Fri for antenner: Forskere sender beskeder ved hjælp af alkohol

At spraye sms’er med vodka bliver måske ikke i sig selv det store hit, men teknologien, der gør det muligt, kan have store fordele. Det vurderer en række britiske og canadiske forskere, som vil fremme brugen af molekylær kommunikation.

Fordelen ved at sende data gennem molekyler i stedet for via radiobølger er, at kommunikationen ikke er begrænset til områder, som radiobølger kan nå frem til. Derfor vil det være muligt at sende beskeder i tunneller langt under jorden eller i vandet, skriver det britiske University of Warwick i en pressemeddelelse.

Under forsøgene har forskerne haft held med at bruge afdampede molekyler fra alkohol som kommunikationsmiddel. Dampene blev oversat til binære tal på den måde, at et sprøjt betød 1, og intet sprøjt var et 0. Herefter kunne en modtager flere meter væk samle signalerne op og oversætte dem til almindeligt sprog.


Afsender-komponenterne. Foto: Nariman FarsadWeisi GuoAndrew W. Eckford

Canadierne startede med at sende sprøjt af sted med ordlyden ’O Canada’ fra deres nationalsang. Dette lykkedes de med at sende flere meter og anslog samtidig, at udstyret, de brugte, kan bygges af hyldevarer til godt 500 kroner.

Molekylær signalering bliver flittigt brugt i dyre- og planteriget. Bier benytter f.eks. feromoner som signalstoffer, når de skal kommunikere advarsler ud til andre bier i nærområdet.

Læs også: Chip baseret på molekylær elektronik et skridt nærmere med grafen


Modtager-komponenterne. Foto: Nariman Farsad, Weisi GuoAndrew W. Eckford

Forskerne forestiller sig, at de kemiske transmissioner vil være ideelle til brug for sensorer på svært fremkommelige steder, såsom til overvågning af bygninger og kloakker.

Dr. Weisi Guo fra University of Warwick mener, at store katastrofer såsom olieudslippet i den mexicanske golf og en stor blokering af kloaksystemet sidste år kunne være undgået, hvis egnede sensorer havde været i drift.

Desuden forestiller han sig, at metoden kan anvendes til monitorering inde i menneskekroppen eller til brug i små robotter, der kan transportere medicin til tumorer.

I første omgang vil forskerne oprette en virksomhed til at udvikle teknologien.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>