Gamle kombattanter går sammen om fynsk biogas

Et usædvanligt samarbejde mellem et naturgasselskab og et fjernvarmeselskab samt en landmandsejet leverandørforening Faaborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a. sikrer et stort fynsk biogasprojekt, som har været undervejs siden 2009.

Den ene part, Naturgas Fyns administrerende direktør Ole Hvelplund, udtrykker det således:

»Vi mødes ellers oftest i kamp om de samme varmekunder. Her beviser vi, at vi også kan arbejde sammen om vores fælles grønne fremtid,« siger han om samarbejdet med Fjernvarme Fyn.

Selve anlægget forventes etableret ved Heden vest for Ringe og skal årligt aftage og behandle ca. 285.000 ton husdyrgødning samt ca. 75.000 ton øvrig biomasse.

Biogassen vil blive opgraderet til naturgaskvalitet og sendt ud til forbrugerne via naturgasnettet og hermed altså også til Fjernvarme Fyn, som vil aftage en andel af biogassen i deres spids- og reservelastanlæg.

Biogasanlægget, der har opnået tilsagn om tilskud på cirka 40 mio. kr. fra regeringens meget søgte biogaspulje, forventes påbegyndt allerede dette forår.

Naturgas Fyn får via datterselskabet Bionaturgas Danmark den bestemmende ejerandel i det nystiftede selskab. Med det nye samarbejde udvider selskabet sit engagement inden for biogas, der i forvejen omfatter en række biogasanlæg og -projekter i det jyske:

»Vi er derfor glade for nu også at etablere et biogasanlæg her på Fyn, hvor vi kommer fra, og samtidig sikre grøn gas til vores kunder i hele landet,« siger Ole Hvelplund i en pressemeddelelse.

Det fynske biogasprojekt blev startet i efteråret 2009 af en gruppe landmænd, der udarbejdede et forprojekt og stiftede Faaborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a.

Selskabet opnåede i 2012 tilsagn om anlægsstøtte til projektet og valgte i starten af 2013 at indgå et samarbejde med Fjernvarme Fyn med henblik på at få etableret anlægget og med henblik på at sælge biogassen direkte til fjernvarmeselskabet.

Læs også: Fynsk biogasprojekt flytter ind hos Fjernvarme Fyn

Med beslutningen om at indgå i samarbejde med Naturgas Fyn følger også, at biogassen nu opgraderes og sendes ind i naturgasnettet i stedet for.

Posted in computer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>