Nanorobotter arbejder sammen i levende kakerlakker

Dna-molekyler kan bøjes og foldes på mange forskellige måder, og derfor kan de bruges til at konstruere robotter i nanostørrelse. Nanorobotterne kan medbringe små doser medicin, som først bliver frigjort, når robotterne støder på en syg celle.

Det lyder som ren fremtidsmusik, men måske er medicinske nanorobotter ikke så langt væk. I hvert fald har israelske forskere eksperimenteret med flere forskellige typer af dna-robotter, som de har sprøjtet ind i blodbanen på levende kakerlakker.

I en artikel i Nature Nanotechnology beskriver forskerne, hvordan robotterne vekselvirker inde i kakerlakkerne og faktisk udfører simple beregninger. Robotterne kan bringes til at arbejde sammen om at blive aktiveret på den rette måde, når målet er nået. I dette tilfælde blev insekternes hæmocytter, der svarer til de hvide blodceller hos mennesker, brugt som mål for nanorobotterne.

Læs også: Gennembrud for DNA som programmerbare nanosamlesæt

Forskerne skriver, at der i princippet ikke er noget til hinder for at sende nanorobotterne ind i mennesker, hvor de vil være lige så effektive som i kakerlakker.

Her vil de kunne hjælpe med at løse det problem med meget medicin, at den ikke kun virker på syge celler, men også på de raske – medicinen har bivirkninger. Med nanorobotter kan medicinen blive langt mere målrettet, fordi den først frigives, når robotten reagerer på en syg celle, der typisk genkendes på et særligt protein.

Flere forskellige robotter som dem, forskerne sprøjtede ind i kakerlakkerne, kan gøre medicineringen endnu mere sofistikeret, fordi de sammen kan udføre simple logiske beregninger. De kan fungere på samme måde som simple elektroniske kredsløb – gates – som de kendes fra computere.

I stedet for at medicinen frigives, når en robot møder et specielt protein, kan man for eksempel sørge for, at den kun frigives, hvis en anden robot først har registreret et andet protein. Den intelligente medicin er inden for rækkevidde.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>