DMI-model skal opklare, hvor døde køer blev dumpet i havet

Danmarks Meteorologiske Institut skal bidrage til opklaringen af, hvor de 13 døde køer der siden den 28. december er skyllet i land i Danmark og Sverige, stammer fra. Det skal ske ved hjælp af en simuleringsmodel, der sædvanligvis sporer olieudslip.

DMI’s 3-d driftmodel BSHdmod skal beregne, hvorfra og hvornår de døde køer blev dumpet i havet. I tilfælde af olieudslip kan modellen ved hjælp af input om vind og strømforhold i Nordsøen, indre danske farvande og i Østersøen beregne, hvor olien vil drive hen, og hvilke kyster der kan blive berørt.

Men modellen kan med backtracking også simulere, hvordan et flydende objekt driver, og ved at regne baglæns i tid finde ud af, hvor eksempelvis et strandet objekt stammer fra.


DMI’s animation driftsmodellen, der simulerer et olieudslip i Nordsøen i september 2011. Klik på illustrationen for at se animationen.

Usikkerhed i beregningen

Oceanograf ved DMI Jacob Woge Nielsen er ansvarlig for beregningen og forklarer i en pressemeddelelse, at meget tyder på, at køerne er blevet kastet overbord et sted syd for bælterne i den vestlige Østersø.

»Den generelle transport af overfladevand er rettet ud af Østersøen via bælterne. Det er derfor usandsynligt, at dumpningen stammer nordfra,« siger Jacob Woge Nielsen.

Objekter kan dog drive længe og være mange dage undervejs i Østersøen. Så selvom man kender køernes endelige strandingssted og dato for fundene, kender man ikke den nøjagtige dato for strandingen, og det giver usikkerhed i beregningen.

Også objektets placering i forhold til havoverfladen er et vigtigt parameter at være opmærksom på i beregningerne:

»Objekter, der flyder i havoverfladen, er afhængige af både vind- og strømforhold, mens objekter under havoverfladen kun driver i forhold til havstrømme«, siger Jacob Woge Nielsen.

Køerne kan stamme fra libanesisk skib

I det sydlige Sverige, hvor otte køer indtil videre er drevet på land, arbejder man med teorien om, at køerne kan være smidt i fra et skib i Østersøen. Køerne blev ligesom i Danmark fundet med bagbenene bundet sammen med en nylonsnor.

De tre køer fundet i Danmark ved henholdsvis Glænø, Rødbyhavn og Lolland er blevet destrueret, mens man i Sverige vil forsøge at obducere for at finde ud af, hvad køerne er døde af.

Flere køer havde fået det øre skåret af, som ellers kunne have haft en mærkning, der kunne identificere køerne. På en enkelt af køerne i Sverige har politiet dog fundet et øremærke, som ikke bruges i EU. Det satte ifølge avisen Sydsvenskan gang i teorien om, at dyrene kunne stamme fra et russisk skib.

Ifølge Jyllands-Posten, falder politiets seneste mistanke imidlertid på et libanesisk skib, der har fragtet levende køer fra en havn i USA. Hvorvidt køerne er omkommet i en storm, som skibet løb ind i, eller om køerne døde af sygdom undervejs, vides endnu ikke.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>