Dine venner har ikke alene flere venner end dig – de tjener også mere og er mere populære

I 1971 forklarede den amerikanske sociolog Scott Feld i en artikel i American Journal of Sociology, at det for flertallet i en befolkning eller gruppe vil gælde, at de har færre venner end deres venner har i gennemsnit. Dette forhold kendes i dag som venskabsparadokset.

To koreanske forskere ansat ved henholdsvis Université de Toulouse i Frankrig og Aalto-universitetet i Finland forklarer i en ny artikel, at der findes et generaliseret venskabsparadoks, som betyder, at dine venner (i gennemsnit) også tjener mere end dig, er mere populære og lykkelige osv. Forholdet gælder vel at mærke for flertallet af befolkningen – for et mindretal forholder det sig omvendt.

Først en lille kommentar om det klassiske venskabsparadoks.

Scott Feld tog udgangspunkt i James Colemans undersøgelse The Adolescent Society fra 1961, der havde kortlagt venskabsrelationer blandt elever i 12 amerikanske high schools.


Blandt 146 piger i James Colemans undersøgelse fandtes en gruppe på otte piger, der ikke havde venskaber med de øvrige piger. I denne undergruppe havde et flertal på 5 færre venner, end deres venner i gennemsnit havde venner. En pige (Carol) havde to venner, der tilsammen havde fire venner – to i gennemsnit. Et mindretal på to piger (Sue og Dale) havde flere venner, end deres venner i gennemsnit havde venner. (Fra Scott Felds artikel i American Journal of Sociology)

De 146 piger i Marketville havde i gennemsnit 2,7 venner, mens deres venner i gennemsnit havde 3,4 venner. Det betød, at 74 pct. af pigerne havde færre venner end deres venner havde venner.

Det er et paradoks, for når venskaber er gensidige – man siger jo netop af A og B er venner – så vil de fleste nok forvente, at der ingen forskel var.

Når det alligevel er sandt, at dine venner har flere venner end dig (for størstedelen af en gruppe), så skyldes det, at venskaber følger en power-law-fordeling,hvor de fleste har få venner, mens et lille antal har mange venner.

Gælder også på Facebook, Twitter og i forskerkredse

Venskabsparadokset gælder også på Facebook og Twitter. Dine Facebookvenner har flere venner end dig – på Twitter er der flere, der følger dem, der følger dig, end der er personer, der følger dig.

Dette forhold er af en forskergruppe ved University of Michigan i USA blevet udlagt som en forklaring på, at mange brugere af Facebook føler sig triste, da de kan se, at deres venner klarer sig bedre end dem selv – uden at tænke over, at dette er tilfældet for flertallet på Facebook.

Young-Ho Eom og Hang-Hyun Jo har nu lavet en empirisk undersøgelse blandt forskere, der har publiceret i Physical Review tidsskrifter eller som har en Google Scholar-profil.

Der var 242.592 personer i PR-netværket og 29.968 i GS-netværket. Undersøgelsen viste, at for flertallet gjaldt det, at en forfatters medforfattere havde flere medforfattere end forfatteren selv, de publicerede flere artikler og opnåede flere citationer. De var med andre ord bedre forskere.

Forklaringen skyldes simpelthen den måde, netværket er skruet sammen på, som helt svarer til netværksstrukturen for venskaber i amerikanske high schools.

Young-Ho Eom og Hang-Hyun Jo forklarer, at samme netværksstruktur findes for popularitet, indkomst, anseelse og lykke. Der findes altså et generaliseret venskabsparadoks – og derfor må de fleste af os acceptere, at vi næsten alle områder er ringere stillet end vore venner.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>