Ny forskning: Stress er arveligt og rammer kommende generationer

Lever du et stresset liv, kan du risikere, at dine børn lettere rammes af depression, viser nyt et nyt studie offentliggjort i Nature Neuroscience, skriver amerikanske Nature.

Forskerne har kigget på, hvordan stress og traumer påvirker mus. Helt konkret har de kigget på sæd fra mus for at finde forandringer efter stress og traumer. Konklusionen er, at stress tidligt i livet ændrer produktionen af meget små RNA-molekyler, kaldet microRNA eller blot MiRNA.

MiRNA-molekylerne regulerer, hvordan genernes information omsættes til proteiner i cellerne. Proteinerne afgør herefter, hvordan cellerne fungerer og udvikler sig, og i hvor høj grad proteinerne er udtrykt. Studiet skulle ifølge Nature være interessant, fordi det viser, at sæd reagerer på miljøet.

I forsøgene med mus fjernede de moderen fra sit afkom og udsatte moderen for stressende situationer. Eksempelvis blev musen placeret i koldt vand eller fysisk begrænset. De stressende situationer skete på forskellige tidspunkter på dagen, så moderen ikke kunne berolige sit afkom eller vænne dem til situationen.

Det fik det mandlige afkom til at udvise depressiv adfærd og underestimerede ofte risici. Samtidig var der et unaturligt højt udtryk for fem MiRNA’er, hvoraf en enkelt – miR-375 – har været knyttet til stress og reguleringen af stofskiftet.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>