Trafikstyrelsens teori: Er IC4-togene for tunge?

Er akselkasserne under de italienske IC4- og IC2-tog overhovedet designet til at bumle henover danske sporskifter, kurver og mere eller mindre vedligeholdte skinner? Og ikke mindst med de relativt tunge tog, de skal bære? De spørgsmål vil Trafikstyrelsen nu have DSB til at opklare, efter at der er fundet revner i fire akselkasser, fremgår det af et notat fra Trafikstyrelsen, som TV2, DR og flere andre medier har fået aktindsigt i. Notatet fastslår også, at revnerne potentielt kan føre til afsporinger.

‘Særligt bør der fokuseres på forudsætningerne for design af lejeskålen og støddæmperen, herunder om det design load, som er benyttet for dimensioneringen, adskiller sig fra den faktiske aksellast for de togsæt, som er i drift,’ skriver inspektør Christian Hacke i notatet til DSB.

Læs også: Dokumentation: Trafikstyrelsens notat om IC4-akselkasserne


Ifølge DSB’s forklaring om problemerne med revner i den nederste del af akselkassen, er ‘knækket sket mellem fastskruningsstedet og armen ud til støddæmperen’. DSB alarmerede Trafikstyrelsen, da de havde kendskab til tre tilfælde af revner i IC4-tog. 1. april opdagede de en lignende skade i et IC2-tog.

Trafikstyrelsen vil ikke uddybe baggrunden for anmodningen over for Ingeniøren, men Ingeniørens kilder med erfaring i jernbanesikkerhed udlægger baggrunden for spørgsmålet sådan:

»Når man designer bogier, tager man udgangspunkt i en bestemt belastning, og bestemte strækninger med en bestemt skinnekvalitet. Hvis man nu ikke har taget udgangspunkt i den skinnekvalitet, der er i Danmark, så kan det være et problem.«

Læs også: Myndigheder giver DSB lov til at køre videre med IC4

Et andet problem kan være, hvis togene er tungere end det, som bogierne egentlig er designet til. Både IC2 og IC4 er relativt tunge tog. IC2 vejer 120 ton fordelt på to vogne med seks aksler, mens IC4 vejer 160 ton fordelt på fire vogne med ti aksler. Til sammenligning vejer IC3 93 ton fordelt på tre vogne med 8 aksler. Desuden kan både IC2 og IC4 køre med højere hastigheder end IC3.


Fotoet her viser hjulakslen på det IC4-tog, hvor man 3. februar i år opdagede, at den nederste del af akselkassen var revnet.

Ifølge de oplysninger, som DSB har videregivet til Trafikstyrelsen, bygger designet af akselkassen til de italienske tog på ‘tidligere og gennemprøvede designs.’ Derfor vil Trafikstyrelsen gerne vide, hvilke designs der er tale om, og om der har været tilsvarende hændelser under lignende forudsætninger.

Ifølge den rapport, som Atkins lavede om IC4-togene i 2011, er bogierne produceret på Ansaldobredas fabrik i Napoli. Selv om to af hændelserne skete i 2010, nævner rapporten intet om dem. Rapporten konkluderede derimod, at der ikke var større problemer med bogiernes driftsstabilitet.

DSB skal senest på mandag aflevere en foreløbig risikovurdering af fortsat drift med IC2- og IC4-togene.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>