blev bygget mellem 2006 og 2008. Det er en betonbygning med en tagopbygning af dampspærre, ca. 450 mm tagisolering af ekspanderet polystyren med kileopbygning, 50 mm rockwool, underpap forankret ned til betondækket og derover påsvejset en kraftig overpap. Da stormen Allan ramte området, blæste cirka halvdelen af tagbelægningen af, og en del røg helt ud på den nærliggende motorvej.

Følg de vigtigste nyheder om byggeri – tilmeld dig Ingeniørens nyhedsbrev

Cowis undersøgelse har omfattet konstruktion, tagudhæng, befæstelse af tagudhæng, tagpapsammensætning, kvalitet og type tagpap, befæstelse af tagpap, isolering, murkrone samt trækprøver af forankring i den del af taget, der ikke er beskadiget. Men man har kun fundet få fejl og mangler – og de vurderedes ikke at have betydning for skaderne under stormen.

Undersøgelsen har desuden været hæmmet af, at rådgiverne har haft svært ved at rekonstruere svigtrækkefølgen.

»… det (er) svært at dokumentere hændelsesforløb, da ingen var på taget under stormen,« skriver Torben Thyregod.

Derfor har undersøgerne kun kunnet undersøge de tagrester, der var blæst ned på jorden.

Læs også: Stormen tog toppen af Energinet.dk’s kun seks år gamle hovedkvarter

Ét muligt hændelsesforløb har rådgiverne givet ekstra opmærksomhed, men de har været ude af stand til at føre beviser for det:

En af de første stormskader var nemlig, at en dør i indgangspartiet blev blæst ind, så vinden trængte ind i bygningen. Vindtrykket kan gennem ventilationssystemet og andre forbindelser op i bygningen have skabt et overtryk under taget. Samtidig var der meget kraftige vindstød over taget, der har suget i konstruktionen. Men et endeligt bevis for den teori mangler altså stadig.

Resultatet frustrerer i Erritssø, skriver Torben Thyregod.

»Bygningen er kun godt seks år gammel, og konstruktionen overholder de gældende normer, så derfor er vi naturligvis overraskede over, at store dele af tagbelægningen og isoleringen blæste af. Men vi må konstatere, at skaderne er sket, og at det ikke er muligt at finde en forklaring. Det har vi lært af, og derfor har vi forstærket taget yderligere.«

Læs også: Storm-ramte Energinet.dk hyrer ny rådgiver til at lede efter byggefejl

Da taget var blæst af, trængte der vand ind i bygningen, og personalet blev evakueret til kælderen. Bemandingen og funktionaliteten i kontrolrummet blev dog opretholdt. Men for at undgå lignende situationer fremover har Energinet.dk siden oktoberstormen haft skærpet opmærksomhed på bygningen under de efterfølgende storme.

Energinet.dk lagde før undersøgelsen op til at søge erstatning, hvis der blev påvist fejl. De planer er nu lagt på hylden. I stedet må Energinet.dk og selskabets forsikringsselskab selv klare regningen på 4,25 mio. kr. Prisen kan dog blive højere, fordi Energinet.dk forventer, at resten af taget, der i øjeblikket er midlertidigt forstærket, sandsynligvis vil skulle udskiftes.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>