Nekrolog: En af landets mest velskrivende og vidende videnskabsjournalister

Sinja Sveinsdottir var kemiingeniør fra DIA i Lyngby i 1962 og fik herefter ansættelse hos Arbejdstilsynet, men begyndte efter nogle år at skrive freelance for Ingeniør-Sammenslutningens daværende blad ’Ingeniør- & Bygningsvæsen’. På den måde gled hun over i journalistikken og fik i 1968 ansættelse som redaktør på Dansk Ingeniørforenings ’Ingeniørens Ugeblad’.

Journalistikken trak så meget, at hun i 1973 i et års tid gjorde en afstikker til Berlingskes redaktion, hvor hun efter eget udsagn lærte meget, men også opdagede, at hendes hjemmebane var de teknisk-naturvidenskabelige stofområder. Hun blev budt velkommen tilbage til Ingeniørens Ugeblad i 1974 og fortsatte i redaktionen, da de to konkurrerende ingeniørblade fusionerede til det nuværende Ingeniøren året efter.

Sinja udviklede sig til en af landets mest velskrivende og vidende videnskabsjournalister, som i over 30 år satte sit stærke faglige præg på vore blades behandling af det naturvidenskabelige stof.


Sinja Sveinsdottir fotograferet i 2001. (Foto: Søren Berg)

Da Ingeniøren i 1982 begyndte at udkomme i to sektioner, udviklede hun konceptet til 1. sektions bagside ’Teknikkens Grænseland’, som hun bestyrede frem til sin pensionering i 2000. Hendes fremragende formidling af ofte kompliceret stof i små, underholdende og tankevækkende artikler gjorde hurtigt Grænselandet til en af bladets mest læste rubrikker og kørte efter samme koncept, frem til bladet igen måtte nøjes med at udkomme i én sektion i 2009.

Sinja blev udnævnt til redaktionschef i 1985 og havde i en årrække ansvaret for kontakten til bladets fagmedarbejdere. Hun huskes både som en uhyre flittig, benhård redaktør med knivskarp faglighed og desuden som et varmt og omsorgsfuldt menneske, der med omhu og tålmodighed tog sig af ’opdragelsen’ af nye redaktører og fagmedarbejdere.

Hendes efterkritik var kontant og konstruktiv, og det var en ære at få lov til at skrive et indlæg på ’Grænselandet’. For nogle lykkedes det aldrig, men de lærte meget af at gøre forsøget.

Sinjas overskud kom også til udtryk udenfor Ingeniøren. Hun var således fra 1975 til 1986 medlem af DR’s Lexiconredaktion og påtog sig desuden en række tillidshverv, herunder som formand for foreningen Danske Videnskabsjournalister i 1978-86, medlem af præsidiet for Experimentarium fra 1988, medlem af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Kemi-gruppe i 1972-76, medlem af DIF’s Kvindeudvalg i 1988-90 og medlem af DIF/I-’S fælles etikudvalg i 1988-90.

Både venner og kolleger ser med stor taknemmelighed til tilbage på samarbejdet og samværet med Sinja, som trods perioder med store problemer i privatlivet oplevedes som et altid smilende overskudsmenneske, der aldrig svigtede en aftale.

Æret være hendes minde.

Sinja Sveinsdottir
19.9.1937 – 23.4.2014

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>