Så kort tid kan Europa klare sig uden gas fra Rusland

Hvis den russiske præsident Vladimir Putin beslutter sig til at lukke helt af for naturgasforsyningerne gennem Ukraine til Europa, kan Europa samlet set klare sig mindst 3-4 uger uden at lukningen kan mærkes af gasforbrugerne.

Det vurderer markedsdirektør for naturgas hos Energinet.dk, Jeppe Danø oven på Putins brev til 18 europæiske ledere. Her truer han ifølge dr.dk med at lukke for forsyningen til i første omgang Ukraine, hvis landet ikke betaler deres gasregning til Rusland.

»De europæiske gaslagre er usædvanlig fyldte på grund af en mild vinter og samtidig går vi mod forår, hvor naturgasforbruget falder. Endelig er det europæiske gassystem bedre klædt på til, at landene kan hjælpe hinanden,« forklarer Jeppe Danø.

Samlet set er de europæiske naturgaslagre 50 pct. fyldte på grund af en mild vinter, hvor de sidste år på samme tidspunkt var nede på 20 pct. Dels på grund af en hård vinter og dels fordi man normalt fylder lagrene op hen over sommeren, når gasforbruget er lavt.


Kurverne viser fyldningsgraden i de europæiske gaslagre i år og de seneste to år. Kilde. Energinet.dk

I Danmark er lagerfyldningsgraden nu på 60 pct., hvilket giver gas nok til det danske forbrug i to en halv måned.

Markedsdirektør Jeppe Danø hæfter sig også ved, at gasbørserne indtil videre ikke viser tegn på prisstigninger. Tværtimod er gaspriserne på de Nordvesteuropæiske gasbørser faldet og er på det laveste niveau siden 2010.

Hvis markedet forventede en mangelsituation, ville priserne været steget:

»Som ansvarlig for forsyningssikkerheden med naturgas kikker vi i Energinet.dk både på den fysiske situation og på bevægelser i markedet. Og bortset fra ganske svage stigninger i går ser vi ikke noget, der indikerer en mangelsituation,« siger han.

Han tilføjer, at hvis man vurderede, at der var risiko for en mangelsituation, så skal man gå ud og advare markedet med en såkaldt ’early warning’.

Hvis lukningen af gas-forsyningen gennem Ukraine – som udgør 12 pct. af det samlede europæiske naturgasforbrug – bliver langvarig, så vil nabolande som Bulgarien og Rumænien først få vanskeligheder, mens Danmark ikke umiddelbart vil opleve problemer, da vi er selvforsynende med naturgas og derfor ikke aktuelt får gas fra Rusland.

Men da Europa har en såkaldt nødforsyningsordning, hvor alle lande har lovet at hjælpe, hvis nogen lider af alvorlig mangel på naturgas. I en sådan situation skal alle landene mødes i en såkaldt Gas Coordination Group og diskutere, hvordan man bedst kan hjælpe:

»Men det er svært at sige, om og hvordan det eventuelt vil kunne berøre den danske gasforsyningssikkerhed,« siger Jeppe Danøe.

Han forklarer, at det europæiske gassystemet rent teknisk er blevet forbedret, således at gassen i flere lande nu kan løbe begge veje, hvilket giver bedre muligheder for at landene kan hjælpe hinanden med gasforsyninger.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>