(10 + 9) x ( 8 x 7 + 6 – 5 – 4) x (3 – 2 + 1 + 0) = 2014

Alex Bellos stillede lige før nytår på sin matematikblog i The Guardian sine læsere en opgave:

Indsæt regneoperationer i talrækkefølgen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, så resultatet bliver 2014.

Han gav selv eksemplet i artiklens overskrift og udfordrede læserne til at komme med andre løsninger.

Der kom en lind strøm af forslag fra læserne indtil debattøren SukhinovAnton kom med den samlede løsning med – hold nu godt fast – 8.568 løsninger baseret på brug af de fire operationer (addition, subtraktion, multiplikation og division) samt parenteser.

Under den forudsætning at udtryk, der kun adskiller sig ved at have minus inden for eller uden for parenteser, betragtes som værende identiske, og at minus nul og plus nul anses som forskellige.

Løsningerne kan findes her.

For at fuldende beretningen er her, hvorledes det forgang år og de kommende kan skrives efter denne opskrift.

(10 + 9 – 8) x (7 – 6 + 5 x 4 x 3) x (2 + 1 + 0) = 2013

og

(10 x 9) x (8 + 7 + 6) + (5 x ((4 x 3 x 2)+1)) + 0 = 2015

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>