Ny metrolov reducerer erstatninger for støj

Den nye metrolov, der skal begrænse forsinkelsen på metrobyggeriet, er fra starten blevet solgt på præmissen om, at beboerne og naboer ville få bedre mulighed for kompensation og genhusning.

Nu viser det sig bare, at Transportministeriet vil fastsætte støjgrænser, der er markant lavere end de nuværende grænser, som er blevet fastlagt af Københavns Kommune. Det vil dermed gøre det sværere for borgere at få kompensation for støjgener, skriver Poltiken.

Ifølge avisen ignorerer Transportminisisteriet i en VVM-redegørelse de støjfaglige anbefalinger, der er sendt til ministeriet fra Miljøstyrelsen, Natur- og Miljøklagenævnet og Københavns Kommune.

Det har den konsekvens, at støjgrænsen på samtlige byggepladser vil blive markant lavere end den, der lige nu er fastsat af Københavns Kommune i en række byggetilladelser.

Læs også: Metrobyggeri: Nye tilladelser mere larm og natarbejde

Politiken har lavet en sammenligning af kommunens og ministeriets støjopgørelser, og her er der fundet forskelle fra 5 til 11 decibel i nedadgående retning.

Og da kompensationerne skal udbetales efter Transportministeriets fastsættelse af støjgrænsen og ikke den faktisk tilladte støj, vil beboerne få ringere mulighed for at blive kompenseret.

»Over for offentligheden og Folketinget kører ministeren en spinkampagne om at tilgodese borgerne for at skabe ro om byggeriet. Men hvis ministeriets fejlagtige støjgrænser bliver en realitet, vil ingen naboer her ved Nørrebroparken eksempelvis blive tilbudt genhusning,« siger Peter With Nielsen, talsmand for Foreningen af Naboer ved Nørrebroparken, til Politiken

Eksemplet fra netop Nørrebroparken viser, at der i dag er tilladt støj på 72 decibel om aftenen og 71 decibel om natten. Med ministeriets nye byggetilladelser vil den beregnede støjgrænse for den samme byggefase være hhv. 10 og 11 decibel lavere. Plagede naboer vil først kunne blive genhuset ved nattestøj over 65 decibel efter ministeriets nye fastsættelser, skriver Politiken.

Ignorerer myndigheder

Samtidig har Transportministeriet ifølge Politiken ignoreret tillæg for tone- og impulsstøj på 5 decibel, som ifølge Natur- og Miljøklagenævnet bør anvendes for at danne et retvisende billede af, hvordan støjen opleves ved byggepladserne.

Det betyder, at antallet af erstatningsberettigede naboer kan blive reduceret, hvilket også møder modstand hos Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (Ø).

»Det er uacceptabelt, hvis Folketingets nabopakke ikke kommer til at afspejle den reelle sundhedsrisiko ved at være nabo til en af Metroselskabets byggepladser. De nye lovregler må sikre, at naboerne får en mulighed for at blive genhuset, hvis der er sundhedsfare forbundet med at være nabo til en byggeplads,« siger Morten Kabell til Politiken.

Enhedslisten kalder derfor nu transportminister Magnus Heunicke (S) i samråd.

Se Ingeniørens fokus om Metrocityringen

Ministeren afviser dog kritikken med, at ministeriet ikke er forpligtet til at følge anvisningerne med henvisning til en erstatningsafgørelse fra sidste år.

Han skal i dag, tirsdag, stå ansigt til ansigt med berørte naboer på et borgermøde i Københavns nordvestkvarter.

Følg metrobyggeriets udfordringer i din indbakke – abonner på Ingeniørens nyhedsbrev

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>