Stort bio-naturgasanlæg bliver virkelighed i Vrå

Efter planen rejser et nyt, stort biogasanlæg sig til sommer ved landsbyen Vrå i Hjørring Kommune.

Torsdag stemte et flertal i kommunalbestyrelsen i Hjørring nemlig ja til plangrundlaget for projektet, som med behandling af 300.000 ton biomasse bliver blandt landets største. Anlægget kommer til at koste et trecifret antal millioner – dog ikke over 250 af slagsen.

Bag projektet, som har været under udvikling siden 2009, står selskabet GrønGas Partner, som drives af E.ON Danmark og svineproducent Jens Peter Lunden. Selskabet ejer også biogasanlægget GrønGas Hjørring, som Jens Peter Lunden har drevet siden 2001.


Sådan skal det nye biogasanlæg i Vrå se ud. Selskabet GrønGas Partner står selv for byggeriet af det store anlæg.

Alt er på plads

Jens Peter Lunden er meget tilfreds med afgørelsen fra kommunen, som han roser for et godt samarbejde:

»Vi har alt på plads nu, men lige nu bliver vi nødt til at vente på de politiske forhandlinger om energiforliget. Selvom biogassen mig bekendt ikke er i farezonen, så betyder den politiske usikkerhed, at vi ikke kan finansiere projektet lige nu,« siger han og tror på, at det dog kun er et spørgsmål om få måneder.

Biogasanlægget i Vrå skal hovedsagelig producere gas på gylle fra de mange landbrug i området og på dybstrøelse, som er relativt nyt i biogassammenhæng. Konkret regner man med at 88 pct.af inputtet udgøres af disse to komponenter, men de sidste 12 pct. vil være organisk industriaffald og biomasse som majs-, græs- og roeensilage.

Læs også: Økonomien i biogas kan reddes med affald og halm

»Brug af dybstrøelse i biogasanlæg kræver en særlig forbehandling, og der eksisterer to forskellige metoder. Vi har dog ikke bestemt os til, hvilken metode vi vælger,« siger Jens Peter Lunden.

Biogasgasproduktion fra anlægget skal opgraderes til naturgaskvalitet og sendes ud på naturgasnettet. Ifølge business manager Michael Dalby fra E.ON vil anlægget kunne producere 9 mio. kbm methan om året.

Placering af anlægget er valgt af statens biogas-rejsehold og er altså nu godkendt af alle relevante myndigheder. Anlægget ligger i landzone i et område med mange landbrug. Samtidig ligger det tæt på hovedfærdselsvejene af hensyn til gylletransporten, ligesom anlægget kan kobles direkte på det danske naturgasnet.

Hvad angår gylle-leverancer er der endnu ikke lavet bindende aftaler med leverandører, mens Jens Peter Lunden regner ikke med, at det bliver et problem at skaffe gylle:

»Vi vil helst have gylle fra køer og fra slagtesvin på grund af et højere tørstofindhold,« siger han.

GrønGas Vrå har fået 30 mio. kroner i anlægstilskud fra staten.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>