Siemens udvikler møllefundament som samlesæt

Ingeniørerne Jesper Møller og Henrik Lynderup er ikke bange for at bruge store ord om den opgave, de står i spidsen for hos Siemens Wind Power: at udvikle en nyt og 40 pct. billigere koncept for havmøllefundamenter til vanddybder på 30 til 70 meter.

»At få reduceret den totale installerede pris væsentligt er utroligt vigtigt for off­shore-vindkraftens fremtid og for udbygningstakten med havvind,« siger fun­da­ments­eks­pert Henrik F. Lynderup.

Og chef for offshore-teknologi Jesper Møller supplerer:

»Selve vindmøllerne er faldet cirka 40 pct. i pris pr. tiår, mens der stort set intet er sket på fundamentsfronten, som nu næsten udgør en lige så stor del af prisen som vindmøllerne. Derfor har vi taget sagen i egen hånd og er gået i gang med at udvikle et helt nyt fundamentskoncept,« siger han.

Han understreger, at arbejdet ikke udspringer af en konkret idé, men af et behov og en tro på, at man i Siemens Wind Power vil kunne løse opgaven. Og at man i samarbejde med forskellige typer af rådgivere og eksperter efterhånden har fået afklaret, at konceptet kan bære.

Billige standard-rør

Fundamentet er som udgangspunkt en gitterkonstruktion – i fagsproget kaldet en jacket – og grundideen i konceptet er at bruge allerede tilgængelige og dermed billigere materialer, som for eksempel stålrør i standardlængder, der i forvejen sprøjtes ud i store mængder.

Produktion af fundamentet må ikke kræve etablering af store, hunde­dyre fabrikker til svejsning af de omkring 75 meter høje konstruktioner. I stedet designes konstruk­tionen som et kæmpestort samlesæt, der hurtigt kan boltes sammen på den selvsamme kaj, hvorfra møllerne skal udskibes.

Rørene tænkes samlet med specielt konstruerede knudesamlinger, som enten kan fremstilles i støbejern eller svejses op i fuldautomatiske svejsemaskiner. Man arbejder indtil videre med begge spor.

»Det er en udfordring at få branchen til at acceptere boltede løsninger til offshore-brug – blandt andet af hensyn til korrosion. Men vi mener, at der findes gode løsninger til at undgå korrosionsproblemer med,« siger Jesper Møller.

I projektet gennemgår man hele værdikæden – fra indkøb af stålrør, design af samleled og samleprocessen på kajen, til fundamentet sejles ud og sættes på plads. Altsammen for at få optimeret økonomien.

Dyre skibe er billigere

For eksempel har man analyseret sig frem til, at økonomien er bedre i at få bygget et stort specialskib til transport og montage af fundamenterne i stedet for at benytte små og langt billigere skibe til opgaven. Årsag: De store skibe kan arbejde i næsten al slags vejr og det opvejer den betydelige merinvestering.

Det er ligeledes et mål for projektet, at man skal kunne samle ét fundament på kajen om dagen, og at det skal kunne ske med mobilt udstyr, og uden at montørerne skal op at klatre i 75 meters højde. Til sammenligning tager det typisk en uge at svejse ét gitterfundament sammen.

At forkorte byggetiden med én måned betyder ifølge Siemens, at investorerne reducerer deres samlede parkomkostninger med 1 procent.

»I designet ser vi for eksempel også på, hvad man kan opnå ved at flytte på punktet for, hvor fundamentet slutter, og tårnet starter,« forklarer Henrik Lynderup.

Siemens regner med at have hovedstrukturen for fundamentet designet færdigt til næste sommer – godt hjulpet af et ingeniørfirma med stor offshore-erfaring.

Sideløbende arbejder den seks personer store gruppe i Siemens sammen med forskellige kommende leverandører om at udvikle delløsninger – for eksempel omkring samleteknikker.

»Vi ved nu, at kursen er rigtig,« siger Jesper Møller.

Om Siemens selv vil producere fundamenterne eller satse på underleverandører er ikke afgjort endnu.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>