Sådan skal de dygtige ingeniører lokkes til landet

Danske virksomheder skal ikke længere bøvle med komplicerede regler og tungt bureaukrati i jagten på højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag præsenterede sit samlede udspil til en reform af international rekruttering.

Udspillet centrerer sig om fire hovedpunkter :

 1. Virksomheder

 2. Studerende

 3. Fastholdelse

 4. Lige vilkår for international arbejdskraft

1. Virksomheder

Ifølge udspillet skal følgende tiltag gøre det enklere for virksomheder at rekruttere internationalt:

 • Ny fast track-ordning, der gør det muligt for certificerede virksomheder at få udenlandske medarbejdere i arbejde, umiddelbart efter at de har søgt om opholds- og arbejdstilladelse. Desuden giver ordningen mulighed for fleksible korttidsophold.

 • Målrettet Greencard-ordning, der skal sørge for, at den arbejdskraft, der kommer ind, i højere grad svarer til virksomhedernes behov.

 • Lempelse af Forskerskatteordning, så flere får mulighed for at komme ind under ordningen

 • ‘Start-up Denmark’, der giver selvforsørgende udlændinge med godkendt forretningsplan mulighed for at starte virksomhed op i Danmark.

 • Bedre vilkår for forskere, hvor der blandt andet ikke stilles krav om fuldtidsarbejde i Danmark.

 • Enkle og mere smidige regler, der blandt andet indeholder muligheden for tildeling af administrative CPR-numre.

2. Studerende

Regeringen foreslår blandt andet følgende ændringer i forhold til internationale studerende:

 • Etableringskort, der giver adgang til arbejde i Danmark i to år.

 • Nyt stipendieprogram, der skal tiltrække flere talenter.

 • Ens vilkår for studiejob.

 • Styrket information og vejledning om karrieremulighederne.

3. Fastholdelse

Reformen lægger op til følgende ændringer, der skal forbedre forholdene for udenlandske medarbejdere og deres familier:

 • Flere internationale grundskolepladser.

 • Flere udbud af internationale gymnasiale uddannelser.

 • Én indgang til myndighedsdanmark.

 • Myndighedsinformation skal i højere grad forefindes på engelsk.

4. Lige vilkår for international arbejdskraft

I udspillet lægges op til, at det skal være tydeligere, hvilke løn- og arbejdsvilkår der gælder for det danske arbejdsmarked. Regeringen foreslår blandt andet en styrket oplysningsindsats, så udenlandske medarbejdere og deres arbejdsgivere kender rettigheder og forpligtelser.

Desuden vil regeringen øge kontrollen med, om udenlandske medarbejdere arbejder efter reglerne.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>