Blog: Ros til Folketinget for at sætte arbejdet med datasikkerhed op i næste gear

Nu tager Folketinget ansvaret for arbejdet med datasikkerhed. Det er afgørende for den kommende digitaliseringsstrategi og virkeliggørelsen af visionen om Danmark som d-land.

Beretningen fra Retsudvalget med titlen “Beretning om datasikkerhed” er endnu et positivt bevis på, at de folkevalgte beslutningstagere er klar til sætte arbejdet med it-sikkerhed generelt og datasikkerhed i særdeleshed op i gear. Synliggørelsen af beretningen i en fælles Berlingske-kronik af politikerne bag beretningen vidner om, at de otte politikere på tværs af Folketingets partier faktisk gerne vil tage teten og gøre noget for datasikkerheden.

Så ros til Folketinget generelt og i særdeleshed til Retsudvalgets arbejdsgruppe om datasikkerhed ved Karsten Lauritzen (V), Trine Bramsen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jeppe Mikkelsen (R), Pernille Skipper (EL), Karina Lorentzen (SF), tom Behnke (K) og Simon Emil Ammitzbølle (LA).

Sikkerhedsaspektet er helt afgørende i digitalisering. Derfor skal arbejdet med både it- og datasikkerhed forankres klart og tydeligt både i den lovgivende, udøvende og dømmende magt. 

Forankringen af arbejdet med datasikkerhed er helt afgørende for, at der kan laves en relevant ny digitaliseringsstrategi for Danmark. For data er råvaren i digitalisering – også personfølsomme data. Og som borgere skal vi være helt sikre på, at der bliver taget særlig hånd om de personfølsomme data og i det hele taget bliver arbejdet seriøst med alle typer af data.

Derfor fjerner en tydelig forankring af arbejdet med data-sikkerehd en masse praktisk usikkerhed, som alt andet lige giver mulighed for en mere visionær digitaliseringsstrategi.   

Seriøs indsats
Den lovgivende forsamling arbejder nu seriøst med datasikkerheden for den danske befolkning. Arbejdsgruppen kommer med konkrete formuleringer til overordnede principper, som tilsynet med overholdelse af Persondataloven bør hvile på.

Betænkningen er på otte sider og formuleret i et klart sprog. Det er godt tankegods, der kan sætte arbejdet med data-sikkerhed op i næste gear.

Forslag til forankring
Jeg hæfter mig især ved, at Folketinget foreslår, at Datatilsynet flyttes fra Justitsministeriet ind under Folketinget, og at Folketinget beder Statsministeren om at forankre arbejdet med datasikkerhed i et ministerium  og at Folketingets arbejde med datasikkerhed forankres i et nyt udvalg allerede fra næste Folketingsår.

Så er vi igang med datasikkerhedsarbejdet på højeste niveau. Herefter kan og skal fremtidige folketingsmedlemmer og regeringer måles og vejes på deres indsats for at gøre noget ved datasikkerheden. 

Det skal der nok komme mange ophedede diskussioner ud af. Dem ser jeg frem til nu, fordi det rent faktisk ser ud som om, at emnet nu bliver en fast del af arbejdet hos både den lovgivende og udøvende magt i Danmark, som dermed er et skridt nærmere d-land.
 
Læs også Indsigt.nu:Lad os få kontrol med egne dataom regerings strategi for cyber- og informationssikkerhed.  En strategi som folketingsmedlemmerne bag beretningen om datasikkerhed noterer sig eksistens af og opfordrer til at få lavet en national strategi for informations- og datasikkerhed i hele den offentlige sektor.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>