Oppositionen kræver nye beregninger for at fortsætte energiforhandlinger

Manglen på opdaterede beregninger af energiforligets konsekvenser får nu Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative til at udsætte de planlagte forhandlinger i energiforligskredsen i dag, tirsdag.

I et brev til klima-,energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) meddeler de tre partiers energiordførere, at de ikke mener, at der er noget at forhandle om, hvis ministeren ikke kan fremlægge opdaterede beregninger, som partierne har bedt om ved et møde i kredsen den 18. marts.

Ifølge Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti drejer det sig om generelle beregninger på energiforligets konsekvenser for forbrugerne og erhvervslivet:

»Mange forhold har ændret sig, siden forliget blev indgået. Blandt andet er vi bekymrede for den lave CO2-kvotepris og konsekvensen for de forudsatte indtægter til staten i den forbindelse,« siger han til Ingeniøren.

Ifølge Berlingske ligger forventningen til CO2-kvoteprisen i 2020 nu på 72 kroner pr ton CO2 mod 176,25 kroner ved aftalen indgåelse.

Dansk Energi beregnede i 2013, at staten stod til at mangle 8,8 millioner kroner fra salg af CO2-kvoter i perioden 2013-2020 ved det da gældende prisniveau.

Læs også: Prisdyk af CO2-kvoter kan koste Danmark milliarder

Partierne er ligeledes meget optaget af en voksende PSO-regning til grøn energi, som godt nok ikke hidrører fra initiativer fra 2012-forliget.

Den voksende PSO regning skyldes især, at markedsprisen på el er faldet, og at forbrugerne således betaler en større andel af den garanterede mindstepris for grøn el. Den samlede elpris inklusive PSO har svinget mellem 38 og 47 øre pr kWh siden 2008.

Læs også: Skal regnvejr i Norge styre dansk energipolitik?

Ministeren havde ifølge Berlingske ikke svaret politikerne mandag aften, hvorfor forhandlingerne blev aflyst.

I forhandlingerne omkring dem fremtidige energipolitik er også forsyningssikkerhedsafgiften i spil, efter at regeringen selv har foreslået at sløjfe den og erstatte med den med øget indkomstskat.

Læs også: Låg på lossepladser erstatter brændeskatten

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>